שו"ת SMS - פרשת ניצבים Featured

sms790

 

 

הרב שלמה אבינר

 

הברזה * המחזור שלי מארגן הברזה מחזורית לטיול. האם אני צריך להשתתף? הרב אבינר: לא. אין זה דבר ישר.

לימוד באוניברסיטה * הרב כתב שלראות אישה לא צנועה אסור, אפילו ראייה בעלמא לפי תומו. מצד שני, הרב כתב שמותר ללמוד באוניברסיטה בדוחק, אם אין דרך אחרת ללמוד אותו מקצוע שהוא רוצה. והרי באוניברסיטה, לצערנו, יש הרבה נשים לא צנועות? הרב אבינר: זה כמו ללכת ברחוב אם אין דרך אחרת (ב"ב נז ב).

שטח שגרירות * שגרירות היא שטח של מדינה אחרת, האם אין בכך משום מסירת שטחים? הרב אבינר: אין להם שליטה צבאית.

נשיקת אשתו * האם אני יכול לנשק את אשתי על הפה מול ילדיי הקטנים? הרב אבינר: כל זמן שאין זה מביך אותם.

מעשר כספים לחייל עני * אני מעסיקה חייל עני כדי לעזור לו. אפשר לחשב זאת כמעשר כספים? הרב אבינר: בשלושה תנאים. א. שהוא באמת עני, כלומר חסר הצרכים החיוניים לחיים. ב. שאין לך שום תועלת במה שהוא עושה אצלך, אך אם יש ערך לעבודתו, אי אפשר לחשב כמעשר את אותו ערך. ג. שמותר לו לעבוד על פי חוק.

ברכת כוהנים לאחר מילה * יש נוהגים שהכוהנים מברכים את התינוק אחרי ברית המילה. מה המקור? מותר? הרב אבינר: לא ברור מה המקור, אך מותר. אין בזה בל תוסיף בעשיית המצווה פעמיים. מ"ב. ועיין שו"ת הר צבי ועיין ביה"ל (מ"ב קכח ס"ק קד. שו"ת הר צבי או"ח א סב. ביה"ל שם א ד"ה זר – מ"צ).

גרוש מלמד נשים * האם מותר לאדם גרוש לתת שיעור תורה לנשים? הרב אבינר: ודאי שלא. עיין סוף משנה קידושין שלפיה אסור לרווק ללמד ילדים, מפני שהוא פוגש את האימהות, קל וחומר שאסור לו ללמד את הנשים עצמן. עיין שו"ת עשה לך רב לרב חיים דוד הלוי.

 

הרב שמואל אליהו

 

 

מאה קולות * למה תוקעים בראש השנה מאה ואחד קולות אם מספיק שלושים קולות? הרב אליהו: כנגד מאה ואחד הקולות של אם סיסרא, להשתיק את "כוחות הקליפה".

 

אם אני שם כסף בקופת צדקה הנושאת שם של עמותה מסוימת, האם אני חייב לתת את הכסף דווקא לאותה עמותה? הרב אליהו: זה תלוי בדעתו של הנותן. אם כוונתו הייתה לתת לאותה עמותה אז הוא חייב לתת לאותה העמותה. אבל אם הוא רק אחסן את הכסף בקופה ולא כיוון לתת לאותה עמותה – אז לא חייב.

 

אות על טבעת נישואין * יש מנהג לחרוט את האות ה' על טבעת הנישואין. מה עומד מאחורי זה וכיצד יש לנהוג בשירותים וכו'?הרב אליהו: הסיבה היא שזה חלק משם הוי"ה והכלה היא מלווה באות ה' שזה שם הוי"ה לכן חורטים על הטבעת מבפנים את האות ה'. אין שום בעיה להיכנס עם זה לשירותים כי זה רק חלק משם הוי"ה ורק אות. ודבר נוסף הוא שזה נמצא בפנים ולא בחוץ.

 

מעלית שבת * מה דעת הרב על מעליות שבת?הרב אליהו: תלוי למי. באופן כללי מעלית שוקלת כמה אנשים נמצאים בתוכה – כך זה ברוב המעליות – ואז היא יודעת כמה כוח להפעיל. יש הבדל בין אדם אחד להרבה אנשים. מי שמפעיל את המעלית הוא האדם עצמו וזה נקרא גרמא ולכן הקלו בזה לחולים או לאנשים שבאמת קשה להם. אך מי שכוחו במותניו רצוי שיעלה ברגל.

 

קפידה * כשאדם אומר לי שהוא מקפיד עליי, האם עליי לחשוש מזה? הרב אליהו: מכעס ומ"קפידה" לא צריך לפחד. אבל ראוי להרגיע את האדם שכועס. אין שום עניין בלהשאיר אדם כועס. לפעמים דווקא הדיבור עם האדם גורם להבין שדברים יצאו מפרופורציה, ולכן גם את הכעס הקטן הזה צריך לבטל.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם