חינוך הילדים בבידוד Featured

 2 shut
חינוך ילדים לחול המועד בבידוד ביתי

הרב אורי סדן

שאלה: השנה הצורך שלנו למצוא תעסוקה לילדים בחול המועד עצום. גם כך אנחנו די מטפסים על הקירות. אי אפשר לטייל ולא לבקר קרובים, רק אנחנו וארבעת הקירות. האם מותר לתת לילדים לעשות עבודות יצירה בחול המועד הזה? זה אומנם מאוד יצירתי ואומנותי ????, אבל העיקר מבחינתנו להעביר את הזמן בנעימים ובכמה שפחות מריבות.

תשובה: כדי לענות על שאלתכם עלינו לסקור קודם את העקרונות של איסור מלאכה בחול המועד, ולאחר מכן נוכל להתייחס למלאכות יצירה הנעשות על ידי ילדים ועבור ילדים. אף שלדעת חלק מהשיטות מלאכה בחול המועד אסורה מהתורה (רש"י מו"ק יא ע"ב ועוד), נתנה התורה לחז"ל 'מנדט' להגדיר אילו מלאכות אסורות ואילו מלאכות מותרות. באופן עקרוני הכלל המנחה אותנו הוא כי כדי להתיר לעשות מלאכה במועד (למעט כביסה ותספורת) צריך שיתקיימו בה שני תנאים אלו:

א.      המלאכה נעשית לצורך המועד, כלומר ההנאה מהמלאכה מיידית, במהלך המועד.

ב.      המלאכה אינה דורשת מקצועיות מיוחדת (מלאכת הדיוט ולא מלאכת אומן).

אם נבחן את המלאכה שעליה אנחנו מדברים, ברור שלא מדובר במלאכת אומן, שכן המלאכה נעשית על ידי ילדים או על ידי מבוגר המדגים לילדים פעולה שהם מסוגלים לבצע, אולם התנאי השני לכאורה אינו מתקיים, שכן היצירה שיצר הילד אינה נצרכת במועד (אם בכלל).

בכל שנה אחרת אולי היה מקום להחמיר ולחנך את הילדים לשמור את הלכות חול המועד, אולם נראה כי השנה יש להקל בדבר משלוש סיבות, ואמר לי אותן מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג:

סיבה אחת היא שההורים היוצרים עם הילד אינם מעוניינים ביצירת המופת שיעשה הילד אלא שהילד ייהנה במועד (והם יזכו בקצת שקט), ואם כן עצם ההתעסקות של הילד ביצירה היא צורך המועד.

הסיבה השנייה היא שגם אם הילד רואה ביצירה משהו שהוא רוצה לשמור לנצח, יש להתיר לו לעשות זאת הואיל ויש דעות המתירות לקטן לעבור על איסור מדרבנן בעבור עצמו (שו"ע הרב שמג ו–ז, על פי הרשב"א המובא בבה"ל שמג), ויש לצרף את דעתם להקל במקרה זה.

הסיבה השלישית, לדעת הירושלמי (מועד קטן פרק ב ה"ג), היא שמטרת האיסורים בחול המועד היא הפניית הכוחות של האדם להתעסקות רוחנית משמעותית, ואם איסורי המלאכה אינם מובילים לכך אלא לבטלה ושעמום, הרי שהם מחטיאים את מטרתם. ובלשון הירושלמי (מתורגם): "אמר רבי אבא בר ממל: אילו היה לי מי שיימנה עימי, הייתי מתיר לעשות מלאכה בחולו של מועד. כלום אסרו לעשות מלאכה בחולו של מועד אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ויגעים בתורה, והם אוכלים ושותים ומתהוללים". לענייננו, מסתבר כי במצב הנתון למרבית האנשים החלופה ליצירה עם הילדים אינה לימוד תורה משפחתי אלא בטלה ושעמום, רביצה מול טאבלט, נטפליקס או מסך מחשב, וכולם בעייתיים הרבה יותר מההתעסקות ביצירה.

בשולי הדברים: את החינוך לשמירה על אופיו המיוחד של חול המועד נטמיע השנה נוסף על הקפדה אישית שלנו על ההלכה, כפי שהזכרנו, באמצעות הקפדה יתרה על שמחת הרגל. השנה נחמיר ונשמח בחול המועד יותר מבשנים אחרות ובוודאי יותר ממה ששמחנו (אם שמחנו בכלל) בתקופה האחרונה. הילדים יחושו את קדושת הרגל נסוכה על הבית אולי באופן שונה מן המקובל אבל כזה שלא יישכח מהם עוד שנים רבות.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם