חביתה אצל סבתא

 2shut

  
הרב אורי סדן, רב מושב נוב


שאלה: סבתא שלי אישה מבוגרת ונזקקת לעזרה צמודה בבית. לפני כמה חודשים היא קיבלה מטפלת פיליפינית, היא מטפלת בה במסירות ובאהבה וגם מבשלת לה את האוכל. האם מותר לנו לאכול את האוכל שלה כשאנחנו מבקרים אצל סבתא? אם לא נאכל, היא וסבתא ייעלבו! חוץ מזה, להבנתי האיסור נועד למנוע התבוללות, אבל מה כבר הסיכוי שאתחתן עם הבן של המטפלת שנמצא בכלל בפיליפינים...


תשובה:

האיסור, מקורו וטעמו - המשנה במסכת עבודה זרה (לה ע"ב) אומרת כי חז"ל גזרו שלא לאכול תבשיל שבישל גוי (אפילו כשנעשה ממוצרים כשרים), ואיסור זה הוא איסור גמור וחמור, כמו דם אחרי שהתבשל, וכמו עוף בחלב, ואף אוסר את הכלים שבושל בהם (שו"ע יו"ד קיג טז). אחת הסיבות לאיסור היא הרצון למנוע נישואי תערובת (רש"י שם). חכמים חששו מאירוח של יהודי אצל גוי, היוצר קרבה ומחויבות, ועשוי להוביל להתבוללות, ולכן אסרו לאכול ממה שבישל מתוך הנחה כי עם מי שלא יושבים בביתו לכוס קפה ועוגה גם לא מתחתנים.

היתרים ופתרונות - חכמים (ע"ז לח ע"א) התירו את האיסור שהטילו, אם היהודי היה שותף בתהליך הבישול, מתוך הבנה שכאשר יהודי נכנס לתוך המטבח שבו הגוי מבשל ועושה פעולה כלשהי, הוא כבר אינו אורח במובן הפשוט של המילה, ובכך מוצבת הגדר הטובה שבינינו ובין הגויים (רמב"ם מאכ"א פי"ז הי"ג).

אלא שנחלקו הראשונים מהי מידת השותפות הנדרשת על מנת להתיר את הבישול: לדעת הר"ן (ע"ז טו ע"ב) נדרשת שותפות משמעותית כמו הנחת הסיר על גבי האש, וכך נהגו הספרדים (שו"ע יו"ד קיג ז), ולעומתו סבור המרדכי (ע"ז רמז תתלא) שדי בשותפות סמלית כמו הדלקת גפרור, וכך נהגו האשכנזים (רמ"א שם), ויש שהקלו אפילו אם הדלקת האש נעשתה ימים מספר לפני הבישול (רמ"א קיב י).

למעשה - הפתרון הפשוט ביותר במקרה שלכם הוא שבכל ערב שבת עם הדלקת הנרות סבתא תדליק נר נשמה שמחזיק לשבוע וממנו תדליק המטפלת את הגז שעליו היא מבשלת (שו"ת משנה הלכות חלק ט סימן קנט). לדעת פוסקים רבים פתרון זה טוב במקרה שלכם גם לספרדים (שו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן סא ועיין שו"ת יחווה דעת חלק ה סימן נד). יש להעיר כי אם מדובר בכיריים חשמליות, קרמיות או אינדוקציה (והוא הדין לתנור אפייה), הפתרון של הדלקת האש אינו רלוונטי ועל סבתא יהיה להפעיל את הכיריים לפני הבישול. אם הפתרון הזה אינו אפשרי, אחד מבני המשפחה יכול לכוון שעון שבת שידליק את הכיריים בשעות קבועות שבהן המטפלת רגילה לבשל את האוכל, ודי בכך.

לימוד זכות – במקרה שפתרון זה אינו ניתן לביצוע מכיוון שהסבתא/המטפלת/המשפחה שלך אינה מוכנה או אינה יכולה לשתף פעולה, אסור לכם לאכול מהאוכל של המטפלת. אעפ"כ יש ללמד זכות על הסבתא, שהקפידה כל ימיה על כשרות, שאינה נכשלת באכילת איסור גמור בערוב ימיה, שכן ישנן דעות, אשר לא נפסקו להלכה, שיתירו במקרה זה את האוכל (דעת הראב"ד (בתוס' ע"ז לח ע"א) שאין חשש חתנות אם הבישול נעשה בבית היהודי, דעת הרשב"א (בשו"ת ח"א סימן סח) שאין איסור במקרה שמדובר במי שמבשל בתשלום, ואולי גם דברי השו"ע (או"ח שכח יט) המתיר לחולה לאכול מה שבישל גוי בשבת).

למעשה - הפתרון הפשוט ביותר במקרה שלכם הוא שבכל ערב שבת עם הדלקת הנרות סבתא תדליק נר נשמה שמחזיק לשבוע וממנו תדליק המטפלת את הגז שעליו היא מבשלת

בעיות כשרות בבישולי גויים - בבישול הנעשה על ידי גויים קיימת בעיה נוספת והיא בעיית כשרות "רגילה", ולדעת חלק מן הראשונים גם היא הסיבה לאיסור שבו עסקנו (רש"י ע"ז לח ע"א). כאשר גויה מבשלת באופן בלעדי במטבח בלי כל השגחה של יהודי קיים חשש שמא בטעות היא תטריף את האוכל ואת הכלים. גם אם כל המצרכים כשרים, הבשר חלק והחלב מהדרין, עדיין בישול של שניהם יחד אסור מן התורה. הגויה לא למדה מעולם הלכות בשר וחלב ולכל היותר קיבלה הנחיות כלליות. בנוסף לכך לגויה אין יראת שמים לבוא ולשאול במקרה של תקלה (כמו שמתרחש לרוב במטבח של כל אחד ואחד), ולפיכך האפשרות לסמוך על הגויה מותנית בכך שמישהו מפקח עליה, אפילו הסבתא.

בשולי הדברים: יש לזכור כי את הרלוונטיות של כל איסור לא בודקים לפי מקרה כזה או אחר אלא לפי כלל המקרים שבעולם, והניסיון מלמד כי נישואי תערובת בין אחד מבני משפחת המטופל עם העובדת הזרה שטיפלה באבא או באמא קיים והוא מוחשי ביותר, וכבר היו דברים מעולם. יש לקוות כי אם היו מקפידים במשפחה זו על הדלקת גפרור, הייתה מובילה פעולה זו להגבהת המחיצות בין העובדת ובין בני המשפחה והאפשרות להתבוללות הייתה מתרחקת – אשרי הגפרור!

צילום: יח"צ

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם