מתפילת מרפסות לבית הכנסת Featured

 2 shut
 
שלום הרב,
בתחילה היה קשה להתפלל בבית ביחידות, ללא בית כנסת וללא מניין. אך אחר כך התחלתי דווקא ליהנות מכך, להתפלל בשקט, עם עצמי. מאוחר יותר התחילו אצלנו מנייני מרפסות. לקח זמן לגבש את המניין, אולם כיום יש לנו מניין נחמד, כל השכנים יחד (גיבוש...). מדוע לחזור לבית הכנסת (פרט לכך שלעיתים קצת חם)?
 

הרב יוסף צבי רימון

תשובה:

התרגלנו. התרגלנו להתפלל בבית, התרגלנו לתפילת מרפסות וחצרות. לעיתים הדבר נוח בגלל הקרבה, אין צורך ללכת עד בית הכנסת, לעיתים הדבר נוח בגלל החיבור לשכנים, לעיתים הדבר נוח בגלל החיבור עם המשפחה, ולעיתים הדבר נוח מפאת מהירות התפילה...

מדוע חשוב להתפלל בבית הכנסת?

ראשית, יש שאלות הלכתיות מורכבות בנוגע לתפילת מרפסות ולעיתים אף במנייני חצרות (עיינו בתשובה ארוכה שכתבתי בנושאים אלו. אפשר לראותה באתר 'סולמות' או באתר בית המדרש של המרכז האקדמי לב).

אולם, פרט לכך, ישנה חשיבות גדולה מאוד לתפילה בבית הכנסת. הגמרא בברכות ו. אומרת:

תניא, אבא בנימין אומר: אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר: לשמוע אל הרנה ואל התפלה, במקום רנה שם תהא תפלה.

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת? שנאמר: א-להים נצב בעדת א-ל; ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם - שנאמר: א-להים נצב בעדת א-ל.

      בבית הכנסת תפילתו של האדם נשמעת. בבית הכנסת השכינה מצויה. לדעת ר' יונה (שם) דבר זה נכון גם כאשר היחיד מתפלל בבית הכנסת. לפי זה, גם כאשר אין מניין, יש עדיפות לתפילה בבית הכנסת.

      ומדוע יש חשיבות לתפילה בבית הכנסת? מסביר המבי"ט (תפילה פרק ה'), שמכיוון שמקום זה מיועד לתפילה, הרי שיש בו קדושה מיוחדת, המשמעותית גם שלא בזמן התפילה:

אין אמירתו אלא בבית הכנסת כי הוא מקדש מעט... וכיוון שהוקבע מקום אחד להקדישו יתברך בעשרה, נעשה בית הכנסת, והוא יתברך מצוי בו.

      יש להוסיף, שאם יש ארון קודש וספר תורה, הרי שגם דבר זה מוסיף לקדושתו של בית הכנסת. ועוד יש להוסיף: בית הכנסת הוא מקום שבו עם ישראל מקדש את שמו של ה' (בקדיש ובקדושה), מקום שבו עם ישראל פונה לקב"ה בתפילה, מקום שבו קוראים בתורה, מקום שבו זלגו דמעות רבות. כל אלה מוסיפים קדושה למקום, וגורמים לתפילה שתתקבל יותר.

      לכן, כאשר מתפללים בציבור בבית הכנסת הרי שיש כאן שילוב של שני דברים חשובים, המביאים למציאות שכינה: ציבור ובית הכנסת. וכך נפסק להלכה בשלחן ערוך (צ', ט):

ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור.

      מה דינו של אדם היכול להתפלל בעשרה בבית או ביחידות בבית הכנסת? בשו"ת משכנות יעקב (או"ח סימן פ"ז) סבר שתפילה בבית הכנסת ביחידות עדיפה על תפילה בציבור בביתו. אולם, המשנה ברורה (צ' ס"ק כז, על פי הפרי מגדים) כותב שיש להעדיף מניין עשרה.

      כל זה במובן הפרטי של כל אחד ואחד. תפילה בבית הכנסת יש בה מעלה גדולה יותר וקדושה גבוהה יותר.

      אולם, ישנו עניין נוסף, המיוחד למציאות שלנו. בזמן המקדש, בית המקדש היה מקום שכינה, מקום קדושה ומקום שבו כנסת ישראל התחברה למשכן ה'. בזמן המקדש היו כנראה מקומות שבהם באו להתפלל מדי פעם (אולי "בית העם" בירמיהו ל"ט, ח, ועוד). אולם, לאחר החורבן, החלו להקים בבבל בתי כנסיות. הנביא יחזקאל (י"א, טז) אומר "וְכִי הֲפִיצוֹתִים בָּאֲרָצוֹת וָאֱהִי לָהֶם לְמִקְדָּשׁ מְעַט בָּאֲרָצוֹת אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁם". חז"ל מבארים (מגילה כט.), שהכוונה היא לבתי כנסיות ולבתי מדרשות:

ואהי להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל... דרש רבא: מאי דכתיב ה' מעון אתה היית לנו - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

רבא מוסיף, שזהו מקום משכנו של ה'. לבתי הכנסת יש חשיבות לא רק בשביל תפילתו של היחיד, ואפילו לא בשביל הציבור. חשיבות בתי הכנסת היא בשביל קדושת כלל ישראל. השראת שכינה כיום, אומרים חז"ל, מגיעה לעם ישראל דרך בתי הכנסת. חז"ל (ויקרא רבה, שמיני, פרשה י"א) מספרים שאחז המלך ידע זאת, ולכן הוא נעל את בתי הכנסת כדי לבטל שכינה מישראל:

אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות - אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם. מה עשה [אחז]? עמד ונעל בתי כנסיות ובתי מדרשות... אין לך שעה קשה כאותה שעה...

      חז"ל (בסנהדרין יז:) אף אומרים, שאין לתלמיד חכם לגור בעיר שאין בה בית כנסת. ולכן כל ציבור חייב לבנות בית כנסת (רמב"ם, הלכות תפילה פי"א ה"א).

      ועוד אמרו חז"ל בירושלמי (ברכות פ"ה ה"א) שה' מצוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות: "דרשו ה' בהימצאו – אֵיכן הוא מצוי? בבתי כנסיות ובבתי מדרשות".

      בית הכנסת הוא מקום שכינה. בית הכנסת הוא מקום שעם ישראל צריך לחזק, לרומם ולפאר. בית הכנסת הוא מקום שצריך לעשות מאמצים להגיע אליו שלוש פעמים ביום, ובכך לרומם מלכות שמיים. וגם אם בית הכנסת רחוק, לימדונו חז"ל, יש שכר פסיעות (ב"מ קז.), ואדרבה, לעיתים יש עדיפות בכך שבית הכנסת רחוק.

      סגירת בתי הכנסת הייתה הכרחית, כי "חמירא סכנתא מאיסורא", ואין לקחת סיכונים בענייני נפשות. אולם, כאשר יתאפשר להיכנס לבתי הכנסת, ולא תהיה בכך עוד סכנה, יש ללכת בשמחה לבתי הכנסת, ולהיפרד בעזרת ה' לנצח מכל מנייני המרפסות והחצרות, ובכך להרבות קדושה והשראת שכינה בעם ישראל.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם