תיקון ליל שבועות לנשים

shut790

 

הרב אורי סדן רב המושב נוב

שאלה: לקראת שבועות התפרסמו ביישוב שלי מודעות על שיעורים רבים שיתקיימו בלילה, לגברים ולנשים. איני מצליחה להבין למה אני צריכה להשתתף בלימוד הזה, הרי אמרו לי תמיד שאני כאישה פטורה מלימוד תורה ואפילו שמעתי שיש רבנים שחושבים שזה אסור באיסור חמור. אז למה שלא אנצל את הערב הזה למפגש עם חברות או שאשאר בבית עם ספר טוב?

תשובה: איני יודע מאיפה שמעת את הדברים הללו. אני הייתי בהר סיני, והנשים קיבלו הזמנה לקבלת התורה עוד קודם לגברים: "כה תאמר לבית יעקב ותגֵיד לבני ישראל" (שמות יט ג) "לבית יעקב - אלו הנשים" (רש"י). עוד קראתי בספרו של רבי יוסף קארו (בית יוסף סימן מז) ש"נשים חייבות ללמוד!" ולכן הן מברכות בכל בוקר את ברכת התורה "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה".

אכן, כשם שישנם ענפי ספורט ייחודיים לנשים, מכוח הכרתנו בעובדה שהקב"ה ברא את גוף האישה שונה מגופו של האיש, כך, להבדיל, ישנם ענפי לימוד תורה ייחודיים לנשים, מכוח הכרתנו שהקב"ה ברא את נפש האישה שונה מנפשו של האיש. מהם אם כן ענפי לימוד התורה הייחודיים לנשים? במה אם כן האישה חייבת וממה היא פטורה? לשם כך עלינו לענות על השאלה לשם מה בכלל נדרש האדם ללמוד תורה.

לימוד התורה משמש את האדם בראש ובראשונה כאמצעי הכרחי לקיום מצוות ולבניית עולם של אמונה. כל אדם, איש או אישה, שלא למד תורה לא ידע כיצד לשמור מצוות. אישה שלא למדה הלכות ברכות לא תדע מה לברך, אישה שלא למדה הלכות שבת תחלל שבת מחוסר ידיעה, ואישה שלא למדה הלכות כשרות קרוב לוודאי שתאכל ותאכיל טרף. בלימוד תורה זה נשים חייבות וכפי שפוסק מרן (שם) "נשים חייבות ללמוד הדינים השייכין להן". ייתכן שבעבר, כאשר בנות התחנכו בבית במנותק מהעולם הסובב, אפשר היה לוותר על הלימוד הפורמלי וההלכה הייתה עוברת במסורת; אולם כיום אורח החיים השתנה, המסורת התרופפה ולפיכך קיימת חובה גמורה על נשים ללמוד הלכה ברוחב ובעומק שיספיק להן לשם קיום כל מצוות התורה המוטלות עליהן.

יתר על כן, בדורנו, לימוד התורה נדרש גם על מנת לבנות בקרב האדם עולם של אמונה. אדם שלא למד אמונה ברמה סבירה קרוב לוודאי שלא יישאר יהודי מאמין ובמקרה הטוב הוא יחיה חיים דתיים רדודים ביותר. גם בנקודה זו התחולל שינוי גדול במאות השנים האחרונות ועמד עליו החפץ חיים (ליקוטי הלכות חלק ג' על מסכת סוטה יא ע"א). הוא הגיע למסקנה כי כיום "מצווה רבה ללמדן חומש וגם נביאים וכתובים ומוסרי חז"ל... כדי שיתאמת אצלן עניין אמונתנו הקדושה, דאם לא כן עלול שיסורו לגמרי מדרך ה' ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו".

אכן, בנוסף לרובד זה התורה היא גם מטרה בפני עצמה. לימוד התורה הוא הדרך שבה היהודי עובד את הקב"ה בשכלו, הוא המוביל את האדם לבירור האמת האלוקית ולהכרתה. במובן זה לימוד התורה אמור להיות חלק מאורח חייו של האדם למן הרגע שבו הוא עומד על דעתו ועד יום מותו. כאשר התורה ציוותה עלינו את מצוַת תלמוד תורה "ולימדתם אותם את בניכם" וקבעה זאת כחובה רק ביחס לבנים ולא ביחס לבנות - "בניכם - ולא בנותיכם" (קידושין כט ע"ב, רמב"ם תלמוד תורה פ"א ה"א), היא התכוונה ללימוד זה, בלבד.

לכן אישה תהיה פטורה מלימוד תורה רק אם היא סיימה לבנות את עולמה האמוני, באופן שהיא יכולה לעמוד בסערות הרוחניות של העולם, ולשמש בעתיד עמוד תווך אמוני שעליו יישענו ילדיה, וכן אם היא למדה את כל ההלכות שמוטל עליה לקיים (הכוונה להלכות הבאות, רשימה חלקית: הלכות תפילה, נטילת ידיים, ברכות, שבת, פסח, חול המועד, חגים, כשרות והכשרת הבשר, בשר וחלב, תולעים, בישולי גויים, הכשרת כלים, ריבית, איסור נשיאת כלי נשק, טהרת המשפחה, נדרים, כיבוד אב ואם, כבוד תלמידי חכמים, צדקה, הפרשת תרומות ומעשרות, הפרשת חלה, שעטנז, והלכות אבלות ל"ע). זאת בניגוד לאיש, אשר גם אחרי סיום בניית עולמו האמוני וסיום הלכות אלו ואחרות חייב להמשיך ולעסוק בתורה על שאר רבדיה כל ימיו.

משאלתך יש לי יסוד מסוים להניח שאת עדיין לא שם, ואם כן לימוד התורה עדיין רלוונטי מאד בעבורך. אז שיהיה לך חג מתן תורה שמח, שתזכי בו לחוש את העמידה לפני הר סיני ולקבל עלייך את התורה עם שאר בית יעקב ובני ישראל מתוך שמחה גדולה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם