פסיקת הלכה ציבורית Featured

4 umbrella

על הגינות והוגנות בפסיקת הלכה ציבורית

הרב ברוך אפרתי

בשבוע שעבר פורסמה המצאה של מטרייה מיוחדת לשבת ששמה 'מגן השבת'.

לפני כשנתיים פנה אלינו הממציא המוכשר הרב משה חזן הי"ו וביקש פסיקה הלכתית באשר להמצאה החדשה שלו: מטרייה לשימוש בשבת. לפני שעניתי את דעתי דנתי בזה עם כמה תלמידי חכמים, ורובם לא תמכו בהמצאה זו מסיבות מגוונות.

ההמצאה עצמה נסמכת על פסיקתו של מורי ורבי הגאון הרב נבנצל שליט"א. שבתי ושוחחתי השבוע עם הרב בנושא, ואכן דעתו הלכה למעשה היא להתיר שימוש במטרייה זו בשבת. שאר המתירים עימם שוחחתי, הסתמכו על הכרעתו. ואולם בפרסום ההמצאה בשבוע שעבר הושמטו הדעות הסוברות אחרת, הדעות הרבות האוסרות. השמטת עמדות של צד אחד על מנת לקדם צד אחר אינה דרכה של תורה. מן הראוי להביא את דעת האוסרים הרבים לצד דעת המתירים, במיוחד בסוגיה כה מחודשת הבאה לשנות מנהג של מאות שנים.

לפיכך בימים האחרונים שוחחתי עם תלמידי החכמים להלן אשר אינם שותפים לדעת מו"ר הגר"א נבנצל שליט"א, כדי שקול האוסרים יישמע בצורה ברורה לא פחות מקול המתיר, בל נחניף את הארץ.

הרב יעקב אריאל (רבה של רמת גן) אמר לי שאף שאינו חושש למלאכות שבת, לא הסכים לחתום על ההיתר מחשש שיבואו לטלטל מטריות אלו בחוץ לארץ, ללא עירוב.

הרב דב ליאור (רבה של קריית ארבע) פסל על הסף את מטריית 'מגן השבת'. לדבריו, "גם אם ימצאו דעה המתירה את ההמצאה, לא נכון כהנהגה ציבורית להתיר זאת. יש להימנע משימוש במטרייה הזו בשבת" משום שיש בה שינוי אופייה של שבת קודש ועוד חששות הלכתיים. אומנם הרב כתב לפני שנתיים הסכמה עקרונית לרעיון, אך דעתו לאסור שימוש במטרייה בפועל.

הרב שלמה עמאר (רבה של ירושלים) אסר את השימוש במטרייה זו מכמה טעמים והתבטא בשלוש מילים חוזרות: "זהו חילול שבת".

הרב אריה שטרן (רבה של ירושלים) אסר את השימוש במטרייה משום עובדין דחול, ויתרה מכך, אמר לי שלדעתו "יש להתנגד עקרונית להמצאה זו בשל העובדה שהיתרים כאלו מביאים שטף של שינויים באופייה של שבת, כגון מכונית אוטונומית וכדומה". אומנם הרב כתב בעבר הסכמה עקרונית, אך דעתו היא שלא להתיר שימוש במטרייה זו לאדם בריא.

הרב שלמה אבינר (רבה של בית אל) אסר את השימוש במטרייה משום עובדין דחול, חשש בונה ושינוי גדרי השבת.

הרב מיכה הלוי (רבה של פתח תקווה) סבור שנקודתית הלכתית הדבר אסור מכמה טעמים, בין היתר משום שלא יבחינו בין מטרייה לחברתה עם השנים (זו גם סברתו של הרב שלזינגר, מפוסקי העיר ירושלים). הוא אמר לי שעמדתו גם עקרונית, שכן זו פסיקה המצריכה קונצנזוס ציבורי של גדולי ישראל, וזה אינו קיים בנושא זה.

הרב יוסף צבי רימון (רב מועצת גוש עציון) אסר את השימוש במטרייה לאדם בריא והטעים ואמר שמכיוון שהתקבע בישראל שהתקבע שזו הגדרת כבוד שבת אצלנו, לדעתו אסור לשנות זאת.

אזכיר גם את דעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אשר חשש לדין אוהל אפילו בכובע רגיל בשבת ופסק לחבוש כובעים צרי שוליים בלבד, קל וחומר שלשיטתו אסור לשאת מטרייה הפתוחה יותר מטפח בפריסה. מבית הרב אליהו זצ"ל נאמר לי השבוע, שהם מתקשים להאמין שהרב היה מתיר מטריה כזו.

לצד רשימת הפוסקים שהוזכרו אסרו את השימוש במטרייה זו עוד רבים וגדולים מהמגזר הליטאי, החסידי והספרדי, ואין כאן המקום לפרט את כולם.

אציין שהאוסרים מתייחסים בדבריהם לא רק למטריה הקלאסית, אלא אוסרים גם את ההמצאה שלפנינו, הקרויה 'מגן השבת'.

אמנם רבינו הרב הראשי לישראל שליט"א נוטה להתיר כדעת מו"ר הרב נבנצל, אולם מכיוון שלא מדובר בסוגיה ממלכתית אלא פרטית, עלינו לשמוע את מרחב הדעות ההלכתיות. סמכותה של הרבנות הראשית היא בנושאים ממלכתיים כגיור ממלכתי, שבת ממלכתית, מערך הכשרות וכדומה, ופחות בנושאים הלכתיים פרטיים.

אבקש לציין את ערכה של המחלוקת ההלכתית ככלי לבירור דבר ד' ואת החובה על כל רב להביע עמדתו כפי הבנתו, להיתר או לאיסור. כל דעה הלכתית חייבת לצאת לאוויר עולם בלי להשמיט עמדות שאינן נוחות לאחד הצדדים.

אינני נכנס מעל במה זו לסוגיה ההלכתית עצמה ולחששות האמיתיים של בנייה, אוהל, עובדין דחול, קבלת הקדמונים ועוד. ברצוני לעמוד על העיקרון הבסיסי, החשוב מכול: כאשר מגיעים להכרעת הלכה לכלל ישראל יש להיות הוגן והגון. יש להביא לצד המתירים גם את הדעות הרבות בפוסקים אשר סוברים שהדבר פסול, ולא להחביאן.

סוגיה כה רחבה ומחודשת, שיש בה חשש שינוי מנהג של מאות שנים בישראל, צריכה להתברר בירור שקוף ומהותי בבתי המדרשיות. מתון מתון, לאורך זמן.

עלינו להביא בחשבון את כל הדעות בסוגיה כזו בכובד ראש ובאחריות. זוהי סוגיה שהיא סנונית ראשונה לשלל שינויים עמוקים באופייה של שבת קודשנו חלילה, ועל כן יש להיות מתונים בדין וזהירים במעשינו.

אסיים בכבוד ובאהבה כלפי הממציא הרב חזן הי"ו, על רצונו להיטיב עם כלל ישראל, ועל השקעתו המפעימה. יהי רצון שהבירור ההלכתי יביא בכנפיו טובה וברכה, ונזכה כולנו לכוון לרצון ד' בתמימות ובישרות.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם