כיבוד הורים והחופש הגדול Featured

 2 shut
הרב יוסף צבי רימון

החופש הגדול מביא איתו התנגשויות עם ההורים שלי. הם לא מפסיקים להעיר לי ואני מוצא את עצמי לפעמים מדבר איתם קשה. אשמח שתנסו לכתוב קצת על נושא כיבוד הורים – איפה הגבולות שאני יכול לשמור על עצמי ובמה אני בכל זאת חייב בכבודם.

תשובה: כיבוד אב ואם הוא מצווה חשובה עד מאוד. אולם, יש לברר מה הדין כאשר הבן מעוניין בדרך אחת והוריו מעוניינים בדרך אחרת. האם הבן צריך להקריב את רצונו ודרכו? ומה עושים בחופש כשאנחנו רוצים לעשות דבר מסוים וההורים רוצים דבר אחר?

בקיום מצוות, אם יש מצווה שהבן מקיים וההורים מתנגדים לה, הרי שאם הדבר ברור כמצווה, הבן או הבת אינם צריכים לשמוע בקול הוריהם (יבמות ה:; תשובת המהר"ם מרוטנבורג שער ב' סימן כ"ח; שו"ת המבי"ט ח"א קל"ט; שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן ס"ט)

בשו"ת המהרי"ק (שורש קס"ו) דן באדם שרצה לשאת אישה, ואביו לא הסכים. המהרי"ק סבור שהבן איננו צריך לשמוע בקול אביו, מכמה סיבות:

א.      לבן ייגרם צער, ואין צריך להיות בצער בשביל כיבוד אב ואם.

ב.       דבר שאיננו נוגע לכבודו של אביו, אינו צריך לשמוע לו. במקרה הזה, הכלה היא כבודו של החתן, ולכן הוא המחליט.

ג.        אדם צריך לשאת אישה המוצאת חן בעיניו! ואם אינה מוצאת חן בעיניו אלא רק בעיני אביו אין זה שידוך נכון.

לפי זה, לכאורה בכל הדברים הנוגעים לבן או לבת עצמם, לחיים הפרטיים שלהם, אינם צריכים להתחשב בדעת ההורים. אולם, דבר זה איננו נכון. ראשית, לעיתים יש דברים שמשמעותיים גם להורים. למשל, ייתכן שהבן עושה דבר מסוים בעבורו, אבל הוא משפיע גם על כבודו של האב (עיין בכך בשו"ת משיב דבר ח"ב סימן נ'; שו"ת שבט הלוי ח"ב סימן קי"א; שו"ת קנה בושם ח"ב צ"א שדנו בנקודה זו). שנית, גם אם לעיתים הדבר נכון מבחינה הלכתית, הרי שגרימת צער להורים היא דבר נורא. ולכן, צריך לעשות השתדלות עצומה שההורים לא יהיו בצער, גם אם נצטרך לוותר ויתור מסוים.

מצד אחד, אדם אמור להתפתח בדרך המתאימה לו, וכשהוא בוגר הוא רשאי לעשות זאת גם אם ההורים חושבים אחרת (כשדרכו לגיטימית וראויה מבחינה דתית). מצד שני, אדם צריך להשתדל לקחת בצורה רצינית את דעת הוריו. למשל, לשמוע אותם בצורה רצינית, להקשיב באמת, לכבד את דעתם. לנסות לחשוב באמת אם יש בדבריהם נקודות שהוא יכול לאמץ. אם ההורים יבחינו שהבן שומע אותם, מכבד אותם ומחשיב את דבריהם, הרי שגם אם יחליטו בסופו של דבר בדרך אחרת, יהיה הדבר בצורה של כבוד, ומסתבר שההורים יכבדו גם הם את דעתו.

כך למשל לגבי המשך לימודים. אם הבן מעוניין ללמוד מקצוע מסוים, וההורים רוצים מקצוע אחר, מכיוון שהדבר נוגע לחיים הפרטיים של הבן, הוא רשאי ללמוד את המקצוע שלו.

אמנם, גם בדברים השייכים לעולמו הפרטי, יש דברים שאינם חשובים כל כך, ואם הם גורמים צער גדול להורים - זכות גדולה לוותר עליהם, כדי שההורים לא יצטערו. למשל, ייתכן שהילד רוצה לעשות דברים מסוימים בחופש, והוא יודע שהוריו רוצים דברים אחרים. אפשר לנסות לעשות בצורה רצינית חלק מהדברים שההורים רוצים, ועם זה לעשות גם דברים שהוא מעוניין בהם.

מדוע מצוות כיבוד הורים חשובה כל כך? בעל החינוך (מצווה ל"ג) מסביר שיש כאן הכרת הטוב. הכרת הטוב חשובה תמיד, אולם אצל ההורים היא בסדר גודל אחר. כמעט תמיד, ילד איננו מודע להשקעה העצומה של הוריו בלידתו, בחינוכו, בדאגה הכלכלית והרפואית בעבורו, בהשקעה הכספית ובדאגות העצומות להצלחתו. הכרת הטוב כלפי ההורים היא דבר בסיסי ומוסרי, ומי שמתעלם ממנה חי את חייו בצורה לא מוסרית ולא ראויה.

הגמרא בנידה (לא.) אומרת ש"שלושה שותפים יש באדם: הקב"ה, אביו ואימו". משמעות דברי חז"ל היא שהדרך להתחבר לקב"ה היא דרך ההורים (עיין רמב"ן שמות כ', יב, שההורים הם "בורא משתתף ביצירה"). דבר זה בא לידי ביטוי גם בחלוקת עשרת הדיברות, שכיבוד אם ואם נמצא בחלק הראשון, שעוסק במצוות שבין אדם למקום (עיינו במנחת חינוך מצווה ל"ג, שדן האם כיבוד אב ואם זו מצווה שבין אדם לחברו או בין אדם למקום).

ההורים הם החוט המקשר בינינו ובין ה'. רק חיבור מהותי להורים, מורא הורים (התנהגות מכובדת, דיבור עדין ונעים ועוד) וכיבוד הורים (המאפשר קבלה וקירוב אמיתי), מאפשרים חיבור אמיתי לה' יתברך, וחיבור אמיתי לנשמה שלנו, לעצמנו. כבוד ההורים ומוראם מביאים אותך להתחבר לה', להתחבר לעצמך! בן אינו צריך להיות זהה להוריו, אולם הוא יגלה את עצמו דרך החיבור להוריו.

כללו של דבר: מצד אחד, הבן או הבת רשאים ללכת בדרכם האישית כאשר הדבר נוגע לחייהם הפרטיים, גם אם ההורים אינם מסכימים. מצד שני, הבן והבת צריכים לשמוע בצורה מכובדת את דעת ההורים, לבחון אם יש דברים שהם יכולים לקבל מעצותיהם, ולראות כיצד גורמים להם כמה שפחות צער. אם מדובר על דברים קטנים, הרי שגם אם הם שייכים לעולמו הפרטי של הבן, אך הם גורמים צער גדול להורים, מצווה גדולה לוותר לעיתים בשביל לגרום נחת ושמחה להורים. פרט לכך, גם אם אנו מפסידים בנקודה מסוימת, אנו מקבלים עוצמה אדירה, כוחות, הארה ושמחה, והם בונים אותנו.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם