מה הסיפור של התספורת Featured

 2 shut

הרב אורי סדן, רב המושב נוב

שאלה: כשהייתי ילד, ההורים שלי הקפידו שהסַפּר לא יקצר את הפאות מעל אמצע האוזן בערך, אבל בצבא אני רואה שהרבה קצינים דתיים מסתפרים לקרחת כמו כולם. איך יכול להיות שלהוריד רק את הפאות אסור ולספר את כל השיער מותר?

תשובה: התשובה די פשוטה, זה באמת לא יכול להיות. אסביר זאת באופן מפורט מעט יותר:

איסורי המספרה – ביחס לתספורת התורה הגדירה שני איסורים (ויקרא יט יז): "לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך". חז"ל לומדים מכאן כי ישנם שני סוגי איסורים נפרדים: האחד הוא איסור להקיף את פאת הראש, היינו להקיף את הראש, כלומר, לספר את השער שבצידי הראש באופן שמשווה את גובה הפאות עם גובה השער שמעל האוזניים, והשני הוא להשחית את הזקן, כלומר לגלח אתשׂער הפנים בתער. שאלתך עוסקת באיסור הקפה ולא באיסור השחתה ובו נתמקד:

כלי התספורת – בניגוד לפאת הזקן שבה נאסרה פעולה של "השחתה", והכוונה לומר שאסור להשחיתה בתער, כלומר בסכין גילוח בלבד, בפאת הראש נאסר להשיג תוצאה של "הקפה" ולכן אסור להסתפר באופן שאינו משאיר שיער ("כעין תער") גם באמצעות שימוש במספריים או במכונת תספורת (שו"ע יו"ד קפא ג ע"פ הרא"ש מכות ג ב).

האזור האסור בתספורת – הגבול התחתון בין פאת הראש שאותה אסור לספר אפילו במכונה ובין פאת הזקן שאותה מותר לגלח במכונה – עובר בערך מול מרכז האוזן. במישוש קל אפשר לחוש במקום בעצם בולטת, זהו החיבור שבין עצם הלסת לעצם הגולגולת, ומותר להשתמש במכונת גילוח מתחת לעצם זו בלבד (בבלי מכות כא ע"א). הגבול העליון הוא קו דמיוני העובר בין שורשי השיער שמעל האוזן ובין שורשי השער שמעל המצח (רש"י קידושין לה ע"ב).

אורך השיער המינימלי בפאות – לדעת הרמב"ם (נזירות פ"ה הי"א) אורך השיער המוגדר "כעין תער" הוא שערה שאפשר לכופף בידיים את הקצה העליון שלה ולהגיע איתו לקצה התחתון שלה המחובר לראש (3–4 מילימטרים), ולמעשה זהו האורך המינימלי שיש להשאיר בפאות הראש (שו"ת "מלמד להועיל" ח"ב סימן סד).ויש מקלים בשיעור קצר יותר ובלבד שיישאר קצת שיער (במכונה – לפחות מספר 1) (תוספות נזיר מ ע"א קצור שלחן ערוך קע א).

קרחת – אין להבחין בין הסרת הפאות בלבד תוך השארת שער הראש שמעליהן ובין הסרת הפאות עם שער הראש שמעליהן, מה שמכונה בלשוננו "קרחת" ובלשון הרמב"ם (עבודה זרה יב א): "אחד המגלח הפאות בלבד ומניח שער כל הראש ואחד המגלח כל הראש כאחד – לוקה, הואיל וגילח הפאות".

לימוד זכות  למרות כל מה שכתבנו, נראה שיש ללמד זכות על הטועים ומגלחים את כל שער ראשם עד צמוד לקרקפת ממש במכונת תספורת, שכן ישנם ראשונים הסבורים שהשימוש במספריים, כגון מכונת תספורת (לא בתער חלילה) – מותר (רמב"ם עבודה זרה יב ו), ולפיכך איני ממליץ לך להעיר למי שמסתפר באופן שכזה, אלא אם כן מדובר באדם פתוח וקשוב המוכן לשמוע ולהשתנות.

בשולי הדברים – יש לדעת כי המראה החיצוני הוא תחום שקשה לאדם להשתנות בו ובוודאי לקבל ביקורת, שכן הוא קשור למקומות אישיים ופנימיים. שינוי בתחום הזה (אצל בנים כמו אצל בנות) יכול להתחולל רק כאשר האדם בוחן את עצמו באופן אישי ומברר לעצמו אם הבחירה במראה כזה או אחר נובעת מרצון להיראות כמו מישהו אחר, מהרצון לאמץ סגנון ותרבות מסוימים, משאיפה לעצמאות או סתם מנוחות וטעם אישי. תשובה שאפשר לעצמנו על שאלה זו עשויה לעזור לנו לקבל החלטה גם בעניין זה וגם בתחומי חיים אחרים.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם