אושר זה להיות חייל

3 aviner
הגיוס לצה"ל נהיה "נטל" ונבחרי הציבור מתווכחים על ההשלכות הקואליציוניות של גיוס בחורי ישיבות? החלטנו להתרומם מעל לוויכוח במסדרונות הכנסת ולנסות להזכיר באמצעות לקט דברים שכתב הרב אבינר את מה שלפעמים, בלהט הוויכוח, נוטים לשכוח * גם כשאנחנו מתווכחים על חובת הגיוס וגם כשאנחנו נאבקים על דמותו של צה"ל לנוכח מגמות מדאיגות, אנחנו לא שוכחים ולא רואים כמובן מאליו את הנס הגדול המקופל בשלוש מילים: צבא ההגנה לישראל

הרב שלמה אבינר

מאז קום המדינה צה"ל שומר עלינו בכל יום, בכל שעה ובכל רגע. מכיוון שאתה חי בשלווה אתה יכול לרמות את עצמך שזה דבר מובן מאליו. זה אינו מובן מאליו. יש סביבנו שלוש מאות מיליון ערבים שרוצים, כמו בכל דור ודור, לקום עלינו ולכלותנו, והקב"ה מצילנו מידם דרך שלוחיו הנאמנים, דרך צה"ל.

החיילים מקיימים מצווה משולשת:

  1. הצלת עם ישראל;

  2. הצלת ארץ ישראל, כלומר מצוות יישוב הארץ;

  3. קידוש השם. כשעם ישראל מוכה בגלות, "להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה", זה חילול השם. אבל כשאנחנו מגנים על עצמנו ומכים את האויב זהו קידוש השם.

צה"ל וכל חייל וחייל בכל רגע ורגע עסוקים באותן שלוש מצוות. צריך לזכור את זה כל הזמן. יש שחושבים שאם רק נתפלל, השם יושיענו. בוודאי שצריך להתפלל, אבל אין זה מספיק.

חכמים שאלו: מה יעשה אדם כדי שיהיה תלמיד חכם? תשובה: ילמד בישיבה. אבל הרבה עשו כן ולא הועיל להם! אלא יתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא, אומרת הגמרא, לא סגי הא בלא הא. לא די בזה בלי זה. שאלה שנייה: מה יעשה אדם כדי שיתעשר? תשובה: ירבה בסחורה. אבל הרבה עשו כן ולא הועילו! אלא יתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא. לא סגי הא בלא הא. שאלה שלישית: מה יעשה אדם כדי שיהיו לו ילדים? תשובה: יתחתן ויעסוק בפרייה ורבייה. אבל הרבה עשו כן ולא הועילו. אלא יתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא. לא סגי הא בלא הא (נדה ע ע"ב).

מה יעשה אדם כדי להגן על עמו ועל ארצו ולעשות קידוש השם? תשובה: צבא. אבל לפעמים הצבא לא מצליח. אלא יתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא. לא די בזה בלי זה.

הרי אתה רואה שמשה רבנו ספר כל את כל יוצאי הצבא בישראל מבן עשרים שנה ומעלה (במדבר א, ג); הרי אתה רואה שמשה רבנו אמר ליהושע בן נון: "בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק" (שמות יז, ט); הרי אתה רואה שמשה רבנו עצמו נלחם נגד סיחון ועוג (במדבר כא). הרי אתה רואה שיהושע עסק בשבע שנות כיבוש, ואחר כך דוד המלך נלחם מלחמות גדולות. גם תהלים נגד האויב, גם טילים נגד האויב. 'וכוהניך הקדושים' נלחמו בחנוכה נגד היוונים. לא די בזה בלי זה.

אשרינו שיש לנו צבא, צבא טוב, צבא מאומן, צבא מסור. בכל יום צריך לומר תודה לקב"ה על שיש לנו צבא, וכמובן להודות גם לצבא שיש לנו אותו.

אשרינו שקמנו לתחייה ושיש לנו צבא. פעם היינו בגלות, כבשה בין שבעים זאבים, והגויים טרפו בנו ונשכו אותנו. עכשיו ברוך השם אנו יכולים להתגונן. יש שני אופנים של ישיבה לבטח. האופן האידיאלי הוא שגר זאב עם כבש והזאב נהפך לכבש ונעשה כולו עדין. אופן שני הוא שהכבש קונה לו אקדח, וכך מבטיח את ביטחונו.

אסור לפגוע בצבא הזה. אדרבה, יש לחזקו בכל דרך אפשרית. צריך מסירות נפש. יש מסירות נפש בצבא עצמו, כך הוא בנוי, החיילים מוסרים את נפשם; יש מסירות נפש ללכת לצבא, לא לכל אחד זה קל, גם בגלל המאמץ הגופני וגם מפני שלא תמיד הצבא מתנהל כפי מחשבותיו ודעותיו של כל אחד, שהרי הוא צבא של האומה כולה. ובאומה יש דברים שמתנהלים לפעמים לא כפי מה שכל אחד ואחד רוצה, אבל זו לא סיבה להחרימו. אם הצבא לא יתנהג כפי רצוני לגבי גירוש מיישובים או לגבי שירת נשים, אין זו סיבה להיות ברוגז אתו, כי זה יהיה חורבן האומה.

פעם היינו בגלותכבשה בין שבעים זאביםוהגויים טרפו בנו ונשכו אותנועכשיו ברוך השם אנו יכולים להתגונןיש שני אופנים של ישיבה לבטחהאופן האידיאלי הוא שגר זאב עם כבש והזאב נהפך לכבש ונעשה כולו עדיןאופן שני הוא שהכבש קונה לו אקדחוכך מבטיח את ביטחונונמאס לי להיות כבשה בין שבעים זאביםעתה הכבשה מחזיקה רובהוכאשר הזאבים באים היא יורה בהם והזאבים מזדעקים: "לא זה היה התכנון!"

אין לשכוח שיש מסביב שלוש מאות מיליון ערבים שרוצים להחריב אותנו, ולהם עוד כמיליארד או שני מיליארד עוזרים. זה פיקוח נפש. גם בתוכנו חלק מהערבים הם אויבים. לא לשכוח שצה"ל הוא הצלת העם. הוא גם הצלת הארץ: שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, תחיית האומה בארצה. הוא גם הצלת קידוש השם של האומה, כי כאשר אנו מוכים על ידי גויים זה חילול השם, וכאשר אנו איתנים זה קידוש השם.

לכן יש להשאיר את צה"ל מחוץ לוויכוחים שבאומה. הצבא הוא מקום שבו אנו מתאחדים למען הצלת העם, הארץ וקידוש השם. צה"ל חייב להיות אחדותי לגמרי. אל תשתמש בו כשק אגרוף לוויכוחים שיש לנו בנוגע למגמות ולאידיאלים התרבותיים והלאומיים, זה פיקוח נפש. וכאשר מדובר בפיקוח נפש לא בודקים בציציות של הרופאים; שמחים שהם מצילים. גם מי שמציל את החולה ממוות, גם מי שמציל אדם שלא יידרדר לסמים ולפשע.

משתדלים, כמובן. כל אחד ישתדל שצה"ל יהיה על פי צביונו, זה טבעי, אבל כל זאת מתוך אהבה ואחווה ושלום וריעות, ולא באיומים, או שצה"ל הוא כרצוני או שאני מחרימו, אלא קודם כול כולם באים לצבא – דתיים, חילונים, חרדים, אשכנזים, ספרדים, אתיופים, תימנים, ימנים ושמאלנים. כולם באים, ואחר כך אם יתגלו בעיות נפתור אותן באהבה ואחווה ושלום וריעות.

מהפכת הכבשה

אני לא סומך על אף אחד, רק על ריבונו של עולם, וצה"ל הוא שלוחו הנאמן. ודאי, צה"ל אינו 100 אחוזים. רק 99. אני לא סומך על הגויים. אני גם לא זוכר שראיתי אותם מרחמים עלינו בזמן השואה. אני גם ממליץ להם שלא לסמוך על עצמם. לכן אני סומך על צה"ל, וגם אתה יכול לסמוך. כשאתה ישן יש חייל שנשאר ער בשבילך. כשאתה מתענג על מזונך יש חייל שמסתפק במנות קרב בעבורך. כשאתה מערה מיץ טעים לגרונך יש חייל שגרונו יבש כי הוא דואג לך. כשאתה מוגן יש חייל חשוף לכדורים. הוא שליחך הנאמן.

בכלל, צה"ל אינו מישהו אחר, מישהו שונה ממך. הוא אתה, הוא אביך, הוא סבך, הוא בנך, הוא נכדך. הוא אתה, הוא אני, הוא אנחנו.

אתה טועה ידידי שאינך מתגייס, בין שאתה חרדי בין שאתה שמאלני בין שאתה ימני. אתה עושה את טעות חייך. אתה מפסיד כל כך. אתה טועה שאינך הולך למילואים, אתה טועה שאינך הולך לקורס קצינים. אינך מבין איזה אושר זה להיות חייל, במדים האלה המכבדים את עמך ובנשק שעל כתפך.

כי לא עוד אעמוד ברציף הרכבת בגרמניה כדי לעלות לקרון בהמות. כי נמאס לי להיות כבשה בין שבעים זאבים. עתה הכבשה מחזיקה רובה, וכאשר הזאבים באים היא יורה בהם והזאבים מזדעקים: "לא זה היה התכנון!"

נכון, התכנון השתנה. עברנו מהפכה. עברנו מן היהודי הגלותי ליהודי הצבאי, ליהודי הלוחם, ליהודי הכללי, ליהודי שחושב לא רק על עצמו אלא גם על החברים, ליהודי שחוזר אל היחד, ליהודי הנחוש שדבק במשימה, ליהודי החייל הנושא על כתפיו את גורל האומה, ליהודי הגאה הנושא על גבו היסטוריה גדולה. ליהודי הנפלא!

כי בסך הכול איננו מבקשים הרבה: רק לחיות. זה לא הרבה אבל זה תובע הקרבה. לכן אם אני חי, זה בזכותך. חייל, אני אוהב אותך, ואתה החייל אוהב אותי. בשבילי לא ראית את אשתך ואת ילדיך כבר שבוע, כבר שבועיים, כבר חודש.

מה אוכל לומר לך, חייל יקר? אומר לך את מה שאני אומר בכל שבת קודש במקום הקודש: "מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים".

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם