שו"ת SMS - סוכות תשפ"א Featured

sms790

הרב שמואל אליהו

 

"לא ילבש" * האם מותר לאישה ללבוש חולצה שגם גברים לובשים? הרב אליהו: בגד שמיועד גם לגברים וגם לנשים, אין בו בעיה. הדוגמה המפורסמת היא הגלימה של רבי יהודה בר רבי עילאי שגם הוא היה לובש אותה וגם אשתו הייתה לובשת אותה. אין בזה בעיה.

 

נשים ונטילת לולב * האם מותר לנשים ליטול לולב בברכה? הרב אליהו: המנהג של אימי תחי' במשך שנים היה ליטול לולב בברכה. המקור הוא מכל התפילה כולה – כמו שנשים מתפללות את כל הנוסח של התפילה כגברים. ומכיוון שזה חלק מהתפילה, לכן נשים מברכות בדיוק כמו הגברים בלי שום פקפוק.

 

חולצה שעליה כיתוב בשירותים * האם מותר להיכנס לשירותים בחולצה שכתוב עליה ה' הוא המלך?הרב אליהו: לא, או שיקפל אותה ואז מותר.

 

עצה לשמחה * כיצד אפשר להגיע לשמחה בימי חול המועד על אף כל הקשיים שאדם עובר בחייו, הן הפרטיים והן הכלליים כעם? הרב אליהו: אמנם אסור לכתוב בחול המועד אך דבר כזה מותר: ייקח אדם דף ועט וירשום את כל הטובות שהקב"ה עשה ועושה איתו בחיים. אם אדם אומר שקשה לא עם זה שיש לו שישה ילדים, שיעצור רגע וישמח על כך שיש לו שישה ילדים. אם אדם ירשום את כל הטוב שיש לו, הוא ירקוד משמחה. "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך" – לא חסרות סיבות לבכות, העצה היא לחפש את הסיבות לשמוח.

 

מים אחרונים לנשים * האם נשים חייבות במים אחרונים? הרב אליהו: מי שמקפיד על מים אחרונים לגברים – כך הדין גם לנשים. אבל יש המקילים בזה מכיוון שהטעם לנטילה הוא שלא יברך בידיים מלוכלכות, והיום אוכלים בסכין ומזלג ולכן לא צריך. אבל אנחנו מקפידים במים אחרונים.

 

 

הרב שלמה אבינר

 

 

הרשעת בן אוליאל * יש רבנים שיצאו נגד הרשעת עמירם בן אוליאל במשפט דומא. מה יהיה אם בסוף יתברר שהוא כן אשם? הרב אבינר: יש שתי נקודות. א. איני יודע אם הוא חף מפשע או לא. ב. על פי תורה, אי אפשר להאשים אדם על פי הודאתו, וקל וחומר בעינויים, והסיבה ברורה.

 

נישואים עם גיורת * בעין איה (ברכות א קו) כתוב שעדיף לישא אישה שאינה גיורת משום הקשר הטבעי לה'. איך זה לא סותר את אהבת ישראל? הרב אבינר: א. זה לא חידוש של מרן הרב קוק, זו גמרא שם. ב. כמו כל דבר יש לשקול לעומת מעלות אחרות.

 

שררה לגר צדק * מותר לגר צדק להיות מפקד פלוגה בצבא או שוטר? הרי זו שררה (רמב"ם מלכים ב ג). הרב אבינר: כן. א. עם ישראל קיבל אותו (רא"ש יבמות קא ב). ב. אין בנמצא מישהו אחר (דעת זקנים מבעלי התוספות משפטים בשם רבי משה מקוצי). ג. הוא תחת מרות הממשלה (חי' חת"ס נדה מט ב. אורים ותומים ז א).

 

שאלות באמונה * אמרו לי שלא טוב שאין לאדם שאלות באמונה. אבל אני לא מצליח לשאול. הרב אבינר: אין זה נכון. לא חייבים לשאול שאלות. אלא שאם יש שאלות, יש להשיב עליהן. הנה, עתה שאלת שאלה.

 

מקלחת * האם תלמיד ישיבה חייב להתקלח בכל יום מצד כבוד התורה? הרב אבינר: עליו לשאול ישירות את הר"מ שלו, והעיקר שלא יסריח בגופו וגם לא בפיו.

 

עיקרי אמונה * למה 13 עיקרי האמונה הנדפסים בסידור אינם חלק מהתפילה עצמה? הרב אבינר: הרמב"ם מסביר במורה נבוכים שכל עיקרי האמונה נמצאים בתפילה - אך לא במקום אחד.

 

הוצאת שקיק תה בשבת * האם מותר להוציא שקיק תה בשבת או שזה אסור משום בורר התיון מן המים? הרב אבינר: יש אוסרים בגלל זה, כגון "שמירת שבת כהלכתה". לכן הוא כותב להוציא בכף (שש"כ ג סד). אבל יש מתירים, כגון ילקוט יוסף (שיט כז), ואפשר להקל כי אינו מתכוון לברור את הטיפות שנופלות מן השקית, וזה פסיק רישיה שלא ניחא ליה באיסור דרבנן, ואינו בורר בידיים אלא זה גרמא. מנוחת אהבה (ב ז מד). וגם השקיק אינו כלי המיועד לברירה. אורחות שבת (ג הערה עט – מ"צ).

 

ליווי ספר תורה * מה יותר חשוב בהוצאת ספר התורה – ללוות אותו או לנשק? הרב אבינר: ללוות. אך גם מצווה לנשק. אגב, כן הוא לגבי תלמיד חכם, יותר חשוב ללוותם וללכת בדרכם מאשר לנשק להם את היד.

 

אבדות בבית כנסת * אני גבאי בית כנסת ושמתי שלט גדול שכל יום חמישי כל הבגדים וכל המגבות שנשכחו יועברו לגמ"ח. זה בסדר? הרב אבינר: כן. אחרת בית הכנסת ייהפך למחסן. ומכיוון שיש שלט גדול, כל הבא להתפלל בא על דעת כן.

 

עצבות * אני תמיד עצוב. אני עושה דברים רבים שמאוד משמחים אותי אך בכל זאת אני עצוב. מה לעשות? הרב אבינר: אי אפשר לנחש מרחוק. התייעץ עם אדם המכירך ואוהבך.

 

הנגשת בית כנסת * יש חובה הלכתית להנגיש בית כנסת? הרב אבינר: חסד.

 

מראות אסורים * יש דרך לשכוח מראות אסורים שראיתי לפני כמה שנים ומפריעים לי בעבודת ה'? הרב אבינר: לקרוא הרבה מסילת ישרים.

 

עד כשר * חבר ביקש ממני להיות עד בחתונתו, אך עברתי עבירה חמורה, אז אני פסול לעדות? הרב אבינר: לעשות תשובה.

 

עמידה בקדיש * האם אשכנזים צריכים לעמוד בקדיש? הרב אבינר: כן. אבל עיין פסקי תשובות (נו אות ד – מ"צ).

 

שתייה ממעיין * מותר לשתות מים ממעיין של יישוב, או שיש לחשוש שיש שם תולעים קטנות מאוד? הרב אבינר: יש לשאול ישירות את הרב שם.

 

רבי מאיר בעל הנס * האם בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה קבור התנא רבי מאיר? הרב אבינר: לא ברור.

 

טבילת קורל * האם יש להטביל כלים קורל-קורנינג? הרב אבינר: ספק זכוכית, ספק חרס. להטביל בלי ברכה.

 

חתונה נפרדת * אם עושים חתונה נפרדת, אבל יש נשים שאינן מכבדות את ההפרדה ונכנסות לצד הגברים – מה לעשות? הרב אבינר: לבקש מהן בנימוס ובכבוד להימנע מכך.

 

חיי דוד * דוד היה צריך למות באותו יום שנולד, עד שאדם הראשון נתן לו 70 שנה משנותיו. אם היה צריך למות באותו יום, למה ניתנו לו חיים? בשביל כמה שעות? הרב אבינר: לפי הזוהר ה' הראה לאדם שאין לדוד חיים משלו, כי מצד מהותו הוצרך לקבל חיים מאחרים. (זוהר ח"א צא ב. ח"ב קג ב – מ"צ).

 

אולם אירועים לא כשר * האם באולם אירועים שעושה גם אירועים לא כשרים, מותר לי לעבוד באירוע כשר? הרב אבינר: כן.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם