רבי משה ליב פרידלנד Featured

 18 zionut
"עליתי ארצה על תנאי שאתפרנס מיגיע כפיי"
סיפור עלייתו ארצה של רבי משה ליב פרידלנד, דודו זקנו של הראי"ה קוק

משה נחמני

מניחי היסודות ליישוב היהודי המתחדש בארץ אחרי אלפיים שנות גלות היו תלמידי הגר"א וקבוצות חסידים שהתיישבו בגליל ובירושלים. אותם צדיקים וגדולי תורה עסקו בבניין הארץ וביישובה מתוך השקפת אתחלתא דגאולה.

אז עלה לארץ רבי יונה פרידלנד. הוא נולד בשנת תקנ"ט (1799), בן בכור לרבי יהודה ודבורה פרידלנד, תושבי העיירה היהודית רזיצה שבפלך ויטבסק שברוסיה הלבנה. אחותו של רבי יונה נישאה למקובל רבי אברהם מפריל, זקנו של מרן הרב אברהם יצחק קוק, אשר על שמו הוא קרוי.

כשהגיע רבי יונה לפרקו נשא לאישה את אסתר, אף היא לבית פרידלנד. הוא עסק במלאכה לפרנסת המשפחה וגם שימש דיין בעיירתו בלי לקבל שכר על כך.

השפעה על הרב קוק

מנעוריו נכסף רבי יונה פרידלנד לעלות לארץ ישראל, וביום ו', א' דר"ח מרחשוון תרי"ט (1858), זכה לממש את חלומו עם כל בני משפחתו בהגיעם לנמל יפו. בגיל ובחרדת קודש נעמד רבי יונה ואמר: מקום אשר משה רבנו לא זכה להיכנס בו, אני זוכה בעזרת א‑לוהי צורי. כלום מילתא זוטרתא היא?"

לא כל ביתו של רבי יונה עלו איתו: בנו רבי משה ליב נשאר עם בני ביתו לסידור ענייניהם שם. בינתיים שכר רבי יונה דירה מרווחת סמוך לכותל המערבי.

את פרשת מסעו לירושלים וראשית התיישבותם בה תיאר רבי יונה במכתביו למשפחתו ובעיקר לגיסו האהוב עליו כנפשו, רבי אברהם, זקנו של הראי"ה. אחד מצאצאיו של רבי יונה, אברהם ליואי ז"ל, סיפר: "הרב קוק סיפר לי עד כמה התפעל ממכתביו של הדוד רבי יונה. הרב קוק אומנם נולד כחמש שנים אחרי שעלה רבי יונה ירושלימה, אך המכתבים שקיבל מסבו והדברים ששמע בבית בילדותו עשו עליו רושם בל ימחה. הוא זכר עוד מה שתיאר הדוד רבי יונה במכתביו על דבר התיבות שעל הפרדות שבהן ישבו הנשים ועל האבנים ששמו בארגזים לשווי משקל. נראה הדבר שפרשת נסיעה זו הייתה מתוארת יפה, ורבת רושם הייתה בבית הגיס רבי אברהם והשפיעה על צאצאיו לכיסופיהם וחיבתם לארץ".

בחורף תרי"ט חיסל רבי משה ליב פרידלנד את ענייניו בעיירת מגוריו. בעלייתו לארץ שמחו מאוד הוריו ובני המשפחה, והודו לד' על איחוד המשפחה מחדש. אחרי ארבע שנים, בשנת תרכ"ג, נפטר רבי יונה בירושלים ונקבר בהר הזיתים.

רבי משה ליב היה קובע על פי מקורות תורניים אילו מקומות נוחים ליישוב ונטיעה. סיפר רבי יוסף מינסקר לרבי חיים מן כי כשיסדו את שכונת מאה שערים היו שביקשו לייסדה בדרך חברון, ואילו רבי משה ליב הודיע על פי מה שלמד ממקורות תנ"כיים, שם לא יצלח היישוב, ודווקא במקום שבו נמצאת כיום השכונה יצלח. כך תמך רבי משה ליב גם בקניית אדמות פתח תקווה
לימוד בלילה, יישוב הארץ ביום

רבי משה ליב פרידלנד היה גדול בנגלה ובנסתר. זקני מאה שערים סיפרו כי גם בשעות מאוחרות בלילה היה מנצנץ אור מחלונות ביתו משום שעסק אז בלימוד קבלה (ספר 'מאה שערים', עמ' 44). גם אביו המנוח, רבי יונה, נהג לקום בחצות לילה ולהגות בתורה. מנהג זה התקבל מאבות אבותיהם, משום שהתייחסו על משפחת דוד המלך, שהיה קם בחצות לילה. גם הרב קוק, שהיה כאמור צאצא של משפחת פרידלנד, נהג כך.

רבי משה ליב היה מפורסם בבקיאותו בתנ"ך, בעל מדרש ובקיא במשניות. הוא היה קובע על פי מקורות תורניים אילו מקומות נוחים ליישוב ונטיעה. סיפר רבי יוסף מינסקר לרבי חיים מן (נינו של הרמ"ל) כי כשיסדו את שכונת מאה שערים היו שביקשו לייסדה בדרך חברון, ואילו רבי משה ליב הודיע על פי מה שלמד ממקורות תנ"כיים, שם לא יצלח היישוב, אלא דווקא במקום שבו נמצאת כיום השכונה. כך תמך רבי משה ליב גם בקניית אדמות פתח תקווה.

הוא היה הראשון שהכניס עבודה עברית במקצוע הבניין, סיתות ובנייה והשתדל להעסיק במקצועות אלו רק יהודים (ספר 'דברי ישעיהו', עמ' יב).

"כי פקד ד' ארצו ונחלתו"

באחד ממכתביו של רבי משה ליב פרידלנד הוא פיאר ושיבח את הרעיון של עבודת האדמה, שהיא היסוד לגאולה, ובירר את מטרת עלייתו לארץ, להתפרנס מיגיע כפיו ולא מקופת הצדקה. מכתב מיוחד ששלח לד"ר חיים לוריא, מייסד חברת יישוב ארץ ישראל, התפרסם בעיתונות התקופה ('המגיד' תרכ"ב, גיליון 26 ועוד), וזו לשונו:

"היות שבאתי לירושלים עה"ק תוב"ב זה שלוש שנים מעיר חרסון ממדינת רוסלאנד, ובפירוש על תנאי זה עליתי לאה"ק שלא להתפרנס חו"ש משל אחרים מחלוקת הצדקה רק להתפרנס מיגיע כפיים בעזה"י, וגם הייתה לי פרנסה בחוץ לארץ ב"ה, אך מחמת חיבת הארץ עליתי עם כל משפחתי, וכולם על זה התנאי הנ"ל.

"והנה ראיתי המכתב שבא ממעלתכם להגה"צ הנ"ל, אמרתי על זה הענין שמן השמים העיר ד' את רוחכם הטוב לעשות קאלאניות לעבודת האדמה, ואין תקון לארץ הקדושה יותר מזה. [...] והייתה לי שמחה גדולה מזה, כי פקד ד' את עמו על ידי הגבירים החכמים לעשות עבודת אדמה באה"ק, ואין לנו תיקונים גדולים יותר מזה. וכמאמר הנביאים בכמה מקומות וכו', ומחמת השמחה על הבשורה הזאת כי פקד ד' ארצו ונחלתו עזבתי את מלאכתי והנחתי פעלי ויצאתי בכל הכפרים הסמוכים ליפו לדרוש ולחקור הטוב מכל השלושים בקשות שביקשתם מר' דוד הנ"ל להודיע לכם על נכון לקנות אדמה".

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם