אור חדש על ציון תאיר Featured

 5 ramak
 
אור חדש על ציון תאיר – 450 שנים להסתלקות הרמ"ק
ממעמקי הסודות ועד מרומי ההשגות העליונות, רבי משה קורדובירו זצ"ל הניח את היסודות לכיסופי הגאולה המנצנצים בימינו

הרב מנחם מקובר, רב מכללת אמונה וראש המדרשה לידע המקדש

צפת, עיר המקובלים אפופת המסתורין, שהאוויר בה זךוטהור (החסד לאברהם), בה וסביבה חיו ופעלו במהלך הדורות חשובי המקובלים, וזאת מתקופת התנאים. ספר הזהר הורתו ולידתו שם, אולם אורו מתחיל להפציע ולהבקיע רק לפני כ-500 שנה. הקב"ה מאיר אז לעולם נשמות שיסודן בהררי קודש, החצובות מעומק נשמת פנימיות התורה. נשמות אלו נקבצות ומגיעות אל העיר צפת, ומבשרות שלב חדש בגאולת ישראל והעולם.

גדולי העולם רבי יוסף קארו, רבי יעקב בירב, האלשיך הקדוש ורבי שלמה אלקבץ חיו ופעלו אז, וביניהם גדל רבי משה קורדובירו, הידוע בכינוי הרמ"ק, אשר האיר וגילה אור חדש ונשגב בשמי עולם תורת הסוד. על נעוריו לא ידוע רבות. ההשערה היא שנולד בעיר קורדובה שבדרום ספרד, או שמשפחתו הגיעה ממנה, ומכאן מקור שמו. יש עדויות על שקדנותו העצומה, ועל היותו מבחירי תלמידיו של רבי יוסף קארו מחבר השולחן ערוך. הוא הוסמך לדיינות בגיל צעיר בידי רבי יעקב בירב. לאחר שנישא לאחותו של רבי משה אלקבץ, מחבר הפיוט הידוע לכה דודי, זכה הרמ"ק בהיותו בן עשרים שנה להתחבר אל תורת הסוד, ולה הקדיש את מרב מרצו במסירות נפש עצומה.

ספרו הראשון, "ספר הגירושין", פורס את מסכת הנדודים שערך עם רבו בסביבות צפת, שמטרתה הייתה "להתגרש" בעקבות השכינה הנודדת וגולה. בספר זה הוא ליקט תפילות ודברי תורה שנאמרו במסגרת המסעות, וזאת בהשראה ומתוך חיבור אל השכינה הגולה. בדרושים אלו ניכרת כמיהה עצומה לגאולה. תורות רבות מתחדשות במהלך שלוש שנות הגירושין, שבתחילתן היה הרמ"ק בן עשרים ושש שנים בלבד, וכבר אז דרש דרושי סוד עמוקים. נראה שבמהלך שנים אלו הוא חי חיי דוחק ועוני.

עדויות שונות מעידות על קדושתו העצומה, כתיאור המופיע בספר שבחי האר"י:

כי אדם גדול בתורה היה (הרמ"ק), ומה שחיבר בטורח גדול חיבר, ובפרט שהיה ממש נלחם עם המקטרגים המונעים אותו, והיה קם בחצי הלילה, והולך לבית הכנסת ושם היה מעיין בספר הזהר. ולילה אחד קם כמנהגו והלך לבית הכנסת, ובעוד שהיה כותב, והנה דמות איש של אש עומד כנגדו, ושלהבת יוצא מפיו לשורפו. מיד הוציא הרמ"ק שמות הקודש מפיו, עד שנמחה הדמות מלפניו. וכזאת וכזאת אירע לו כמה פעמים והקב"ה הצילו.

החיד"א מתאר כי לרמ"ק היה גילוי אליהו, וכן כי בשורש נשמתו הוא היה קשור לרבי שמעון בר יוחאי. אכן, בספריו השונים אנו מוצאים כי הוא ראה עצמו לא כפרשן, אלא כאחד מבאי בית מדרשו של רשב"י.

גולת הכותרת במפעלו של הרמ"ק הייתה הספרים הרבים, שלושים ושניים במספר, שזכה להוציא לאור עולם במהלך כעשרים ושתיים שנים. כך מעיד הרמ"ק בעצמו על אופן כתיבתו:

...וחיבור ספר ביאורי תורה וכיוצא, האומן מתחיל ורוח הקודש מתלבשת במלאכה, ומאליו הוא נעשה ונגמר, וילמד דבר מדבר ויהיה העזר והסיוע לפי העניין ומהותו ועבודת הקדש אשר בו.

החזון והכיסופים – מאז ועד היום

הספר המרכזי והידוע ביותר בין ספריו הוא הספר פרדס רימונים. ספר זה, שנכתב בתחילת דרכו, כולל הקדמות יסודיות ושורשיות לחוכמת הקבלה, והפך לספר יסוד לכל גדולי המקובלים. מגמתו בספר היא לבאר את נושא האלוקות והספירות, ובדבריו הוא משתדל לבאר את הדברים הסתומים והנעלמים. לעיתים הוא מזכיר את הגילוי האלוקי שהיה לו: "כאשר הורונו מן השמים", ומאידך גיסא הוא מפלפל בחוכמת האמת, ומביא שיטות שונות של המקובלים הקדמונים ומכריע ביניהן.

אחד מספריו המרכזיים הוא הביאור לספר הזהר אור יקר. פירוש מקיף ועמוק זה, המתפרס על פני עשרים ושלושה כרכים, הוא הפירוש העיקרי לזהר הקדוש עד היום. כתב היד היה ספון במשך דורות רבים, ורק לפני כחמישים שנה זכינו שכתב היד פוענח והודפס – לאחר 400 שנות גניזה.

ספרים נוספים ידועים וחשובים הם הספר אור נערב, המדבר על חשיבות לימוד תורת הקבלה. הספר אלימה, האחרון מבין ספרי הרמ"ק שמסכם באופן בהיר ומובנה את יסודות תורת הסוד של הרמ"ק, ולבסוף – תומר דבורה, ספר מוסר ידוע הבנוי על י"ג מידות הרחמים ואשר הפך לנכס צאן ברזל בין ספרי עבודת המידות.

בשנת ש"ל, שנת פטירת הרמ"ק, מגיע האר"י הקדוש לצפת. נראה שהוא זכה ללמוד תקופה קצרה מפי הרמ"ק, והוא מכנה אותו בכמה מקומות מורו ורבו. לפי עדויות שונות הוא זכה לראות עמודא דנהורא, עמוד אור, בזמן הלוויית הרמ"ק, והדבר העיד על כך שהוא ממשיך דרכו. גדולי המקובלים באותו הדור, כגון הרמ"ע מפאנו ורבי אברהם אזולאי רבה של חברון, עסקו אמנם בתורת האר"י, אולם בד בבד המשיכו לעסוק גם בתורתו של הרמ"ק, מתוך הערצה עצומה אליו וראייתו כאיש אלוקים קדוש.

גדולי המקובלים במהלך הדורות התייחסו בחרדת קודש לתורת הרמ"ק. על הגר"א נאמר ב"מעשה רב" שעיקר לימודו היה בתורת הרמ"ק, ובאופן דומה מתוארים גם הבעל שם טוב ואדמו"רים שונים מעולם החסידות כולל חסידות חב"ד.

תורת הרמ"ק מקיפה באופן עמוק את יסודות תורת הקבלה. היא עוסקת בעיקר בתורת הספירות וההיכלות, אולם למעמיקים במשנתו מתברר כי יסודות המופיעים מאוחר יותר בתורת האריז"ל כבר רמוזים בתורתו. הרמ"ק גם עוסק בבירור יסודות אמוניים מרכזיים, ונושאים כמו גלגולי נשמות, תורת המלאכים, תורת השמות, מהותה הפנימית של ארץ ישראל ועוד שזורים בביאוריו השונים ובונים נדבך מסודר ומובנה של ההיקף השלם של תורת הסוד.

דורנו, דור פעמי המשיח והציפייה הגאולית, חי מכוח החזון והכיסופים של תורת הרמ"ק. תורת ארץ ישראל ותורת הגאולה הן אבני יסוד במשנתו, ומכוחן מתבררת ומתלבנת הציפייה לישועה השלמה.

במלאת 450 שנים להסתלקותו אנו קוראים לחזור ולעסוק בעומק באורכה ורוחבה של תורתו הפלאית של הרמ"ק, אשר מכוחה נזכה להיגאל ולהיוושע במהרה.

הספר החדש "בסוד פרדס הרימונים – מבואות לתורת הסוד של הרמ"ק", הסוקר באופן בהיר את עיקרי שיטתו, יושק בע"ה בליל כ"ג תמוז, ליל פטירתו, באירוע מרכזי שייערך בירושלים.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם