מותר השנה למכור חמץ? Featured

 2 shut
 
שאלה
אנחנו בלחץ וקונים מאגרים גדולים של אוכל בגלל מגפת הקורונה. האם נוכל השנה למכור חמץ גמור אם תישאר לנו כמות גדולה לפני פסח?

תשובה

מצד הדין מכירת חמץ פועלת גם בחמץ גמור, אבל בדרך כלל אנשים פרטיים אינם מוכרים חמץ גמור.

מקור מכירת חמץ בתוספתא (פסחים ב, יב–יג), וכך נפסק בשו"ע (תמח, ג). אומנם כמה דברים נכתבו בדברי הפוסקים ואיננו עושים כיום:

הוצאת החמץ מן הבית: לדברי תרומת הדשן (סימן קכ) והשו"ע המכירה מועילה אם מוציא את החמץ מחוץ לביתו, ולא תועיל המכירה שלנו. הב"ח (תמח) כתב שקשה להוציא מהבית כיוון שיש הרבה יין שרף, ולכן התיר למכור לגוי את החמץ. לדעתו אין חובה לכתוב שטר, אבל צריך להקנות גם את החדר וגם את החמץ שבו.

נתינת המפתח לגוי: לדעת הב"ח (שם) לא צריך להוציא את החמץ מהבית, אבל צריך לתת את המפתח לגוי ואסור להתקין בריח. כיום בדרך כלל איננו מוסרים את המפתח, אולם כותבים בשטר המכירה שהקונה רשאי לקבל את המפתח כשירצה (ועיינו שדי חמד, חו"מ ט, ט; שו"ת מהר"ש ענגיל ח"א סימן לד).

פירוט הדברים במכירה: הביאור הלכה (תמח, ג, ד"ה 'בדבר מועט') כותב שצריך לפרט כל מין ומין (בשם המקור חיים תמח, ח), ואם לא פירט, לאחר הפסח החמץ מותר באכילה בדיעבד. לכן בדרך כלל משתדלים שלא למכור חמץ גמור גם אם סומכים על המכירה, כיוון שהעולם אינו מוציא את החמץ מביתו ולא נותן את המפתח לגוי ובדרך כלל אינו מפרט את החמץ.

ועוד נימוק מחשבתי: כיצד מוכרים חמץ? האם אין זו הערמה? לכאורה דבר זה דומה לעורך דין שמצא פרצה בחוק המאפשרת לפושע לצאת זכאי. ואולם יש הבדל גדול בין שני המקרים. כאשר עבריין מנצל פרצה בחוק, המחוקק קובע מייד תיקון לחוק כדי לסתום את הפרצה שהמחוקק הראשון לא הבחין בה. לכן כל חוק אנושי בנוי מתיקוני חוק רבים שנועדו לסתום פרצות.

האם נוכל להתייחס כך לפרצה בתורה? חס ושלום! הקב"ה צופה עתידות ויודע נסתרות. אם יש פרצה בתורה, אי אפשר לומר שהקב"ה לא חשב עליה מראש. אם יש פרצה בתורה, הרי שהתורה השאירה את הפרצה בכוונה כדי שתנוצל בזמן המתאים!

אם כך, התורה אכן מעוניינת שנשתמש במכירת חמץ. ומדוע היא איננה כותבת פתרון זה במפורש? נראה שהתורה רוצה ללמד אותנו שבמצב רגיל עלינו לקיים את המצווה כפשוטה. אך התורה יודעת שיבוא יום ויהיה צורך לתקן מכירת חמץ, היתר מכירה, פרוזבול או היתר עסקה, ולכן השאירה פרצה שתאפשר זאת. שימוש בפתרונות הלכתיים אלו אינו הערמה, כיוון שאילולא זה היה רצון התורה, לא הייתה התורה משאירה פרצות אלו!

אומנם כאשר אדם מנצל את הפרצה ללא הצדקה הרי הוא נבל ברשות התורה. לדברי הריטב"א, ניצול הפרצה "מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם". לכן בדרך כלל ראוי להיפטר מכל החמץ או לשרוף אותו (אפשר לשים יום קודם בפח את הכול, ולהשאיר רק מעט לשרפה, וכך ראוי כדי שבאמת יישרף מה שמביא לשרפה), אך במציאות של חנויות, ובוודאי במדינה, אי אפשר להתקיים ללא היתר מכירה. התורה יצרה היתר זה בדיוק בשביל מציאות זו, ובכך ההיתר הוא לכתחילה.

בנוגע לאדם פרטי: כאמור, בדרך כלל עדיף שלא למכור חמץ, גם כי איננו מוציאים את החמץ מהבית ואיננו נותנים את המפתח לגוי וגם כי פשטות המצווה היא לשרוף את החמץ. ואולם המקרה שלנו, של חשש מחלה שכזו, הוא מקרה שבעבורו נועדה המכירה. בדיוק בשביל מקרים כאלו אפשרה התורה למכור את החמץ.

למעשה: במציאות כיום, של מחלת הקורונה, אפשר לקנות אספקה בכמות גדולה בלי לחשוש, ובהגיע חג הפסח למכור את החמץ לגוי. גם אדם שלא היה רגיל עד היום למכור חמץ גמור רשאי לעשות זאת במציאות הקיימת. אומנם יש לשים לב לדברים האלה:

א.      ראוי לפרט את כל החמץ בשטר המכירה (כך וכך חבילות פסטה, כך וכך חבילות פתיתים וכדומה), ולמכור אותו ברצינות (וכדאי להתכוון בביטול חמץ גם על חמץ זה).

ב.      יש לשים את החמץ בחדר נפרד, ואם שמים אותו באותו חדר יש לעשות מחיצה של עשרה טפחים כדי שלא יטעו ולא יבואו לאוכלו. וכך פסק השו"ע (תמ, ב) במקרה דומה. לפי זה, אם שמים חמץ בארון, ראוי פרט לפתק 'חמץ' לסגור אותו בחבל או במדבקה כדי שלא יבואו לפותחו.

ג.        אם בהתקרב הפסח לא יהיה צורך במחסן זה וכן לא יהיה מדובר בהפסד כספי ניכר, כדאי לתת אותו למחסנים שאוספים מצרכי חמץ בעבור עניים. שם מדובר בכמות גדולה וגם בעניים, ובוודאי מותר להם למכור לכתחילה.

אומנם מצד הדין מותר לשמור אותו ולמכור אותו, כפי שהסברנו, ובע"ה שנזכה שכל המציאות הנוכחית תתהפך עלינו לטובה ותוביל אותנו למקום טוב יותר וטהור יותר.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם