יש עניין שנתהפך Featured

 6 sherki

 

ההנהגה הא‑לוהית של 'ונהפוך הוא' מסתתרת כבר בלוחות הברית. במילים המשונות שחז"ל מציינים שהן נקראות גם הפוך רמוזים סודות שאפשר להבין רק בפורים שבצל הקורונה

 

הרב אורי שרקי

 

הדברים הגדולים מסתתרים תמיד מאחורי מסכים עבים, כגון בסיפורי ילדים, באגדות מוזרות, בשיחות המשוגעים ואף מבעד למסכות פורים.

 

'ונהפוך הוא' שבמעשה המגילה מגלה לנו שהנהגת ה' בהיסטוריה עוברת לפעמים דרך מאורעות הנראים במבט ראשון כהפך ההנהגה הראויה, אבל – כפי שאומר רבי נחמן מברסלב – "יש עניין שנתהפך הכול לטובה". השורש של ההנהגה המיוחדת הזאת כבר נמצא במעשה מתן לוחות הברית לישראל "כתובים משני עבריהם", הנקרא בבית הכנסת תמיד בסמוך לחג הפורים, וכמו שדרשו חז"ל: "כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, כגון: נבוב – בובן, רהב – בהר, סרו – ורס" (שבת קד ע"א).

 

סודות גדולים נרמזו בדרשה זו. לכאורה תמוה מאוד שהתלמוד ידגים את היפוך האותיות במילים נבוב, רהב, סרו, שלא היו בלוחות! רש"י מפתיע עוד יותר בפרשו "מילים בעלמא נקט". אבל נראה שרש"י ביקש לרמוז שיש כאן הנהגה כללית לעולם כולו, כמשמעות המילה "בעלמא". לפי זה הלוחות אינם לוחות הברית כי אם העולם כולו, שהוא הלוח שעליו הקדוש ברוך הוא כותב באותיות שנבראו בהן שמיים וארץ.

 

הבה נשים לב: העולם נבוב, כלומר חלל ריק, כדי לאפשר לנבראים קיום אוטונומי. אבל "בו בן", נעשה בו בניין מתוך בינה. כאן הסכנה של גאוות הנברא הרואה בעצמו חזות הכול היא רהב. אלא שהתגלות ה' בסיני, בהר, מדריכה את הבריאה ונותנת לה כיוון. ואולם משעה שיש ציוויים תיתכן גם מרידה, "סרו (מן הדרך אשר ציוויתים)", ועל כן צריך גם פתח של תשובה: "ו-רס". כיצד? הווי"ו מציינת את החיבור המחודש של מה שהתרוסס – הוכה לרסיסים – על ידי החטא. או שמא יש כאן רמז למילה VERSE בלטינית, שמשמעותה חזרה?

 

יהיה הפירוש אשר יהיה, יוצא שעל ידי הווירוס (כתיב מלא של 'ורס') אפשר גם לשוב אל ה', בפרט בימי הפורים, שבהם המצווה המרכזית היא היחס הנכון אל האביונים ואיש אל רעהו. המצב שבו האדם מסוגר בתוך ביתו ואינו יכול לבוא במגע ישיר עם זולתו היא שעת מבחן לאדם: האם הוא דואג לעצמו בלבד או חושב כיצד ייטיב עם זולתו? ולא רק בדאגה לזולת הנמצא אף הוא בבידוד אלא גם בכך שהוא מקפיד להתחסן לא על מנת להגן על עצמו בלבד אלא כדי להגן על אחרים, העלולים להידבק מהמוטציה שמתפתחת בקרבו. זו שעת המבחן הגדולה לאחווה הכלל-ישראלית. בוודאי יעמוד עם ישראל בגאון באתגר המופלא הזה.

 

שמחים לבשר כי יצא לאור ספרו החדש של הרב שרקי, 'מִקֶּדֶם לָעָיִן – עיונים בפרק חלק'. אפשר להשיגו באתר הוצאת אוּרים ourim.org

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם