כבוד הרבנות

b 3 rabanut

הרב אברהם וסרמן

א. מעורבותם של רבנים בעניינים פוליטיים אינה סוגיה חדשה. במאמר שפרסם בשנת תרפ"א כתב הרב קוק: "בזמננו זה ובתקופה זו שאנו חיים בה ימי התסיסה של דור התחיה הלאומית, הרי שאלת הרבנות היא ממש שאלת החיים לאומתנו... ותחיית הרבנות זאת אומרת החזרת כבוד הרבנות" (מאמרי הראי"ה, חלק א' עמ' 52). מכאן ואילך הוא מפרט את תפקידי הרבנות: השפעה אישית, הוראה, דיינות דרשנות ועוד, אלא שהוא ציין בכאב כי השפעת הרבנות בזמנו התמעטה מאוד.

גורם מרכזי לכך הוא "ההתפוררות לסיעות ומפלגות. כמו חסידות ומתנגדות, השכלה ציונות וכדומה. הרבנים נסחבו על פי רוב בזרם של איזו סיעה ומפלגה ובמקום שהיה ראוי להרבנות להתרומם מעל לכל המפלגות ולהראות גלוי לכל כי הרבנים בתור נושאי דגל הקדש מורים את דרך ה', הם כטל מאת ה', משתדלים להשפיע על הכל ולהחזיק במעוז האחדות הכללית של האומה – תחת זאת נעשו גם הם עצמם מוסגרים בתוך מסגרת צרה של סיעה פלונית או מפלגה אלמונית, ומכונסים בתוך הקטנות המפלגתית עם כל חסרונותיה ומגרעותיה" (שם).

מכאן הולך הרב ומציע דרך של שינוי והתנערות "מכל האבק הגדול אשר הרביצה הגלות על הרבנות", כלומר לדעתו מצב זה נובע מתפיסה גלותית לא נכונה של תפקיד הרבנות. תפיסה הנגרמת מפיזורנו בין הגויים ויוצרת אצלנו תודעת פרטים ולא תודעת כלל.

אופי השינוי מושתת על עקרון יסודי אחד: "הרבנים צריכים לעמוד על מרום הפסגה של תחיית האומה... ההשפעה של דבר ה' מוכרחת להיות מתפשטת על כל החיים, מבלי לתת מקום לציבור לחשוב כי הרבנות היא רק חלקו של איזה סוג מיוחד, נחלתה של איזו מפלגה מיוחדת. הרבנים צריכים לדעת כי עבודת התחיה הרוחנית של האומה בעצם אמיתתה בידם היא נתונה... צריכים הם לדעת כי אין לנו שוםמפלגה באומה שאיננה זקוקה להשפעה ושאין באפשרותה לקבל השפעה, וכי גם בחוגים רחוקים ברעיון ובמעשה מהתכונה הדתית יכולים אנו במידה ידועה להשפיע השפעה של כבוד ושל חבה לדת ולאמונה, אם רק נדע להשתמש באמצעים הגונים ומוכשרים לפי הדור" (שם).

אין חדש תחת השמש. גם היום, למרות הצורך בהארת התורה לכל המגזרים, קשה לרבנים להשפיע מכיוון שפעמים רבות הם מזוהים עם הפוליטיקה המפלגתית.

אין כוונת הרב קוק שרבנים יימנעו מלדבר על נושאים שאינם בקונצנזוס; רבנים כאלה ימעלו בתפקידם לומר את השקפתה של תורה בלא מורא. הוא עצמו הביע דעתו גם כשהיה ידוע מראש שייתקל בביקורת עזה. האירוע הבולט ביותר הוא פרשת רצח ארלוזורוב שבה הגן על סטבסקי אף על פי שגרם בכך לאיבה גלויה מצד ארגוני השמאל נגדו.

העיקרון שהוא עצמו שמר לאורך כל הדרך היה שלא להיות מיוחס למפלגה מסוימת, לא כחבר בה ולא כתומך שלה, אף שלאיש לא היה ספק מהן דעותיו בנושאים רבים. גם מי שדוגל באידאולוגיה מסוימת יכול וצריך להיות קשור לתנועות ולזרמים שונים ממנו בעניינים שיוכל למצוא בהם קשר וחיבור.

ב. זה שנים רבות שהשתרשה אצלנו התופעה שמפלגות דתיות מבקשות מרבנים להמליץ לבחור בהן. ההנחה היא שאדם הקשור לרב מסוים יצביע בעבור המפלגה שרבו תומך בה.

אלא שאין זה מדויק כלל ועיקר. אפילו חבר כנסת מאחת המפלגות החרדיות הודה שחרדים רבים מצביעים בבחירות לפי נטיית לבם. הוא אף אמר שמאחר שבאותה מפלגה לא נערך מפקד חברים ולא התקיימו בחירות זמן רב, רבים נוטשים אותה. במילים אחרות, גם לציבור החרדי לא די בהוראת רבניו. הוא רוצה מעורבות, דמוקרטיה, הוא רוצה גם לחשוב לבד ולהחליט בעצמו מי ינהל את חייו בתקופה הקרובה. אם בציבור החרדי כך, בציבור הדתי-לאומי על אחת כמה וכמה.

כמה מצביעים באמת הושפעו מהוראתו של רב? נאמר שהיו כמה אלפים. מנגד רבנים אחרים תמכו במפלגה מתחרה והגיעו לתוצאה דומה. סביר להניח שהם 'קיזזו' אלה את אלה. התועלת אינה ברורה כלל אבל הנזק ברור לגמרי. הרבנים שהזדהו עם המפלגה הם כבר 'רבנים של מפלגה'. כוח השפעתם יורד אפילו בציבור הקרוב אליהם, שהרי גם הוא מפולג למפלגות. הרבנים הפכו ל'קרדום לחפור בו מצביעים' ולכלי שימוש בידי פוליטיקאים. בעבר כבר נשמעו ביטויים כגון "הרבנים לא הביאו את הסחורה". כך ירדו למעמד של סוחרי קולות האמורים לספק סחורה!

אף על פי שכוונת הרבנים לשם שמים, חינוך ושבת ועוד, סוף סוף רבב הפוליטיקה דבק בהם. הציבור שהערכתו לפוליטיקה נמוכה ביותר רואה ומתרשם. הוא גם חושד שהרבנים קיבלו או עתידים לקבל טובות הנאה בתמורה לתמיכתם על ידי מינויי מקורבים. חבר כנסת דתי כתב במאמר ערב הבחירות: "כפי שהרבנים דואגים לתנועה, אף התנועה תדאג להמשך הקיום של ערכים אליהם מחנכים הרבנים". כלומר אתם תדאגו לנו ואנו נדאג לתקציב למוסדותיכם...

המצב האידאלי – שאינו קשה ליישום – הוא כדברי הרב קוק בסוף המאמר: "קשר הדדי תמידי מוכרח להיות לרבנות עם כל כוח פועל בחיים בארץ, ע"י השתדלות מתמדת לקרב את הלבבות ולהכניס בהם רוח של שלום בין כל הסיעות והמפלגות ע"י רגשות הקדש שהם שווים לכל הנשמה אשר לבית ישראל. סכסוכי המפלגות וניגודיהם צריכים להיות רחוקים מלב הרבנים והם חייבים להביט בעין טובה על הכל להסתכל רק על חלק הטוב שיש בכל סיעה ולהשפיע ע"י זה רוח של קדושה של אמונה של הכרה יהדותית טהורה על כל החיים הכלליים".

לקראת הבחירות הבאות אני מציע שכל מפלגה תאמר מהם הערכים שברצונה לקדם. כל אדם יצביע לפי הבנתו, והרבנים לא יתערבו ולא יעורבו בפוליטיקה. שום מפלגה לא תיפגע ממהלך זה, אדרבה – כולן ירוויחו: התורה, הפוליטיקה והמפלגות – ואוויר נקי וחדש ימלא את המרחב הציבורי והתורני.

צילום: אבי אוחיון, לע"מ

 

b7underdos5

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם