הרצל והמקדש Featured

 10 herzl
השבוע מציינים 115 שנים לפטירתו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל ע"ה * החזון הפחות מוכר שלו, למעין בית מקדש על הר הבית, יכול גם הוא לתת לנו השראה * אם תרצו אין זו אגדה?

הרב אברהם וסרמן

החזון והביקורת

בספרו 'אלטנוילנד' מתאר הרצל סיפור דמיוני על ביקור בארץ ישראל, כשמקדש בנוי בהר הבית, והוא מרכז למפעלי חסד שיחברו בין העמים. אמנם לא יוסרו המסגדים ממקומם, והוא ייבנה לצידם. יהיו בו העמודים יכין ובעז, גם מזבח נחושת, ותהיה בו עזרת נשים. מאידך גיסא לא יהיו בו קורבנות אלא שירה, קול מקהלה וכלי מיתר - לא עוגב אלא 'כינור דוד'. ישירו 'לכה דודי' לצד שירים של היינה... אחד העם כתב על חזונו של הרצל ביקורת נוקבת וחריפה, שפתחה פולמוס עצום בעיתונות של אותו זמן. בין היתר הוא לעג לחזונו של הרצל על המקדש:

ובתוך הבניינים החדשים האלה של העיר העתיקה יתנוסס לתפארה – בית המקדש! כן! בית המקדש, עם "עמודי יכין ובעז", עם "ים של שלמה" ועם מזבח בחצר. למה בא המזבח – אי אפשר לדעת, כי על כל דבר עולה וזבח לא נזכר בספר מאומה. בליל שבת מזמרים במקדש "לכה דודי" במקהלה וכלי שיר, הכול כמו ב"טֶמפל" שבווינא, לא יותר. ומזבח, אפוא, למה? אבל אם באנו להקשות, יש עוד קושיא יותר חמורה: באיזה מקום נבנה המקדש? כמו שראינו, מסגד עמאר עומד עדיין על מקום בית הבחירה, והאומנם התיר "הרב רבי שמואל", ידיד הליברלים, לבנות את הבית במקום אחר? ואולם אין מקשים על "אלטניילנד", שהיא כולה נִסים.

בהמשך הפולמוס כתב אחד העם:

יודעים בלי ספק, שאם ישובו היהודים לארצם וייסדו שם מדינה לעצמם, אז יבנו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות ושאר בתי צִבור – רק לא בית המקדש. אותו יניחו "לעתיד לבוא", לכשיבוא "בן דוד" ו"יטהר" את הר הקודש ויבנה את הבית על מקומו ההיסטורי כבתחילה.

מעניין, כי דווקא הרצל, שלא גדל בבית המדרש כאחד-העם, סבר שאין אפשרות לשיבת היהודים לארצם ללא בית מקדש, גם בזמן הזה. אף שתפיסתו בנוגע למקדש שגויה לחלוטין.

הרב קוק הסכים לביקורתו של אחד העם נגד הרצל, וכתב כי זה "חיקוי שפל" ו"מחפיר", "שבצדק הרעיש עליו 'אחד העם' את המחנה בשעתו" (אג"ר ב תקעא).

רוח הזמן אינה קובעת

הרב חיים הירשנזון סבר שהקורבנות 'אינם מתאימים' לימינו, והציע לראי"ה לבנות בית כנסת בהר הבית, במתכונת דומה לבית המקדש שחזה הרצל (בלי להזכיר את שמו). הראי"ה השיב, שאין אפשרות לעשות זאת מפני איסור הכניסה בטומאה, ובהמשך יצא נגדו בחריפות על שהעז לפסוק נגד רוב הראשונים. במקום זה הציע לקנות את אזור הכותל ולבנות בובית כנסת מפואר, ובו שירה וזמרת קודש, ועיקר החידוש - שיהיה מונהג על פי הסכמת רוב רבני ישראל, בנוסח אחד לכולם! תפקידו של בית כנסת זה הוא להראות את חוזק אמונתנו בישועה שתגיע "ושייבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ע"י גִלוי כבוד ה' ואור משיח צדקנו. וזה יְתַמֵּם חזיונו של הרצל ב'אלט ניי לנד' על דבר הטעמפיל, שלא יעמוד במקום המקדש ממש, והוא כניבא ולא ידע מה ניבא כי בית כזה צריך להיות דומה סמוך למקום המקדש עד יופיע ה' בכבודו" (מלכי בקדש, ח"ד סימן א).

אף שכאן מתייחס הראי"ה בחיוב ל"חזונו של הרצל", אין בכך סתירה לדבריו הקודמים. הראי"ה מצדיק את התנגדות אחד העם לבניית בית מקדש שלא כדין, אבל העיקרון מקובל עליו באופן אחר, ונהג כדרכו למצוא משהו טוב גם ברעיונות שהוא מתנגד להם.

על הסתייגותו של הרב הירשנזון מקורבנות בימינו מכיוון "שאינם מתאימים לרוח הזמן", ענה הראי"ה כי רוח הזמן אינה קובעת, אלא דבר ה' בתורתו, הנעלה יותר מכל רעיון אנושי. מה גם שרוח הזמן עתידה להשתנות אפילו בימינו.

בפועל, הציונות הלכה בדרכו של אחד העם והותירה את הר הבית בידי זרים, ואת חזון המקדש דחקה לגמרי. אך עיקר חזונו של הרצל משמעותי וחשוב, מכיוון שבלא מקדש אנו חסרים את העיקר. אף שהדבר נראה לנו בשלב זה "מעבר לאופק", כבר כתב הראי"ה בחורף תרפ"ב להנהלה הציונית, שלמרות הצורה החילונית של הציונות יסוד התחייה חייב "להיות מבוסס על מקורו המקודש... והשאיפה הנצחית שייבנה בית המקדש במהרה בימינו מוכרחת היא להתבלט ביושר לב ובאמונה רבה בקביעות ובלא הפסקה וחולשה... וזה מכבר כאשר נשאלתי מוועידה בריטית רשמית מהי דעתי על דבר מקום המקדש... אמרתי להם שכשם שאתם רואים שזכותנו על הארץ בכלל, אף שהיה זה דבר רחוק אצל כל העולם כולו עד כה, מכל מקום גלגלה ההשגחה... שמה שהיה רחוק הולך ונעשה קרוב... כמו כן יבואו ימים שכל העמים יכירו את אמיתת זכויותינו על מקום המקדש".

המאמר מבוסס על ספרו של הרב וסרמן, "מתקווה לאמונה", שעתיד לצאת בקרוב בעזרת ה'

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם