עניין של גדולים

 2 shut

הרב אורי סדן, רב המושב נב

שאלה:ההורים שלי לא מרשים לי לנסוע בטרמפים. הם נותנים לי כסף לנסיעות ומבקשים ממני לנסוע רק באוטובוסים. האם אני חייב לשמוע להם?

תשובה:התורה מחייבת אותנו בשתי מצוות הקובעות את מסגרת מערכת היחסים שלנו עם ההורים. האחת היא מצוות כיבוד אב ואם הנלמדת מהפסוק "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ" (שמות פרק כ, יב), והשנייה היא מורא אב ואם הנלמדת מהפסוק "אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ" (ויקרא פרק יט, ג). את ההבדל ביניהן מבארת הגמרא במסכת קידושין (לא ע"ב): "איזהו מורא ואיזהו כיבוד? מורא – לא עומד במקומו, ולא יושב במקומו, ולא סותר את דבריו... כיבוד – מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא", ובלשון הרמב"ם (ממרים פ"ו ה"ג): "משמשו בשאר הדברים".

כבד את אביך ואת אימך

כפי שראינו, מהותה של מצוות כיבוד הורים היא לשרת את ההורים בכל צורכיהם הפיזיים. אם נודה על האמת, כאשר אבא ואימא צעירים יחסית, הם לא באמת זקוקים לשירות של ילדיהם הצעירים. שטיפת כלים וזריקת האשפה הן לגמרי בקטנה. אולם עם הזדקנותם של ההורים, הם הולכים ונעשים תלויים בעזרה חיצונית ואותה הקב"ה מטיל על הילדים. על הבן מוטלת החובה לעמוד לשירות הוריו, להסעתם לקופת חולים, לניקיון ביתם, או פשוט לבקרם תכופות בימות החול ובעיקר בשבת על מנת להפיג את בדידותם. לשם כך מחויב האדם להפסיק גם את עבודתו, כל עוד יכולתו לפרנס את עצמו לא נפגעת (שו"ע יו"ד ר"מ ה). עזרה זו עשויה לכלול בהמשך גם דאגה לצורכי הגוף הבסיסיים ביותר, המכונים כיום בשם עזרה סיעודית – "מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה" (אין חובה על הבן לעשות זאת בעצמו, מסתבר שכבוד ההורים יישמר יותר כשמישהו זר יעשה פעולות אלו). למעשה, קיום מצווה זו מתחיל לרוב כאשר הבן או הבת כבר עסוקים עד למעלה מראשם בפרנסתם ובגידול ילדיהם המתבגרים, ולא לחינם חז"ל סברו כי זו המצווה הקשה ביותר לקיום מכל תרי"ג המצוות וקראו לה "חמורה שבחמורות" (ירושלמי פאה א א).

איש אימו ואביו תיראו

לעומת מצוות כיבוד הורים, מצוות מורא אב ואם אינה דורשת מהאדם לעשות דבר מה, אלא קובעת לו מה לא לעשות: "לא יושב במקומו, ולא סותר את דבריו... ולא יקרא לו בשמו" ובמילים אחרות – לא לפגוע בכבודם כמלא נימה, ובוודאי להיזהר מחוצפה כלפיהם.

שומע בקול אביו ובקול אימו

האם בין המצוות הללו קיימת גם מצווה לשמוע בקול ההורים ולקבל את עמדתם בכל עניין? נקודה זו נתונה ככל הנראה במחלוקת בין הראשונים: לדעת רוב הראשונים התורה אינה מטילה על אדם בוגר חובה לשמוע בקול הוריו בדבר שאינו נוגע להם או לכבודם באופן אישי וממשי, כל עוד אותו דבר לא מפריע לו לעזור להם בכל צורכיהם (מהרי"ק שורש קסו וכך מסיק הגר"א יו"ד רמ לו). אולם יש מן הראשונים שסברו כי מי ש"מצפצף" על דברי הוריו אינו טוב במאומה ממי ש"סותר את דבריו" ולכן הציות נכלל במסגרת מצוות "מורא אב ואם" (שו"ת הרא"ש כלל ט"ו סי' ה' וראה שו"ת יביע אומר ח יורה דעה כב). למעשה, מכיוון שמדובר במצווה מן התורה, מן הראוי להחמיר ולשמוע בקול ההורים גם כאשר הדבר אינו נוגע להם באופן ישיר, ובלבד שהוראתם אינה מתנגשת בקיום חובותיך כאדם שומר תורה ומצוות, במובן הרחב של המושג.

אימו המודאגת של האר"י הקדוש

לסיום, אולי יעודד אותך לשמוע כי גם לאר"י הקדוש הייתה בעיה דומה (ע"פ עדותו של רבי חיים ויטל בספרו שער המצוות פרשת כי תצא). האר"י הקדוש הקפיד מאוד לטבול על מנת לזכות בהשגות עליונות בתורת הקבלה. הוא המשיך לטבול במקווה קר (מקווה האר"י?) גם כאשר סבל מבקע (המכונה בלשון העם "קילֶה"), עד אשר אימו המודאגת החליטה להתערב בהנהגותיו הקדושות של בנה היקר והקדוש, ולאסור עליו את הטבילה בחורף, מחשש לשלומו. סביר להניח שהמוטיבציה של האר"י לטבול, על מנת לזכות בהשגות עליונות, הייתה גדולה מהמוטיבציה שלך לנסוע בטרמפים, ואף על פי כן הוא בחר לשמוע בקולה ולבטל לראשונה בחייו את הטבילה (אגב, ר' חיים ויטל מספר כי באותה תקופה לא נסתלקה מהאר"י הקדוש מדרגתו, והוא המשיך להשיג בסודות הקבלה – אם לא בזכות הטבילה אז בזכות השמיעה בקול אימו המודאגת).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם