האם תושלם ההפיכה? Featured

 6 matan peleg

מתן פלג, יו"ר תנועת 'אם תרצו'

השבוע נערך בבג"ץ דיון דרמטי על עתידה של המדינה, דיון שיש בו להשפיע על צביונה היהודי, על אופייה הדמוקרטי ואפילו על יכולתה להתנהל כמדינה מתוקנת. למעשה, שניים מהשלושה כבר נפגעו אנושות מעצם קיום הדיון: אופייה הדמוקרטי והתנהלותה התקינה. בדיון עצמו ייחרץ הדין בדבר נשמת אפה. צביונה היהודי.

זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל היא זכות יסוד רוחנית בלתי ניתנת לערעור. עם זאת את מערת המכפלה התעקש לקנות אברהם אבינו בכסף מלא מתוך הכרה שגם את דין בני האדם צריך להביא בחשבון. אלפי השנים שעברו מאז הפכו את זכות היסוד הרוחנית על הארץ גם לזכות היסטורית, אבל את דין בני האדם כנראה צריך לאשרר מפעם לפעם באמנות נוספות. מגילת העצמאות היא מסמך העצמאות של המדינה, אך מאז הקמתה ראוי לעגן את אופייה היהודי גם בחוק יסוד מרכזי שיכבדו כלל העם ומוסדות המדינה.

עוד סיבה פרקטית בהרבה לחקיקת חוק היסוד נובעת מן העובדה שהזהות היהודית של המדינה מותקפת מבפנים בתעמולה ובעתירות משפטיות מדי יום ומדי שעה. במימון עתיר משאבים של ממשלות זרות מאירופה, אשר כמו בימים ההם גם בזמן הזה מבקשות להצר את צעדי תקומת העם היהודי בארצו, פועלים גופים מקומיים לטשטוש מוחלט של נשמת אפה של המדינה בעתירות לאזרוח מסתננים, להכנסת נשים פלשתיניות, להגנה משפטית על מחבלים ובני משפחתם, להתערבות בגיור ועוד, קצרה היריעה מלפרטן.

לנוכח האתגר הזה ישראל חייבת להגן על עצמה בחוק יסוד. חוק יסוד זה היה צריך להיחקק גם מפני ששופטי ישראל בעת הזאת יונקים בדרך כלל את השראתם מן המשפט הפרוגרסיבי האירופי ואינם מתנהלים על פי אמות המידה והמשפט העברי והישראלי. חוק היסוד אמור לשמור על המדינה גם מהם.

העם הוא הריבון. עם ישראל. ולכן חובתו לחקוק את חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי.

מה בכל זאת התרחש השבוע?

על פי פסק דין המזרחי, אשר התקבל ב-9 בנובמבר 1995, פסקו תשעה שופטים שיש לכנסת סמכות להעניק לעם חוקה, גם בדמות חוקי יסוד, ושלשופטי העליון סמכות לפסול חוקים רגילים על בסיסם. אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון אשר הוביל את הדיון, אמר כך: "הכנסת היא הרשות המחוקקת העליונה... אין גוף מחוקק מעליה, והיא מוסמכת לחוקק כל חוק חוקתי או רגיל. היא מוסמכת לחוקק לא רק חוקי יסוד אלא גם חוקה שלמה".

בדיעבד הובן כי אהרון ברק וחבר מרעיו ה'עליונים' לא פסקו כך כדי לרומם את הרשות המחוקקת אלא את עצמם. מה שנקרא הרימו להנחתה, שכן גישתם האקטיביסטית הפכה אותם בן רגע לקובעי העל של המדינה. הרי לשיטתם הכול שפיט ונתון למבחני 'סבירות' ו'מידתיות'. לכן, ברוח חוקי היסוד שהם החליטו כי הסמיכו אותם לשפוט כל דבר, נעשו שופטי בג"ץ למילה האחרונה בכל תחום בחיי הפרט והמדינה.

כך נפסלו מאז עשרים חוקים. ארבעה עשר מהם בעשור האחרון. בוטלו עשרות מינויים, שונו עשרות הסכמים וצומצמו מאות החלטות ביטחוניות. על כך אמר השופט מישאל חשין ז"ל: "השופט אהרון ברק מוכן שיתפוצצו שלושים עד חמישים אנשים, אבל שיהיו זכויות אדם".

אבל נראה שעם האוכל בא התיאבון, ולשופטי בג"ץ כבר די לפסול, לשנות, לבטל ולעצב הכול על סמך פרשנות סובייקטיבית להחריד של חוקי יסוד. אלא שכעת יתכנסו לקבוע אם בסמכותם גם לפסול חוקי יסוד.

חשוב להבין את האבסורד. מעבר לכך שאין בשום חוק בישראל רמיזה קלה המעניקה סמכות לבג"ץ לפסול חוקי יסוד, הם גם בחרו 'לחשוד' בחוק יסוד שבמשך כמעט עשור קודם לכן עוצב ושונתה מתכונתו הסופית. ולהבדיל מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, למשל, שהתקבל ברוב רגיל של 32 מול 21, כלומר כל המצביעים יחד, בעד ונגד, הם פחות ממחצית כנסת ישראל, נחקק חוק יסוד: הלאום ברוב של 62 מול 55, כלומר ברוב ממשי של יותר ממחצית כנסת ישראל!

כעת נשאלת השאלה: האם יש סיכוי שהחוצפה תגיע לרמת שיא של ממש ואכן יבוטלו חלקים מחוק היסוד? בחינת התנהלותם של השופטים האמורים לדון בחוק היסוד תביא למסקנה שאכן יש סיבה לדאגה.

נשיאת העליון אסתר חיות, אשר תשב בראש ההרכב לדון בגורל יהדותה של מדינת ישראל, פסלה את חוק הפיקדון, שמטרתו לעודד מסתננים בלתי חוקיים לשוב למולדתם, תמכה בהריסת היישובים מצפה כרמים ונתיב האבות ופסלה הריסת בתי מחבלים, וכן תמכה בביטול סעיף מחוק האזרחות כדי לאפשר לערבים להביא ארצה נשים ממדינות אויב.

השופט חנן מלצר תמך בהריסת היישוב מצפה כרמים, התנגד להריסת בתי מחבלים ופסל את חוק ההסדרה. השופט ניל הנדל תמך גם הוא בפסילת חוק ההסדרה ובביטול הריסת בתי מחבלים. השופט עוזי פוגלמן תמך בביטולי חוקים למניעת הסתננות, חייב את המדינה לאפשר לנשים עזתיות של מחבלי חמאס לקבל טיפול בבתי חולים בישראל, וקצרה היריעה.

נראה שאת 'מבחן הסבירות' של שופטי בג"ץ כתבה זהבה גלאון ואחמד טיבי. הם שיפסקו מחר, בהיעדר סמכות, את גורלו של העם היהודי היושב בציון ובכלל.

חשוב לומר: מדינת ישראל חייבת מערכת משפט חזקה, בריאה ומאוזנת ואף ראויה לה. התופעה של שופטים המתנהגים כפוליטיקאים בגלימות בעייתית ומסוכנת. אני ממליץ לכם להיכנס לאתר 'הכר את השופט', שפרסמנו זה עתה, וללמוד באופן בלתי אמצעי על השופטים המכריעים את גורלנו דרך קבע.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם