טעויות האקדמיה

m 3

המקובל הרב יעקב עדס

הרבה כפירה יש באקדמיה וצריך להישמר מפניה, אף שאפשר להדוף את הטענות בקלות בעזרת לימוד תורה וחיזוק באמונה

הראו לי מאמר מגיליון ישן של עולם קטן ובו הכותב מדבר על הקושי הגדול לדתיים הלומדים באוניברסיטה ובשאר מוסדות של חוגי האקדמיה, מצד הדעות הרווחות שם שהן נגד התורה.

דבר ראשון צריך לחדד את הדברים על הדעות המקובלות בחוגי האקדמיה. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה (פרק ג' הלכה ו' והלכה ח'): "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא אלא נכרתין ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים: הכופרים בתורה. ומיהו הכופר בתורה? האומר שאין התורה מעם השם, אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת, אם אומר שמשה אמרו מפי עצמו - הרי זה כופר בתורה".

ברור שרבים מאוד ממנהיגי האקדמיה הם בגדר הדברים הנ"ל, שהרי כל מי שמאמין בביקורת המקרא אומר רחמנא ליצלן על הרבה יותר מתיבה אחת שאיננה מהשם יתברך.

זהירות מסביבה עוינת

בהלכות דעות (פרק שישי) כתב הרמב"ם שדרך האדם להיות נמשך אחרי האנשים הסובבים אותו, ובאקדמיה הדבר חמור שבעתיים מפני שנוצר שם מצב שהכופרים מדברים על המאמינים כמו על משוגעים או לכל הפחות כחסרי הבנה. וחמור עוד יותר, שהבא ללמוד שם הרי הוא ביחס של תלמיד לרב אל מרצים שהם כופרים גמורים, ומפותח שם יחס של הערצה מהתלמידים למלמדים.

ולכן קשה מאוד למצוא היתר ללכת ללמוד במקומות שבהם ישנן הבעיות האלו, ומה שמפתה את האנשים ללכת לשם בדרך כלל הוא הפיתוי של התועלת הכספית שיש בהשגת תארים אקדמיים, וכבר אמרו "אקדמיה" בגימטרייה "כסף", שדרך השליטה הלא צודקת שלהם על הדברים הגורמים לכסף הם הפילו ברשתם אנשים רבים.

ו. אך עיקר הסיבה שלמענה חשוב לכתוב כאן היא לאלו שאינם באקדמיה, לדעת מהי התשובה באופן כללי לטענות שלהם בעניין האמונה, גם אם אין כאן המקום להיכנס לפרטים של כל טענה. כל מי שיתבונן בהיגיון פשוט וישר בוויכוחים בין דרך אמונת ישראל לדרך האקדמיה יגיע למסקנה שאמונת ישראל היא אמתית.

ניקח לדוגמה את אחד הוויכוחים הישנים, על שיטת דרווין. מי שמכיר קצת את שיטת דרווין (אני לא למדתי את זה בספריו שלו אלא בספר "בריאה מוצא החיים" של פרופ' מ"מ טרופ משנת תשמ"ב בערך שכל הקורא בספרו וברשימת המקורות שבסופו יראה שהוא מומחה גדול מאוד בעניין) ויתבונן בה בחשיבה עצמאית בלי לבטל את שכלו בפני המוני מדענים, יראה שהיא שטות אחת גדולה. השורש של שיטת דרווין הוא שכל בעלי החיים שבעולם – אדם, בהמות, חיות, עופות, דגים ושרצים - כולם נוצרו מאליהם מחיבורים מקריים של דומם ובלא שום יד מכוונת. צריך להיות משוגע גמור כדי להאמין בכזה דבר לא הגיוני. כל מי ששמע ברמה ממוצעת על גוף האדם יודע את הפלאות הנשגבות שיש בזה, ואיך ייווצר כל זה מאליו? וכן על דרך זו סוגים רבים של בעלי חיים בנויים בדיוק פלאי כל כך; וכל זה בגוף, ועל אחת כמה וכמה הנשמה שבאדם עם כל הכישרון שבה, איך ייווצר כזה דבר מאליו, מתערובות של דומם? ובפרט עם החידושים שנודעו בדורות האחרונים בעניין הגנטיקה, לא ייתכן כלל להעלות על הדעת שטות כזו שיתהפכו דברים מדבר לדבר בצורה שהוא מסביר.

מדע מדויק ומדע תיאורטי

דבר שמטעה הרבה צעירים מחוגים דתיים לחשוב שחייב להיות שיש בזה היגיון כלשהו הוא שהרי אלפים רבים של מדענים בעולם ב-150 השנים האחרונות האמינו בזה; והרי המדע של הדורות האחרונים הוא בוודאי דבר מתוחכם ביותר, כל מכשיר מהמכשירים של הדורות האחרונים יכול להוכיח את התקדמות המדע, מרכבת ועד מכונית, ממטוס ועד חללית, ועוד ידע עצום בענייני מהות הדברים כגון הידע בתורת האטום שהוכיח את עצמו בהתפוצצות הפצצה האטומית, וכן בעוד תחומים רבים מאוד.

והתשובה הפשוטה לטענה זו היא שיש שני סוגי מדעים, מדע מדויק ומדע תיאורטי. במדע מדויק נכללים כל אותם חלקים במדע שאפשר להוכיח בניסויים מעשיים, ועליהם בנויים כל חידושי הטכנולוגיה ושאר החידושים המציאותיים שיש מכוח המדע בדורות האחרונים. ובמדע תיאורטי נכללים לימודי פילוסופיה ועוד דברים הדומים במידה מסוימת לזה, ובהם אין שום מקום לניסויים המוכיחים את דבריהם.

בזמן האחרון התפרסם מדען מסוים לשבח ולתהילה על שהמציא צורה לעשיית קנה מלאכותי לנשימה בצורה חדשנית. אחרי כן, מתוך תשעה אנשים שעשו להם ניתוח עם השתלה של ההמצאה הזו שבעה מתו, והשניים הנותרים ניצלו ממוות בכך שהספיקו בעוד מועד להוציא את השתל. ועם כל זה, בתחילה לא נפסל אותו מדען מפני שבכמה סוגי טיפולים חדשניים היו כישלונות רבים ועם הזמן התמקצעו בעניין, אלא שאחר כך נודע ששורש התקבלות שיטתו הייתה על סמך עדויות שהוא העיד על ניסיונות שנעשו בבעלי חיים בהצלחה בשיטה שלו. לבסוף התברר שהוא שיקר ולא עשה כלל ניסיונות, ואז הוא נתבזה בצורה חזקה ואולי אף פלילית, מפני שבמדע מסוג זה המצאה כזו בלא ניסיונות נחשבת שטות גמורה וסיכון חיי אנוש. והנה כל המדע התיאורטי כולו הוא משולל ניסיונות, ולכן ערכו המדעי בהרבה מקרים הוא אפסי, ועל כל פנים לא שייך להרבות בשבחו על סמך חידושי המדע השייכים למדע המדויק (פרטים על הסיפור הרפואי הנ"ל כתובים בעתון 'משפחה' מקיץ תשע"ז).

כשדעה קדומה עומדת בבסיס

אפשר להוכיח את הדברים הנ"ל בעוד ראיה פשוטה. באותה אוניברסיטה יכולים להיות חמישה פרופסורים בכירים במדעי הרוח שכל אחד מלמד דת אחרת לגמרי. והרי בדרך כלל כל דת סותרת דת אחרת לחלוטין ואם כן בהכרח גמור שארבעה מתוך חמשת הפרופסורים האלו כל דבריהם שטויות וטעויות, ובכל אופן כולם פרופסורים בכירים במשכורת עצומה ותלמידיהם לומדים את דבריהם בצמא, וזו ראיה שבמדעי הרוח אפשר להיות פרופסור נכבד אף שכל דבריו שטויות, אך בתנאי שהדברים מסודרים היטב ואפשר לחזור עליהם ולהיבחן עליהם. כשטענתי זאת פעם לאחד מחוגי האקדמיה הוא אמר לתרץ את דבריהם שאותם חמישה פרופסורים לא צריכים להאמין בדתות שהם מלמדים, ואם כן אין סתירה בין דעותיהם שכל החמישה לא מאמינים בשום אחת מהדתות שאותם הם מלמדים. אך כשמתבוננים בתשובתו, זה עוד יותר מוכיח עד כמה מדעי הרוח הם ברמה שקרית ומוטעית, כשמלמדים דברים שהמרצים בעצמם לא מאמינים בהם.

יא. דברי אנשי המדע בעניין שורשי הבריאה מורכבים משילוב של מדע מדויק עם מדע תיאורטי ומכיוון שכך אין שום אמינות מדעית לדברים. וכמו ששום חברה לא תשקיע כסף בפיתוח מכונה שבנויה חלקה על מדע מדויק שהוכח בניסיונות וחלקה על מדע תיאורטי שלא הוכח.

יש מדענים המוכיחים את קדמוניותו של דבר מסוים על סמך בדיקות מדעיות שלדבריהם מוכיחות שהוא בן מיליון שנה, והם שואלים מזה על סדר הבריאה המבואר בתורה ובחז"ל שעל פיו מדובר בפחות מששת אלפים שנה, והם טוענים שהבדיקות שלהם הן מדעיות לחלוטין.

אמנם הראיה בנויה גם על דעה מוקדמת, מפני שאפשר לדחות את הראיה בנקל לומר שהקב"ה ברא את אותם דברים במצב כזה שהם כמו דבר שעבר עליו כבר מיליוני שנים ועל דרך מה שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה (י"א ע"א) ובמסכת חולין (ס"א ע"א) ש"מעשה בראשית בקומתן נבראו", עיין בגמרא ורש"י שם שהכוונה שהשור נברא כמו שור בן כמה שנים, כמו כן יש לתרץ הרבה מהשאלות על פי מה שכתוב בספר לשם שבו ואחלמה (ספר קבלה חשוב מאוד שנכתב על ידי הג"ר שלמה אלישיב ז"ל סבו של הפוסק הידוע הגרי"ש אלישיב ז"ל) בכרך דע"ה חלק ב' דף ל"ח, שכתב שאורך היום דהיינו הסיבוב היומי השייך לעניין השמש וכדור הארץ לפני חטא עץ הדעת היה לוקח זמן רב פי כמה וכמה מאשר אחרי חטא עץ הדעת, וגם אחרי חטא עץ הדעת שהאורך נתמעט, עדיין היה זה פי כמה וכמה ממה שהיה אחרי המבול שזה זמננו. והסיבות של אותם מדענים לא לקבל תשובות אלו הן סיבות אידיאולוגיות ולא סיבות של מדע מדויק שיש איזה ניסוי המוכיח אותם (וכל זה מלבד סתירות בדרכי המדידה המדעיות בין דרך לדרך שנותנות לפעמים תשובות סותרות).

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם