עם ישראל קום וחיה Featured

 3 kalner
עם ישראל קום וחיה, הקם והחיה את מדינת ישראל
המרידה של בג"ץ ושל מערכת המשפט בשלטון עם ישראל במדינה מערערת על עצם קיומה של מדינת ישראל. כל עוד העם אינו מביע את מחאתו הברורה והמוחלטת במרידה הזו של בג"ץ, שתיקת הציבור נותנת מקום לטענה שהוא מסכים לביטולה של מדינת ישראל * הרב קלנר בעקבות הסערה סביב השיח על ה'שינויים' בתפילה לשלום המדינה

הרב יוסף קלנר

שלושה 'מראות נגעים' יש בהתנהלות בג"ץ ומערכת המשפט המתפקדת ברוחו:

א. בפועל הם רואים בעצמם גורם מחוקק;

ב. יתרה מכך, הם רואים בעצמם סמכות עליונה שבידה לקבל או לבטל את החלטות רוב העם, כלומר רואים בעצמם ריבון במדינה;

ג. בעבור השלטון הזה הערך הלאומי אינו אלא אחד מקבוצת ערכים, והערך של כבוד האדם וחירותו גובר עליהם. אם כן, הגורם הלאומי איננו השיקול העליון של המערכת, והמכנה המשותף שלנו במדינה אינו הנאמנות לערך הלאומי כי אם לחוק. לפיכך אין זו מדינת הלאום העברי כי אם מדינת כל האזרחים הנאמנים לחוק – 'מדינת חוק' ולא 'מדינת ישראל'.

אם המחוקק המכריע אינו העם כי אם בג"ץ, והערך הלאומי אינו עליון מן הערך האזרחי של הנאמנות לחוקים של בג"ץ, מתבטלות תקפותה ומשמעותה של מדינת הלאום מדינת ישראל. בפועל השימוש בשם 'מדינת ישראל' ובסמלי הלאום – הדגל וההמנון ועוד – אינם אלא מחסה כזב של מניפולציה אורווליאנית למהלך המזעזע הזה.

עם ישראל, קום וחיה! הקם והחיה את מדינתנו, מדינת ישראל!

בשולי הדברים, להבהרה והזמה של כל בלבולי הדברים והפרשנויות ההזויות סביב התנהלותי בשבוע שעבר, מעשה שהיה כך היה:

עברתי לפני התיבה בתפילת מוסף בשבת בשכונה שלנו, מעלה הזיתים בירושלים, ולפני 'יקום פורקן' ניגשתי לרב בית הכנסת, מרא דאתרא, ושאלתי אותו אם הוא מרשה לי בתפילה לשלום המדינה (שכידוע לחבריי, היא התפילה החשובה והמקודשת לי מכל תפילותיי) במקום "אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל" לשנות ולומר: "אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, הקם את מדינת ישראל להמשך צמיחת גאולתנו".

בדרך משל, לו הייתה אימי במצב שלא ברור אם היא חולה אנושה, גוססת או מתה, וכי אני יכול להתפלל במצב כזה "אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את אימי"?! מה "ברך את אימי"?! במצב כזה צריך להתפלל "ריבונו של עולם, אנא הצל אותה, קיים אותה, הקם אותה לתחייה!"

 

וכפי שהערכתי והנחתי שיקרה סירב הרב והסביר בצדק: "אם אתה תשנה, כל אחד ישנה. אם נתחיל לשנות את הסידור, לאן נגיע?!"

הסכמתי עימו לחלוטין, ובאמת כלל לא העליתי על דעתי שאשנה דבר בתפילה, מאחר שאין צורך לומר שאינני הרבנות הראשית, שהיא היחידה המוסמכת לכך, אך באמת אני אפילו אינני רב, אין לי סמיכה לרבנות ואינני אחראי לשום קהילה, ומי אני שאשנה? ומכל מקום אינני יכול לעשות שקר בנפשי, ואיך אעמוד לפני ד' ואומר "ברך את מדינת ישראל" היקרה לי מכול כאשר היא שוכבת לפניי ולא ברור לי אם היא חולה במחלה אנושה, גוססת או אולי חלילה מתה.

בדרך משל, לו הייתה אימי במצב שלא ברור אם היא חולה אנושה, גוססת או מתה, וכי אני יכול להתפלל במצב כזה "אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את אימי"?! מה "ברך את אימי"?! במצב כזה צריך להתפלל "ריבונו של עולם, אנא הצל אותה, קיים אותה, הקם אותה לתחייה!"

והרב הבין למצוקתי והציע: "אני אומר את הברכה". שמחתי להצעתו, וכך עשינו. ועמדתי כרגיל בחרדת קודש בשעת התפילה הקדושה הזו ואמרתי על ברכתו אמן (במשמעות של הלוואי, כפי שמסביר ר' חיים מוולוז'ין. הלוואי שזה המצב, שמספיקה ברכה לשלום המדינה ולא כפי שאני מבין שצריכים לזעוק ולהתפלל להצלת המדינה ולשלום המדינה).

מובן שהשמועה עשתה לה כנפיים, וב'טלפון שבור' רצות ההזיות: "הרב קלנר הצטרף לחרדים", "הרב קלנר הבחין סוף סוף בגודל הרשעויות הנעשות כאן במדינה וגם הוא מאס במדינת ישראל ואינו מוכן להתפלל לשלומה" ושאר מיני קשקושים. וה'עיירה' של החברה המכנה עצמה דתית-לאומית גועשת.

תרגיעו!

מכל מקום הושגה מטרתי העיקרית: הצלחתי לנער את ההמון הרחב ולגרום לו לשים לב ולהתחיל להבין את המצב ולדון מה לעשות לפתרון הבעיה החמורה.

לסיום ולעיקר העניין אומר אני לעם היושב בציון כמו שאמרתי בהפגנה בכיכר בתל אביב לפני כחודשיים בדברים שהתפרסמו ביוטיוב: "עמי הגדול והיקר, עם ד', עם הא‑לוהים; אם לא תצאו מההלם והאלם שלכם בנוגע למרד מערכת המשפט בשלטונכם ובריבונותכם על מדינת ישראל, לא רק שאתם מקבלים בזאת עליכם את שלטון הטירנים של החברה הנפוטיסטית של בג"ץ ושל מערכת המשפט, אלא חמור לאין שיעור מכך: אתם נותנים בזאת יד לביטולה של מדינת ישראל!"

כשם שאני מאמין בכל ליבי שעם ישראל חי, כך אני מאמין: מדינת ישראל חיֹה תחיה עד בלי די!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם