שו"ת SMS - במדבר תשפ"א Featured

sms790

 

הרב שלמה אבינר

 

 

זימון של שניים * אם שניים אכלו לחם ושלישי אכל דבר אחר, האם הוא מצטרף לזימון?

 

הרבאבינר: כן. שו"ע או"ח קצז ב.

 

לפרוט מקופסת צדקה * האם מותר לפרוט כסף מקופסת צדקה? הרבאבינר: מותר. ויש מחמירים להוסיף קצת (אומנם הגרי"ז הלוי סולובייצ'יק הקפיד שלא לפרוט מקופסת צדקה. ובנו, הג"ר מאיר הלוי, ראש ישיבת בריסק בירושלים, הסביר שכמו שאם למישהו יהיה שעון וגם לחברו יהיה אותו שעון, האם נאמר שהוא יכול להחליף את השעון של חברו ולומר הרי זה אותו שעון?! ודאי שכל אחד מבין שלא יעלה על הדעת לעשות כן, שכן השעון הזה אינו שלו. כך גםבענייני כספים, הכסף הזה שניתן לצדקה אינו הכסף הזה. ספר דחזיתיה לרבי מאיר ח"א, עמ' 307. אבל אולי אפשר להבחין בין שעון או חפץ אחר, שנשאר תמיד אצל אותו אדם, לשטרות ומטבעות כסף, המסתובבים בין אנשים – מ"צ).

 

מזבח קטורת * למה מזבח הקטורת נקרא מזבח, הרי לא זובחים עליו קורבנות? הרבאבינר: אוסרים ועוקדים את הסטרא אחרא כמו קורבן (זוהר ויקרא תעא. זהר חדש שיר השירים שמט – מ"צ).

 

תלמידים להורים להט"בים * האם נכון שילדים להורים להט"בים הם תלמידים גרועים יותר?

 

הרב אבינר: כן. לפי מחקר קנדי גדול. 35% פחות מסיימים תיכון מילדים למשפחות נורמליות. ולבנות זה גרוע עוד יותר מלבנים.

 

עצבות * מה לעשות אם אני פתאום עצוב בלי סיבה? הרבאבינר: א) לעשות תשובה; ב) לחשוב על דברים מאושרים שיש לך לעשות בחיים.

 

אושר * מהישיותרבעולם – אושראוסבל? הרבאבינר: אושר. מורהנבוכיםג, יב.

נר נשמה * "נר שמדליקים לעילוי נשמה עושה נחת רוח לנשמה". מה בדיוק עושה הנר לנשמה, איזו נחת רוח?הרב אליהו:ההתייחסות אל הנשמה היא החשובה ביותר. בהדלקת הנר אנחנו מתחברים אל הנשמה, וזו הנחת רוח שיש לה.

כיבוד הורים *מהי מצוות כיבוד הורים? הרב אליהו:לכבד אותם במילים ובמעשים. להשתדל שיהיה להם טוב. לזכור תמיד כי הם התאמצו בשבילנו כל כך הרבה גם כשלא שמנו לב לכך. כשהיינו קטנים. לא להסתכל על כל הטוב שלהם כעל מובן מאליו. על כל דבר לחוש תודה ולומר תודה. וגם אילו לא היו עושים דבר, היינו מכבדים אותם כי הביאו אותנו לעולם. כיבוד הורים הוא הבסיס להכרת הטוב כלפיהם וכלפי כל אדם וכלפי אלוקים.

החטא ועונשו *למה כשאדם חוטא מענישים אותו? הרי מה אכפת לו לקב"ה שהאדם לא בוחר בטוב? זו הבעיה שלו.הרב אליהו:הוא מעניש אותו לטובתו ולטובת בני האדם האחרים. כך הוא לא ישקע בחטאו ויקלקל ויעשה רע לאחרים או יחריב את העולם.

דיין האמת *רוצים להגיד תודה לה'על כל דבר שקורה ושזה לטובה, אבל על מה אומרים באסון נורא כל כך? הרב אליהו:חכמינו אמרו שבזמן הזה על מוות מברכים ברוך דיין האמת, אבל לעתיד לבוא יברכו עליו ברוך הטוב והמטיב. מכאן אנחנו למדים כי אף שעל פי האמת זה טוב, אנחנו לא מברכים עליו כעת ברכה של טוב, כי אנחנו לא מרגישים את הטוב כעת. לכן בימינו מברכים דיין האמת. רק אחרי שנים אפשר לראות גם למה זה טוב.

אהבת ישראל *איך גורמים לכולם לפעול למען אהבת ישראל באמת כאשר כל אחד רואה את זה אחרת?הרב אליהו:השאלה הזאת חשובה מאוד. זו מלאכה גדולה מאוד והכרחית, ואי אפשר בלעדיה. הדרך היא לפעול על עצמנו, שכל אחד מאיתנו יחשוב טוב על האחר. יחפש לו נקודות זכות ככל שאפשר. לא להקשיב לדיבורים רעים עליו. לדון אותו בלב לכף זכות וכדומה. אחר כך צריך לדבר רק טוב. זה לא קל, כי לפעמים יש משהו רע לומר. אבל זכיתי לגדול בבית של אבא, שלא דיבר רע על אנשים ולא הסכים לשמוע רע על אנשים למרות שהיה דיין והיה רב ראשי שנפגש עם אנשים רבים. כך הוא נהג כל ימיו. והדבר השלישי הוא לעשות טוב. צדקה. הארת פנים. התייחסות לכל אדם בסבר פנים יפות. שלוש המשימות הללו הן משימות לכל החיים. כשאדם פועל באופן כזה הוא משפיע על סביבתו לנהוג כך, וכך אהבת ישראל זו הולכת ומתרחבת יותר ויותר. אבל אם חלילה אדם רוצה שכולם יפעלו באהבת ישראל ולא מתחיל להתקדם בזה בעצמו, הוא לא יגיע לכלום.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם