מושחתים, הסתדרתם

b 5 histadrut

גלעד ויס

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' הודיעה השבוע שתתמודד לראשות ההסתדרות וקצרה ברכות על לקיחת האחריות. אחריות על מה? הכירו את ההסתדרות: הגוף שמאז שנות ה-90 גורם נזקים לכלכלת המדינה, מתנהל בחוסר שקיפות ומקבל על כך גיבוי בלתי סביר בחסות החוק. מדובר באחד ממוקדי הכוח החזקים בישראל, שהשפעתו עלינו רבה ומידת שליטתנו בנעשה בו היא אפסית

השבוע התחדש הקרב על הנהגת ההסתדרות בין כמה וכמה דמויות בגלגולה הנוכחי של מפלגת העבודה. מהי בכלל ההסתדרות? איך היא נוגעת לחיינו ומניין המשיכה הגדולה לעמוד בראשה?

את ההסתדרות הקימו בשנת 1920 אישים בעלי השקפה סוציאליסטית. בבסיס השקפה זו עומד מאזן הכוחות שבין בעל ההון לעובד שהוא מעסיק. הסוציאליזם שהוביל את התנועה הציונית בישראל בעת ההיא היה רך יותר מהסוציאליזם הקלסי ולא דיבר על מהפכה והתקוממות. הקמת ההסתדרות באה למלא שתי משימות מרכזיות שראו לנגד עיניהם הצעירים ההם, באי העלייה השנייה בעלי ההשקפה הסוציאליסטית: התאגדות עובדים והקמת תשתית לקראת הקמת המדינה.

למען העובד, למען המדינה

ההתאגדות נועדה לצורך מתן כוח לעובד מול המעביד. כאשר בעל מפעל מרוויח הון רב מעבודתו של פועליו אך משלם להם שכר זעום, יש כאן חוסר הוגנות. עובד יחיד אינו יכול לבוא בדרישות כלפי המעביד, אולם אם יתאגדו העובדים ויבואו ככוח אחד, לא יוכל המעביד להתעלם מהם. לכן קבעה ההסתדרות בעקרונות היסוד שלה את תפקידה כאיגוד עובדים למאבק נגד ניצול עובדים בשכר, בתנאי עבודה ומאבק נגד חלוקה לא הוגנת של נכסים והכנסות.

לצד זה, כאמור, ראתה ההסתדרות את תפקידה גם ביצירת מפעלים ותעסוקה בתחומים רבים: חקלאות, תחבורה, מזון, חציבה ובנייה, וכן בנושאים החורגים מתחום התעסוקה, כגון בריאות, חינוך, תרבות וכו', כתשתית להקמת המדינה. בכך קיוותה ההסתדרות ליצור לא רק הגנה על עובדים מפני בעל המפעל הפרטי אלא חברה שלמה שבה המפעלים שייכים לעבדים עצמם ולא לבעלי הון.

המבנה הכפול הזה הביא לאחר הקמת המדינה להידרדרות ממושכת במצב ההסתדרות. מינויים והצלחות של מנהלי חברות גדולות היו תלויים יותר בקרבתם לאנשי שלטון מפא"י מאשר ביכולתם לנהל ביעילות את מפעליהם. יתרה מזאת, ככל שהתבססה המדינה ונפתחה לשוק תחרותי, עמדה ההסתדרות בקונפליקט פנימי: מצד אחד היא אחראית לייצג את העובדים מול המעסיקים, ומצד אחר היא המעסיקה בעצמה. כאשר המפעלים והחברות לא עמדו בתחרות בשוק וסבלו הפסדים קשים היה צורך בצעדי התייעלות, אבל ההתייעלות הייתה צריכה לבוא על חשבון העובדים – שעל הגנתם מופקדת אותה הסתדרות עצמה.

קריאה לבדק בית

משנות ה-90 החל מהלך של ביטול המבנה הכפול של ההסתדרות, הפרטת התחום היצרני מידיה והשארתה כאחראית לייצוג העובדים. אפשר לראות ארגון עובדים מקומי כלי סביר למניעת ניצול והעלאת דרישות סבירות ממעסיק, אולם כוחה החריג של ההסתדרות הופך אותה לארגון מזיק. העובדה שהארגון מייצג ועדי עובדים בתחומים רבים ומגוונים מאפשר להם להפעיל את כלי השביתה בקבוצה אחת למען האחרת. העומד בראשות ההסתדרות יכול ברצונו להכריז על סכסוך עבודה כאשר ועד עובדים חזק מעוניין לשפר עוד את תנאיו, ובכוחו להשבית את כל המשק לשם כך ולגרום נזק כבד לכלכלת המדינה.

ההסתדרות נהנית מתמיכה שערורייתית בחוק, המשפיעה במישרין על אזרחים רבים בישראל. למשל, על פי החוק, אם שליש מעובדי חברה מסוימת מתאגדים, המעסיק חייב לנהל עמם משא ומתן בשם כל העובדים גם אם שני השלישים האחרים אינם מעוניינים בכך. לא רק מחויבות להסכם נכפית עליהם אלא הם מחויבים לשלם דמי חבר להסתדרות בגובה של כמעט אחוז משכרם. כן, קראתם נכון. שליש מהעובדים יכול לכפות על שני השלישים האחרים חברות בהסתדרות, מחויבות להסכמים שאינם רוצים בהם ותשלום מס קבוע. הכנסות ההסתדרות מוערכות ביותר מחצי מיליארד שקלים בשנה. מה נעשה בכסף הזה? אי אפשר לדעת, כי ההסתדרות מוכרת כאגודה עות'מאנית (מתי לאחרונה היו פה עות'מאנים?) ואגודות עות'מאניות פטורות על פי החוק משקיפות ואין עליה שום מנגנון ביקורת או פיקוח.

חברי כנסת שניסו לגעת בכוחה של ההסתדרות קיבלו דרישת שלום מהמציאות. אין מה לדבר על האמיצים שרצו לבטל את יכולתה של ההסתדרות לכפות חברות על שני שלישים מעובדי חברה ללא רצונם אגב כפיית תשלום דמי חברות, אבל אפילו ניסיונות להחיל שקיפות נבלמו פעם אחר פעם. הצעת חוק שהגישה לאחרונה חברת הכנסת עליזה לביא עם קבוצת חברי כנסת להחיל חובת שקיפות על אגודות עות'מאניות, זכתה בהצבעה במליאה להתנגדות של 81 חברי כנסת. מתי לאחרונה נראו קונצנזוס כזה או נוכחות כה מרשימה של חברי כנסת בהצבעה על חוק שאינו מלווה סערה פוליטית? בעד, אגב, הצביעו 9.

באתר 'מידה' תיארו שיטה מעוררת חלחלה של ועדי עובדים חזקים בגופים ובחברות מונופוליסטיות המאופיינות בעודף כוח אדם, ברווחיות ירודה ובתנאי שכר גבוהים. על פי הפרסום, העובדים המיוחסים ובני משפחותיהם הם אחוז קטן מאוכלוסיית ישראל, אך כשהם מתפקדים למפלגה ומצביעים כגוש אחד הם מהווים כוח אלקטוראלי עצום. כך לכאורה נשען גורלם הפוליטי של רבים על מידת נכונותם להתיישר עם האינטרסים של בעלי העניין, או לכל הפחות לא להפריע. למרות שההסתדרות ממתגת את עצמה כדואגת לעובד החלש, הנתונים העולים מנייר עמדה שפרסם פורום 'קהלת' מראים כי מי שנהנים בעיקר מההשבתות והאיומים של ההסתדרות הם דווקא העובדים החזקים במשק.

מעבר להתרחשויות מאחורי הקלעים, התאגדויות כה חזקות פוגעות בשוק העבודה שכן הן מקשות מאוד על פיטורי עובדים והופכות את החברות לתחרותיות פחות ויעילות פחות. חברה מפסידה צריכה להתייעל כדי שלא לקרוס. התייעלות כרוכה לעתים בפיטורי עובדים, במיוחד במקומות שיש בהם עודף כוח אדם שחלקו אינו יעיל ויצרני מספיק. כשכוחה העצום של ההתאגדות אינו מאפשר התייעלות, החברה תקרוס. אם בשוק חופשי תאורטית תוכל לקום אחת אחרת במקומה, כאשר מדובר בענפים שאינם פתוחים לתחרות מכל מיני סיבות רבות ומגוונות שקיימות בישראל, חוסר היעילות יתורגם אלינו, האזרחים, במחיר או באיכות המוצר שאנו צורכים מהחברות ההן.

בכל פעם קבוצה אחרת של עובדים במגזר הציבורי רוצה לשפר את תנאי שכרם ואיומי השבתה או השבתה ממש של כלל המשק מחייבים את האוצר לשבת למשא ומתן ולהקצות מיליארדים לתוספות שכר. אפשר לנחש אם הכספים הרבים הללו מגיעים באמת רק אל העובדים החלשים. כאשר התוספת היא באחוזים, הנהנים הם העובדים החזקים ששכרם גבוה, ואילו התוספת לעובדים ששכרם נמוך אינה דרמטית. באתר 'מידה' תואר כי לפני כשנה וחצי, בעקבות איום בשביתה, דווקא האוצר הוא שנלחם בהסתדרות כדי לוודא שהתוספת שתינתן תהיה בשקלים ולא באחוזים, לטובת החלשים יותר. בסוף הסכימו להתפשר שמחצית מהסכום שהושג במשא ומתן יינתן בשקלים והחצי הנותר באחוזים.

אפשר להאריך עוד רבות על פעילותה של ההסתדרות, על הנזקים שהיא גורמת לכלכלת המדינה, על סימני השאלה הרבים סביב התנהלותה חסרת השקיפות ועל הגיבוי הבלתי סביר שהיא מקבלת בחסות החוק. חשוב להכיר כי מדובר באחד ממוקדי הכוח החזקים בישראל, שהשפעתו עלינו רבה ומידת שליטתנו בנעשה בו היא אפסית. אם יש גוף שראוי לבדק בית, ביקורת יסודית ורפורמה דרמטית לטובת אזרחי ישראל ומדינת ישראל, ההסתדרות היא בהחלט אחד הראשונים בתור.

צילום: הלל מאיר, תצפית

b7underdos5

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם