למי להצביע? Featured

 3 ariel
 

הרב יעקב אריאל

 

לא הרי הוראה באיסור והיתר כהרי הוראה בנושאים פוליטיים. האחרונים אינם ניתנים לפסיקה הלכתית רגילה, אם בכלל.

 

גופים פוליטיים באים בדרך כלל לשרת ערכים אידאולוגיים. הם מעוניינים ליישמם בחיי המעשה. אלא שיישום מעשי מחייב, לצערנו, כוח שלטוני. וכוח בנוי על מספר של מצביעים ושל נציגים במערכת השלטונית. יכולה להיות אמת צרופה, אידיאלית, חשובה, דחופה, אך ללא כוח היא נשארת תלויה באוויר. זהו מעין שקר שאין לו רגליים. ומאחר שיש גופים פוליטיים שהכוח בידם וסולם ערכיהם שונה, מי שסבור שרעיונו אמיתי וחשוב יידחק לשוליים אם יגיע בכלל לתודעת הציבור.

 

כיצד יוצרים כוח כזה? אין לאנשי הרוח גישה מעשית כיצד לעשות זאת. בדרך כלל גישתם חד-ממדית, הם דבקים ברעיון מסוים, יש להם מטרה, אך אין להם כלים להשיגה. אלו מסורים בידי אנשי המעשה. וכוחם בנוי על תמרון בין הכוחות השונים וצירוף כוחות מגוונים ואף מקוטבים במידה מסוימת (אלא שיש להם מכנה משותף מסוים). רק כך הם יכולים לקדם את הרעיון שהם מאמינים בו. זו שאלה פרקטית, לאנשי הרוח חשובה יותר איכות המזדהים עם רעיונם, הכמות חשובה להם פחות. אדרבה, רוב כמותי עלול לפגום ברעיון הנאצל. הם עלולים לראות באמצעים, הנאלצים להתגמש, נסיגה מהרעיון המרכזי. אך בשדה הכוח הכמות קובעת, וזאת על ידי התגמשות. תפקידם של אנשי הרוח לכוון את אנשי המעשה שלא יסטו מן המטרה, שימשיכו לחתור אליה ושלא יהפכו את האמצעים למטרה.

 

הבוחר צריך לבחור בכוח הקרוב יותר לדעתו. אין אפשרות שכוח מגוון יהיה מרוצה כולו לדעת הבוחרים. תמיד יהיה חלק מוסכם יותר וחלק פחות. אין מנוס מכך. הבחירה תלויה בהתרשמות כללית מהרשימה ולא בכל אחד ואחד מנציגיה. זהו חסרונה של שיטת הבחירות הקיימת, אך זו גם מעלתה, רק על ידי מורכבות נוצר כוח.

 

הציבור הציוני-דתי הרחב על כל גווניו מלוכד סביב הרעיון של ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. רעיון זה הוא בריח תיכון שיכול גם לחבר רבדים שונים בעם. והיא הנותנת. מעצם מהותו בנוי המשולש מצלעות הנראים שונים. הציבור היקר והערכי הדוגל בו מפוצל באשר להדגשים של כל צלע ובאשר לדרכים כיצד ליישם את הרעיון הגדול. ויש המתמקדים בצלע אחד, ויש אף שמקצינים בו ומזניחים צלע אחר. אך החוט המשולש לא יוכל להתנתק, במהותו הוא אחד. כולם מתאחדים סביבו. ההבדלים יותר טקטיים מאידאולוגיים, ואין לאנשי הרוח יכולת להעדיף שיטה אחת על חברתה. הדבר מסור לליבם של המצביעים, ועליהם מוטלת האחריות.

 

מכיוון שכל בוחר יכול לשלשל רק פתק אחד, אי אפשר להימנע ממחלוקת בין הבוחרים. זה מעדיף אחד וזה אחר. אך יש להימנע מפסילה של הזולת. מחלוקת פוליטית, שהיא במהותה רק פרגמטית, אל לה להתגלגל לשסע רעיוני, חינוכי וחברתי. יש לברוח מאלו כמפני אש. אין לפסול אדם או קבוצה רק מאחר שהעדיפו דרך מעשית אחת על פני חברתה. אין להגדיר כל קבוצה על ידי סטיגמות וכינויים שנים. הקשת הציונית-דתית גדולה ויש בה גוונים רבים, ואין לחדד את ההבדלים על ידי מחנאות כזו או אחרת ולא ללבות מחלוקות מיותרות על ידי שאילת כל צד את רעהו: הלנו אתה אם לצרינו? כולם אהובים וכולם אוהבי התורה, העם והארץ במידה זו או אחרת. פסילת כל צד מסוכנת מאוד בעקר לזהותו של הדור הצעיר. מרוב בלבול הוא אינו מסוגל לעצב את זהותו, ובסופו של דבר עלול למצוא את עצמו ללא זהות דתית כלל, חס ושלום. על כל תועמלן להביא בחשבון שיקול זה, הדבר בנפשנו!

 

ומכיוון שאנשי הרוח מנועים מלהנחות את הציבור, הן משום שקשה להם להכריע בין המועמדים, וגם אם ינסו להכריע, לא ישמע את קולם מי שסבור שדרכו המעשית ראויה יותר בעיניו, האחריות נופלת בסופו של דבר על כתפיו של כל אחד ואחד מהמצביעים, ועליו לשקול בכובד ראש למי לתת את קולו.

 

ובכל זאת מה אפשר לייעץ לשואל כיצד להצביע? יש כמה עקרונות מוסכמים:

 

א.      חובה להצביע כדי להשפיע. מי שנמנע מהצבעה מאפשר בכך את הטיית הכף לצד השני (מומלץ לעיין בדברי הרמב"ן [דברים כז, כו] על הפסוק "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת").

 

ב.       חובה להצביע לכוח שיש לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה. אין להצביע למי שסיכוייו נמוכים. דינו כמי שנמנע, וכנ"ל סעיף א, הוא עלול להזיק ולא להועיל (אין בדבריי התייחסות קונקרטית לבחירות ניסן תשפ"א).

 

ג.        על כל אחד להצביע למי שנראה בעיניו קרוב יותר לרעיון המשולש של הציונות הדתית או שלדעתו הוא חותר לכך יותר או שהוא מתרשם ממי שסיכוייו טובים יותר להשפיע על החיים המדיניים ברוח הרעיון המרכזי.

 

ומעל לכול יש לאמץ את דברי חז"ל "אני בריה והוא בריה, אחד המרבה ואח הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשם שמים".

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם