תורתנו Featured

 3 rabanim
ברוך אשר יקים את התורה – מדוע הקמנו את איחוד הרבנים "תורת הארץ הטובה"

הרב דוד חי כהן

בשעת הכניסה לארץ בימי יהושע בן נון קבעו בני ישראל הנכנסים לארץ את מעמד קבלת התורה. באותו מעמד השמיעו הכוהנים והלוויים אחת עשרה קבלות מיוחדות לקיום בארץ, וכל העם ענה עליהן אמן. הקבלות נאמרו בפתיחתן ב"ברוך אשר יעשה" וב"ארור אשר לא יעשה". הקבלה האחרונה הייתה "ברוך אשר יקים את התורה". מדברי הירושלמי נראה כי בזמן שחלילה נראית התורה נופלת, יש חיוב מיוחד להקימה ולהשיב את כבודה הראוי לה.

לפני שלושים ותשע שנים נסתלק מאיתנו המאור הגדול של תורת ארץ ישראל המחברת את שלמות התורה עם שלמות הארץ והעם בדור הגאולה, שסיבוכיו רבים והוא זקוק לעמוד אש שיפלס את דרכו וילך לפניו. מאור כזה היה רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, והוא לחם על כבודה של הרבנות הראשית, על הכרת ימי הגאולה בערכם הקדוש, על הקמת היישובים ביהודה ושומרון, על גאולת העם השרוי מאחורי מסך הברזל ועוד.

במהלך כחצי שנה נערכו דיונים פוריים בנושא שלמות הארץ, שנת השמיטה הבעל"ט, בריאות המשפחה ועוד, והחלטנו לצאת אל הציבור בנר שביעי של חנוכה, יומו של נשיא אפרים, שממנו יצא יהושע בן נון, תלמידו המובהק של משה רבנו וכובש הארץ ומנחילה לישראל גם יחד

 

אחרי עלייתו לגנזי מרומים המשיכו את דרכו הרבנים הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב שלמה גורן זצ"ל, הרב משה צבי נריה זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל. עם פטירתם של רוב הרבנים הקים בביתו ר' אברום מועצת רבנים מבכירי תלמידיו של הרב צבי יהודה זצ"ל, ומתוך התייעצויות משותפות הוציא את הפסקים לרבים בימי הצרה של חורבן גוש קטיף, שייבנה במהרה בימינו אמן.

עם פטירתו של ר' אברום היו העיניים נשואות לרב אליהו זצ"ל, שהיה יחיד שדבריו נשמעו לציבור, וכאשר הלך גם הוא לעולמו נותרו כל בני התורה ואוהביה מן הציונות הדתית כצאן ללא רועה. אומנם היו וישנם גדולי תורה ב"ה, אך לא נותר אחד שדבריו נשמעים לכל הרבנים. ממילא החלה התפלגות למחנות מחנות. כל חלק מהציבור הגדול והמפואר התלכד עם חבריו סביב ראש ישיבה או רב אחר, ונדמה היה ששקיעת האורות מסכנת את הציבור כולו.

מצד אחד החלו רבנים צעירים שלא שימשו כל צורכם להשמיע קולם ברבים, לחפש היתרים וקולות שאיימו להחליש את קדושת הציבור. מצד אחר תכפו הצרות מחלקים אחרים בעם. הבג"ץ החל לכרסם בכוחה של הרבנות הראשית, ציפור הנפש של הרב קוק, שראה אותה כרוח הקודש המפעמת במדינת ישראל. חורבן יישוב אחר יישוב תכף, ההפקרות בקדושת חיי המשפחה פשתה, והחלו ניסיונות לעקר את השבת גם מרשות הרבים בארץ. ועל כל הפרצות לא נמצא מי שיוכל להתריע את קול התורה ולרכז סביבו את האורות הרבים שיש ב"ה בקרב ישראל בארץ. עם פרוץ המגפה שהחלה לאיים גם על צורת החיים האנושית של כולנו נתעורר צורך דחוף לשמוע קולה של תורה ישרה וצלולה המתווה לרבים דרך בריאה ומעודדת.

לאחר פניות רבות גמלה החלטה לנסות להקים גוף רבני ציוני שכולו נאמן לתורה בדרכו האמיצה והקדושה של הרב צבי יהודה זצ"ל. פניתי אני הח"מ לרב יוסף ארציאל שליט"א, שהיה מזכיר ועדת הרבנים בביתו של ר' אברום שפירא זצ"ל, שגם אני נמניתי עימה, והחלטנו בכוחות משותפים לנסות להקים מחדש את הגוף, עם כל הקשיים הרבים שהיו בדבר הן בגלל חילוקי דעות קודמים הן בגלל חששות וחוסר אמון בכוחנו להשמיע קול לציבור. וכמובן, יש צורך באנשי מעשה שידאגו לפרסום ולעורף כלכלי ולפרסום בציבור בדרך שתתקבל על דעתו.

החלטנו לכנס בעיקר את תלמידי הרב צבי יהודה הבכירים, ובהם רובם של חברי הגוף הרבני מביתו של ר' אברום, בראשות הרבנים הידועים כפוסקי הלכה מנוסים: הרב ליאור שליט"א, הרב אריאל שליט"א, וכן הרב דרוקמן שליט"א, הידוע בכושר המנהיגות המקובל על רוב חלקי הציבור, ואיתם הרב שטיינר שליט"א, הידוע כנאמן ביתו ודרכו הרוחנית של הרב צבי יהודה וממנהלי הגוף הרבני בביתו של ר' אברום זצ"ל, והם שיעמדו בנשיאות הגוף, שנמנים עימו כ-18 רבנים שיחיו. לדובר הגוף מונה הרב איתן אייזמן שליט"א, ועל ידם יהיו בגוף המנהל הרב יוסף ארציאל ואני הקטן, שבדאגתנו לעמנו ולארצנו אנו מקבלים אחריות להסרת מכשולים מן הדרך ולהצלחת מפעל התורה הגואלת. איתנו גם רבני ערים, ראשי הישיבות הגדולות והמפורסמות המובילות את ספינת התורה של דרכה החינוכית של הציונות הדתית.

במהלך כחצי שנה נערכו דיונים פוריים בנושא שלמות הארץ, שנת השמיטה הבעל"ט, בריאות המשפחה ועוד, והחלטנו לצאת אל הציבור בנר שביעי של חנוכה, יומו של נשיא אפרים, שממנו יצא יהושע בן נון, תלמידו המובהק של משה רבנו וכובש הארץ ומנחילה לישראל גם יחד.

בתפילה לברכת ד' שיצליח דרכנו כמו שעשה בכל דורות ישראל, וכמו שאמרו חז"ל: דור דור ודורשיו, כן יהיה עימנו בנועם תורתו, ומכינוסם של צדיקים תצמח ברכה וישועה לישראל אכי"ר.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם