מוזיקה בספירת העומר Featured

 2 shut
האם מותר לשמוע מוזיקה בספירת העומר?

הרב יוסף צבי רימון

בגמרא או בראשונים לא מצאנו איסור נגינה בספירת העומר. המגן אברהם (תצג, ס"ק א) כותב שיש לאסור ריקודים ומחולות של רשות, ודבריו הובאו להלכה במשנה ברורה (ס"ק ג) ובערוך השולחן (שם, ב). הטעם לכך ברור: ריקודים ומחולות הם ביטוי של שמחה, ובימים של אבלות צריך למעט בשמחה.

 

האם נגינה בלא ריקוד נאסרה? לכאורה היה אפשר לדייק מדברי המגן אברהם שרק ריקוד נאסר, ולא נגינה. אולם מסתבר שנגינה כלולה בריקודים ומחולות (ואף חמורה יותר), כיוון שהיא גורמת לשמחה, וכך כתבו פוסקים רבים. פוסקים אלו ציינו שאיסור זה כולל גם שמיעת מוזיקה ממכשיר אלקטרוני (להלן נדון ביישום דין זה במציאות שלנו).

 

 

 

האם נאסרה שירה בפה?

 

האם מותר להתכנס לשם שירת ניגונים, שירי דבקות וכדומה? האם שירה כזו כלולה באיסור נגינה? ככלל, הפוסקים לא דנו אם שירה בפה אסורה בספירת העומר. המקור היחיד שעסק בכך הוא הלקט יושר (ח"א, עמ' צז, עניין ב), תלמידו של תרומת הדשן, שמעיד שבעל תרומת הדשן לא היה שר "אליהו הנביא" במוצאי שבתות בספירת העומר.

 

אולם הפוסקים לא הביאו את דברי הלקט יושר, ומסתימת דבריהם יש ללמוד שמותר לשיר בפה ניגונים, שירי דבקות וכדומה. וכך כותב הרב עובדיה יוסף (שו"ת יחוה דעת, ח"ו, סי' לד).

 

הגרש"ז אויערבך (הובא בספר בין פסח לשבועות, עמ' רפה; הליכות שלמה, מועדי השנה ניסן–אב יא, יד) מחלק בין שני סוגים של שירה: אם מדובר בשירה המביאה לריקוד, יש לאוסרה. אולם אם מדובר בשירה שאינה מביאה לריקוד אלא לרוממות, הדבר מותר: "יש להימנע בימים אלה מכל שירה המעוררת לריקוד ומחול. אבל שירה המרוממת את האדם אך אינה מביאתו לריקוד ומחול, מותרת".

 

האם מותר לשמוע סוגי מוזיקה מסוימים?

 

למרות האמור עד כה, ייתכן שיש מקום להקל בשמיעת סוגי מוזיקה מסוימים ממכשירים אלקטרוניים. ייתכן שכשם שחילק הגרש"ז אויערבך בין שני סוגי מוזיקה לעניין שירה בפה, כך יש מקום לחלק לעניין שמיעת מוזיקה ממכשירים אלקטרוניים. לכן, אם מדובר במוזיקה רגועה שאינה מביאה לידי ריקוד, ובפרט אם מדובר במוזיקת רקע שקטה, שמיעתה בספירת העומר תהיה מותרת, משום שהיא אינה גורמת לשמחה ואינה מביאה לידי מחולות ולריקודים.

 

היתר כעין זה כתב הרב שלמה דיכובסקי ('מנהגי אבלות בימי בין המצרים', תחומין כא, עמ' 65–70) בשם הרב משה פיינשטיין (בנוגע לימי בין המְצרים).

 

מנהגי האבלות בספירת העומר לא נועדו לאסור הנאה אלא למעט בשמחה. לכן יש לחלק בין מוזיקה שגורמת שמחה ולכן אסורה ובין מוזיקה (ממכשיר אלקטרוני) שגורמת הנאה ולכן לא נאסרה. לפיכך יש לכאורה מקום להתיר שמיעת מנגינות שקטות ורגועות ממכשיר אלקטרוני אם הן מרגיעות ומהנות אך אינן מביאות לידי שמחה.

 

למעשה נראה שיש לחלק בין אנשים שונים. יש אנשים שכמעט כל מוזיקה (גם דרך מכשיר אלקטרוני) גורמת להם שמחה. מסתבר שלאנשים אלו יהיה אסור לשמוע כמעט את כל סוגי המוזיקה. אולם יש אנשים שמוזיקה רגועה אינה גורמת להם שמחה אלא הנאה ומועילה להם בעבודה, בנהיגה ובהתנהלות היומיומית. לאנשים אלו יהיה מותר לשמוע מוזיקת רקע (ממכשיר אלקטרוני).

 

עם זאת מסתבר שאסור לנגן בכלי נגינה או לשמוע את צליליהם בכל המקרים, כיוון שדין זה הוזכר במפורש בפוסקים, וקשה יותר להקל בו. לכן אין לנגן בכלי נגינה אפילו מנגינות רגועות ואין לשמוע נגינה זו.

 

לסיכום, אין לרקוד ריקודים ומחולות בימי הספירה, וכמו כן אין לנגן בכלי נגינה או לשמוע את צליליהם. גם שמיעת מוזיקה ממכשיר אלקטרוני אסורה, אולם יש מקום להקל ולשמוע מוזיקה רגועה הגורמת הנאה ולא שמחה (גם מוזיקה כזו טוב לשמוע בפרטיות, באמצעות אוזניות וכדומה). גם המקילים לא ישמעו מוזיקה רועשת וקצבית או מוזיקה המביאה לידי שמחה או ריקוד (ואפילו שירה בפה ראוי לאסור באופן זה. ובשלושת השבועות יש להחמיר יותר).

 

אפשר להשיג את ספרו של הרב רימון, 'הלכה ממקורה – ימי ניסן ואייר', על ספירת העומר וימי התקומה, בחנויות הספרים ובאתר סולמות https://www.sulamot.org/

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם