הלכות דייטים 2

 2 shut

 

הרב אורי סדן

חלק שני – השילוב הראוי

בפעם הקודמת עסקנו בחובת בני הזוג לבנות את האמון ביניהם ולהימנע מהסתרת פרטים חשובים אשר עשויים להשפיע על חיי הנישואין לכשיתרקמו. השבוע נעסוק במרחק הראוי שעל בחור ובחורה הנפגשים למטרות נישואין לשמור על מנת לבנות את ביתם בקדושה.

נגיעה

בספר ויקרא בפרשת אחרי מות (פרק יח פסוק יט) עוסקת התורה באיסורי עריות. כשהתורה אוסרת את העריות משתמשת היא בלשון זו "לא תקרב לגלות ערוותה". מלשון זו למדו חכמים (תורת כהנים פרשת אחרי מות פרשה יג) כי לא נאסרו רק יחסי אישות אלא כל מגע גופני המבטא חיבה. וכך מצינו במדרש שמות רבה (פרשה טז) "אמר הקדוש ברוך הוא... אסור לך ליגע בה כל עיקר". מכאן מסיק הרמב"ם (ספר המצוות ל"ת שנג, איסורי ביאה כא א) כי כל מגע גופני המבטא חיבה אסור מהתורה. בעקבותיו קבעו הפוסקים (ש"ך יורה דעה סימן קנז ס"ק י) כי איסור הנגיעה הוא חלק מאיסורי העריות שנכללים בשלוש העבירות החמורות ביותר.

איסור זה חל במלא תוקפו גם על בני זוג המבקשים לבחון את האפשרות להינשא, וגם על אלו שכבר החליטו להתחתן. על איסור זה יש לשמור פשוט כי כך ציווה ה', על אף הקושי הטמון בו וגם למי שאינו מבין אותו. אולם אני בטוח כי אם תקפידו על שמירתו תגיעו בסופו של דבר גם להזדהות והבנה, כי הוא מאפשר לכם למקד את הקשר בצדדים הנפשיים שלכם ולבנות את ביתכם בקדושה וטהרה.

הסתכלות

השולחן ערוך (אבן העזר סימן כא סעיף א) מונה רשימה של איסורים אשר נועדו לשמור על מרחק ראוי בין גבר ואישה ובהם נמנה האיסור להסתכל באישה ולהביט ביופייה לשם הנאה: "אסור להביט ביופייה... אפילו באצבע קטנה ונתכוון ליהנות ממנה...". יש לציין כי הפוסקים (משנה ברורה עה ז) עושים אבחנה בין ראייה ובין הסתכלות. בהסתכלות ישנו ממד מיני, ולכן נאסרה התבוננות ממושכת שבה האדם נהנה לראות את יופייה של האישה שעמה הוא נפגש. לעומתה, הראייה היא טכנית לחלוטין וחסרת כל ממד מיני, ולכן לא נאסרה (למעט במקומות שחובה על האישה לכסותם, שבהם נאסרה גם ראייה אגבית).

כאשר מדובר בבני זוג המבקשים להכיר למטרות נישואין, הדין שונה. שם לא זו בלבד שההסתכלות מותרת, היא אף מצווה; וכפי שפוסק השולחן ערוך (שם סעיף ג) "מותר להסתכל בפנויה, לבודקה אם היא יפה שיישאנה, ולא עוד אלא שראוי לעשות כן". למראה החיצוני ישנה משמעות בבניית קשר זוגי, שכן המשיכה שבין בני הזוג מושפעת גם ממנו, ולפיכך פוסק השו"ע כי חובה לאפשר אותה בזמן בניית הקשר, זאת תוך הסתייגות אחת והיא שעל הבחור להקפיד שההסתכלות העדינה אינה הופכת להתבוננות המחפיצה את גוף האישה, ובלשון השו"ע "אבל לא יסתכל בה דרך זנות". היתר זה עומד בתוקפו עד לחופה (שו"ת אז נדברו ז עט).

ייחוד

ייחוד הוא מצב שבו איש ואשה נמצאים לבדם בלי שאיש נמצא איתם או יכול להפריע לאינטימיות שלהם בכל רגע. לדעת חלק מן הראשונים ייחוד אסור מן התורה (תוספות שבת יג ע"ב) אולם גם הרמב"ם הסובר כי מדובר באיסור דרבנן (איסורי ביאה פכ"ב הכ"א) מורה לאדם כי "ייזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול". איסור זה חל הן ביחס לאשת איש והן ביחס לרווקה (שו"ע אהע"ז כב ב).

יש להעיר כי ייחוד קיים לא רק בחדר סגור אלא גם בלב מדבר שומם. לכן זוג אשר מעוניין כחלק מתהליך ההיכרות לצאת לטיול משותף רשאי לעשות כן, אך עליו להקפיד לבחור מסלולים שגרתיים שבהם קרוב לוודאי ייפגשו מדי פעם מטיילים נוספים, ועליהם להימנע מלסטות מהשביל לפינות חמד נסתרות שבהן הסיכוי לפגוש מטיילים נוספים קטן ביותר.

פתרונות למצבי ייחוד - כאשר נמצאים בתוך חדר והחדר פתוח לרחוב, לחדר מדרגות, או לחדר אחר שנמצאים בו שלושה אנשים או יותר (ציץ אליעזר ו מ יא יד) הייחוד מותר. כאשר הדלת סגורה אך אינה נעולה, יש שהתירו (ציץ אליעזר שם והאגרות משה אהע"ז ד סה א) ולכתחילה נהגו לאסור (שו"ת רע"א סי' ק ושו"ת בנין ציון קלח) ולמעשה יש להשאיר את הדלת פתוחה לכל הפחות כדי סדק. כאשר איש ואישה נמצאים בחדר סגור אך הם מבקשים מאדם אחר להיכנס מדי פעם, בלי לבקש רשות, אזי הוא מוגדר כ"שומר" והייחוד מותר אף על פי שהוא אינו נוכח בחדר ברציפות (רמ"א אהע"ז קמח ב וציץ אליעזר שם פי"ח).

נסיעה ברכב

נסיעה ברכב בשעות היום מותרת שכן חלונות הרכב פתוחים לעין כול. בשעות הערב אפשר להתיר את הנסיעה המשותפת רק בכבישים שבהם התנועה ערה, אם אפשר לראות את הנעשה במכונית מכיוון שהכביש מואר, או באמצעות הדלקת האור בתוך המכונית (מנחת שלמה צא כא). אם מדובר בכביש חשוך והנהג אינו יכול לנהוג כשהאור בתוך הרכב דולק, הדבר בעייתי וראוי להימנע ממנו. נסיעה בכביש צדדי שבו כמעט לא עוברות מכוניות אסורה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם