אני ירושלמי Featured

 12 yerushalmi
שנים רבות הוא היה מונח בתחתית ארון הספרים וחיכה לגאולה כמו בני עמו. עתה, משנגאלו, התחיל להתעורר העיסוק בו, אבל כרגיל בעניינים האלה, קמעה קמעה * ישיבת הסדר חולון החליטה לקחת את לימוד התלמוד הירושלמי צעד אחד קדימה ולשלב אותו בסדרי הלימוד הישיבתיים * תורתה של ארץ ישראל בשעות סדר צהריים

רועי אהרוני

ישיבת הסדר חולון, שלמען הגילוי הנאות אספר כי היא נותנת לי בשבע השנים האחרונות את הזכות ללמוד וללמד את תלמידיה, החליטה השנה להחזיר לקדמת ארון הספרים את התלמוד שנזנח מאות בשנים: התלמוד הירושלמי.

כשמתבוננים על התלמידים יושבים ולומדים בשני התלמודים בבית מדרש ארץ-ישראלי, זה נראה כמעט מובן מאליו. כל כך מובן מאליו עד שקשה להאמין שיש בתי מדרש בהם ש"ס הירושלמי מונח בתחתית מדף הספרים ופותחים אותו רק כשאחד הראשונים מפנה אליו.

הרב ישי ויצמן, ראש הישיבה החדש של ישיבת חולון, לומד זה שנים רבות את התלמוד הירושלמי. למעשה, מאז שיעור א', שאז קבע חברותא קבועה ללימוד ירושלמי. הוא סולל את דרכו בירושלמי בעקבות אביו, מו"ר הרב יהושע ויצמן שליט"א, ראש ישיבת מעלות, ששנים רבות מפיץ את תורתה של ארץ ישראל.

בשנים האחרונות הוא העמיק את לימודו בירושלמי, כתב על הירושלמי ספר ששמו 'לחזות בנעם' והסתובב במגוון ישיבות כדי לחבר כמה שיותר תלמידים ללימוד. כשנכנס לראשות הישיבה בחולון היה אך מתבקש שסדרי הלימוד לא יישארו מיותמים מהתלמוד הארץ-ישראלי.

"בזוהר חדש מובא שהתלמוד הירושלמי הוא התלמוד המקורי, והתלמוד הבבלי הוא תמורה (תחליף) לתלמוד הירושלמי", אומר הרב ישי ויצמן. "מדוע היה צורך ליצור תחליף לתלמוד הירושלמי? דווקא בשל מעלתו. עם ישראל התחיל להעמיק את גלותו וכבר לא היה במעמד המתאים לתלמוד הירושלמי, לתורתה של ארץ ישראל. משום כך נוצר התלמוד הבבלי.

"התלמוד הירושלמי עליון יותר. הרב קוק כותב ששורשי הנבואה מושפעים יותר בתלמוד הירושלמי. בשל עליונותו הוא עלול שלא לרדת למטה. לכן נוצר התלמוד הבבלי, שיורד יותר לפרטים. אבל כל מה שלמדנו על סגולתה הנפלאה של ארץ ישראל – מדברי תורה וחז"ל ובזוהר הקדוש ואצל מרן הרב קוק – אנחנו מוצאים בתלמוד הירושלמי".

להיות ירושלמי

בישיבת חולון מנסים לנסח את הבדלי הגישות בין התלמודים, ובהם הישר והכובש, הכללים והפרטים, המחשבה והמעשה (ירושלמי ובבלי בהתאמה). אחד ההבדלים המפורסמים שבהם הוא היחס לעולם האגדה ולפנימיותה של תורה. "חז"ל אומרים שכל דברי התנאים מיוסדים על פנימיות התורה, אז ודאי שזה נכון גם בתלמוד הבבלי", מדגיש הרב ישי. "כשאנו לומדים את התלמוד הבבלי אנחנו מנסים להבין גם פה מה העומק הפנימי של הדברים. אבל כשמדברים על התלמוד הירושלמי, זוהי מהותו; רואים בגלוי איך הוא בנוי על דברים פנימיים".

הרב ישי ויצמן: אנחנו רגילים להגיד שיש חובה לכל אדם לברך מאה ברכות מדי יום. כך באמת כתוב בבבלי. אבל בירושלמי לא כתוב זאת כחובה אלא כמציאות: היהודי מברך בכל יום מאה ברכות. בתלמוד הבבלי, שהוא תורת הגלות, מודגשת יותר היראה, הניסיון לחזק את ההכרחיות של עבודת ה' בסדרי חיים. התלמוד הירושלמי מדבר יותר על החיים, לא על מסגרות שמתלבשות על החיים

במה זה בא לידי ביטוי?

"קודם כול בכך שהתלמוד הירושלמי נותן במפורש לחלק מההלכות טעם מחשבתי ולא הלכתי. נוסף על כך התלמוד הבבלי מתחיל בכל סוגיה בבירור ההלכתי שלה, לימודים מפסוקים וסברות, ובסוף לפעמים הוא מביא אגדות. הירושלמי בדיוק הפוך, מתחיל קודם בטעם האגדתי, ורק אחר כך מביא את הדיון ההלכתי".

לרב ישי יש דוגמאות למכביר על ההבדלים בגישות של כל אחד מהתלמודים. לבקשתי, הוא נותן דוגמה שהתלמידים הגיעו אליה בלימוד באותו יום. "אנחנו רגילים להגיד שיש חובה לכל אדם לברך מאה ברכות מדי יום", הוא מסביר. "כך באמת כתוב בבבלי. אבל בירושלמי לא כתוב זאת כחובה אלא כמציאות: היהודי מברך בכל יום מאה ברכות.

"בתלמוד הבבלי, שהוא תורת הגלות, מודגשת יותר היראה, הניסיון לחזק את ההכרחיות של עבודת ה' בסדרי חיים. התלמוד הירושלמי מדבר יותר על החיים, לא על מסגרות שמתלבשות על החיים".

הרב ישי טוען שהירושלמי אינו רק לימוד בספר כזה או אחר אלא סגנון חיים. "הסגנון של שמחה בעבודת ה' הוא סגנון החיים של ארץ ישראל. הנוער היום פורח פחות במסגרות לוחצות, ולא מתאים לו שאומרים לו 'אתה חייב לעשות ככה'. לכן הוא מתאים מאוד דווקא לתלמוד הירושלמי. ומי שלומד היטב את התלמוד הירושלמי, יהפוך גם להיות אדם ירושלמי".

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

אם כן, בשנה האחרונה נכנס הירושלמי לסדר הלימוד הישיבתי. כשעה וחצי בסדר הצהריים לומדים בישיבה מעין סדר ירושלמי, הפותח בחצי שעה של שיעור ולאחר מכן לימוד בחברותות של ירושלמי על הסדר.

"המטרה שלנו היא כדברי הרב חרל"פ 'למזג בין התלמודים'", אומר הרב ישי. "לדברי הרב חרל"פ, תלמידי חכמים אמיתיים ממזגים אותם יחד. הרב חרל"פ כותב שהבבלי זה רחל, משיח בן יוסף, והירושלמי זה לאה, משיח בן דוד. לפיכך הוא מסביר שאם לא נמזג בין התלמודים, חלילה יהיה נתק בין המשיחים, והגאולה תבוא בדין; ואם נמזג בין התלמודים, נראה את המשיחים ממוזגים, והגאולה תהיה ברחמים. כלומר, הדרך שבה נלמד בבית המדרש משפיעה על האופן שבו תתרחש הגאולה – תצמח מתוך מדינת ישראל או תקום על חורבותיה".

"אם ראית את כל הנוף, קשה לרדת מההר"

אני משוחח עם כמה מהתלמידים בישיבה על התוכנית החדשה. תלמיד אחד משיעור ד' חזר משירותו הצבאי היישר אל הלימוד החדש. "אחרי שאתה מתנסה בלימוד ירושלמי אתה לא מוותר עליו יותר", הוא אומר. "אדם שראה כל הזמן רק קטע קטן בשביל ואחר כך עלה להר וראה את כל הנוף, קשה לו לרדת בחזרה".

הלימוד בירושלמי קשה יותר מהלימוד בבבלי?

"יש אומנם קושי של גרסאות, מכיוון שלא עסקו הרבה בירושלמי בתקופות מסוימות. אבל בסך הכול, חוץ משוני קצת בניסוחים בארמית, אפשר מהר מאוד להבין את הלשון ולהיכנס לזה".

תלמיד אחר משיעור ב' מוסיף: "לפני שהגעתי לישיבה לא ידעתי עד כמה הלימוד הזה חשוב. זה באמת משהו גאולתי שיש בו אור גדול".

לדבריו, הלימוד בירושלמי לא היה רק הוספה לסדר צהריים אלא שינה לו את כל לימוד הגמרא. "כמעט כל גמרא שאני לומד, במיוחד בעיון, אני מקפיד לבדוק מה הירושלמי אומר בסוגיה. דווקא השילוב והמיזוג בין התלמודים מוליד את תורתה של ארץ ישראל. ממש אפשר לראות ולהבין את המהות והחכמה של התורה שצריכה לצמוח בארץ ישראל לעומת התורה הבבלית שאנו רגילים אליה יותר".

לגשת ל-99

אני שואל את הרב ישי אם לא חסרים כלים כדי לגשת ללימוד התלמוד הירושלמי. "הרבה אנשים טוענים כך, אבל אני חושב שזה לא נכון", הוא עונה. "פשוט לוקחים ספר ולומדים. כך גם אני עשיתי בתחילת דרכי, לא קיבלתי את זה בנבואה. חוץ מזה, היום כבר יש ספרי פירושים כמו שוטנשטיין, שהוציאו פירוש על רוב הירושלמי, והמאור, שהוציאו על כולו.

"אומנם יש אחוז אחד בכל דברי הירושלמי שממש קשים לפענוח, בין השאר בגלל חילופי גרסאות והעובדה שרוב השנים לא התעסקו בו. אז בגלל זה לא ניגש ל-99 האחוזים הנותרים?"

אחרי שנחשפים לדעת חז"ל עצמם על התלמוד הירושלמי וכן לדברים הנכוחים שכתב הרב קוק, לא היינו מצפים לראות את הירושלמי נוכח יותר בישיבות?

"אני עם הקב"ה לא מתווכח. ייתכן שהקב"ה דואג שהמיזוג בין שני התלמודים יהיה מאוזן. הוא לא נותן לירושלמי לדחוק את הבבלי לפינה. טוב שרבנים שומרים על איזון. ובכל זאת יש שינוי: עצם העובדה שבשנים האחרונות קרוב לעשר ישיבות הסדר שמחו שאעביר שיעורים בכיוון הזה של הירושלמי מלמדת שדברים זזים".

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם