סקר החינוך

6 seker

סקר החינוך הגדול
-חלק 1-
האם הורי תלמידי החינוך הדתי בישראל מעדיפים חינוך נפרד או מעורב (העדפה ברורה לנפרד); האם ההורים בעד חינוך לשירות לאומי (כן באופן גורף שליש מעניקים לגיטימציה לבחירה בשירות הצבאי); הם שמים בראש את הלימודים התורניים הישיבתיים אבל לא מוותרים על ההסללה לאקדמיה; שלילה גורפת של הפתיחות בכל הקשור לתרבות הלהט"בית, ואפילו קריאה מפתיעה להכניס את החינוך לשלמות הארץ אל בתי הספר * וגם: כמה הם היו רוצים שילדיהם ילמדו גם עם ילדים מסורתיים (מחלוקת רצינית) והיכן מדורג החינוך להקפדה הלכתית * סקר מיוחד של עולם קטן בשיתוף רשת אמי"ת, שבוצע ע"י חברת מסקר, משרטט מפה רחבה ובהחלט מפתיעה של רצונות וציפיות של ההורים ממערכת החינוך הדתית
בשבוע הבא – היחס בין לימודי הקודש והחול, הסמארטפונים, שינוי מערכת השעות ושביעות רצון כללית מבתי הספר

---

הסקר בוצע על ידי מכון "מסקר – שירותי מחקר וסקרים" בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי-לאומי בכלל ושל הורים לתלמידים במערכת החינוך הדתית בפרט. המדגם הכללי כולל 600 איש ואישה שנבחרו מתוך כ-1,800 משיבים על הסקר (מדגם מייצג של האוכלוסייה הדתית: 27% מהם בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 35% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו-15% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות), ומדגם ההורים כולל 300 איש ואישה.

גיל המשיבים הוא 16 שנים ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסייה הדתית.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.4%.

מעורב או נפרד
 • רוב ברור לנפרד: רוב מוחץ בגילאים הבוגרים לבתי ספר נפרדים, בכיתות הצעירות רוב לכיתות הנפרדות בבית ספר מעורב.

 • עיקר המחלוקת היא על כיתות ד'-ו'

מדגם הורים לתלמידים

מוסד מעורב עם כיתות מעורבות

מוסד מעורב עם כיתות נפרדות

מוסד נפרד עם כיתות נפרדות

סה"כ

בכיתה א – ג

41.4

25.9

32.7

100.0

בכיתה ד – ו

18.5

41.6

39.9

בכיתה ז – ט

2.7

15.5

81.8

בכיתה י – יב

2.4

10.1

87.5

מכיתה ז' ומעלה – קיים רוב גורף להפרדה בין המינים בכיתות נפרדות ובבתי ספר נפרדים. בכיתות א'-ג' הפילוח בין שלוש האפשרויות שווה למדי, עם העדפה קלה למוסד מעורב לגמרי.

מתוצאות הסקר עולה כי כיתות ד'-ו' הן 'כיתות המריבה'. אמנם יש בהן רוב להפרדת הכיתות (81.5), אולם קיימת חלוקה כמעט שווה בין אלו הרוצים בית ספר מעורב לבין אלו הרוצים בית ספר נפרד.

פילוח התוצאות שבידינו מראה שבאופן עקבי האימהות מעוניינות במסלולים נפרדים יותר מהאבות, אמנם לא בפער עמוק.

חינוך מגדרי
 • רוב חד-משמעי נגד חינוך לפתיחות ל"משפחה חדשה" (95%) וללהט"בים (81%).

 • רוב ההורים חושבים שיש לחנך את הבנות ללכת לשירות לאומי ולא לצבא.

 • רק שליש מההורים חושבים שיש לחנך לכך ששירות צבאי לבנות הוא לגיטימי.

 • רבים מההורים לא רוצים שתינתן לבת האפשרות ללמוד גמרא בבית הספר, אך מספר דומה חושב שלא נכון לשמר את ההבדלים בין בנים לבנות בתכניות לימודי הקודש.

לימוד גמרא לבנות:

הגיע הזמן שתינתן לכל הבנות האפשרות ללימוד גמרא, באופן דומה לתוכנית הבנים

שימור ההבדלים בלימודי הקודש בין המינים:

נכון לשמר את ההבדלים בין תוכניות לימודי הקודש לבנים מול תוכניות לימודי הקודש לבנות

חינוך לשירות לאומי:

מערכת החינוך הדתית חייבת להמשיך ולחנך לכך שמסלול שרות ההמשך המועדף לבנות הוא השרות הלאומי

חינוך לשירות צבאי לבנות:

בעידן הנוכחי יש לחנך לכך שהשירות הצבאי לבנות הוא גם לגיטימי

חינוך למבנה המשפחה המסורתי:

בעידן הנוכחי יש לשים דגש על מבנה המשפחה היהודית המורכבת מגבר ואשה

חינוך לפתיחות ל'משפחה החדשה':

בעידן הנוכחי יש לחנך לפתיחות בכל הנוגע למה שמכונה "המשפחה החדשה"

חינוך לפתיחות ביחס ללהט"בים:

יש לחנך לפתיחות בכל הנוגע ליחס ללהט"בים בחברה הדתית

 

השקפה

מין

א

ל

ק

ת

ז

נ

תלמידים

א

44.9

63.3

43.4

21.8

35.9

46.4

40.6

ב

39.7

27.5

42.5

60.9

49.8

39.4

42.6

ג

47.4

30.0

63.3

80.4

64.8

54.6

64.8

ד

42.3

69.2

42.0

19.6

39.5

42.1

37.9

ה

71.8

55.0

84.1

87.2

83.1

72.2

81.2

ו

15.4

20.8

7.5

2.8

6.6

12.9

5.4

ז

29.5

48.3

21.7

8.4

22.3

25.8

18.5

ל- ציו"ד ליברלית, ק- ציו"ד קלאסית, ת- ציו"ד תורנית, א-אחר, דתיים נוספים, תלמידים- הורים לתלמיד/ים בכיתה א'-י"ב (N=300), כללי- מדגם כלל המגזר הדתי לאומי (N=600),התשובות מציינות אחוזים.

שאלנו את ההורים האם צריכה להינתן לכל בת האפשרות ללמוד גמרא, ואף שמדובר רק באפשרות – 60 אחוזים לא רוצים שתינתן לבנות האפשרות הזאת (בהם כ-65% מהגברים וכ-54% מהנשים).

עם זאת, כששאלנו האם נכון לשמר את ההבדלים בין תכניות לימוד הקודש לבנים לבין תכניות לימוד הקודש לבנות, 57% אינם חושבים שיש לשמר אותן.

כשני שלישים מההורים סבורים שמערכת החינוך צריכה לחנך לכך שמסלול ההמשך המועדף לבנות הוא השירות הלאומי, אף שיש בשאלה זו פערים גדולים בין ההורים ה"תורניים" (80%) וה"קלאסיים" (63%) לבין ה"ליברלים" (30%).

ואף על פי שמנסים לפמפם לנו אחרת, רק 38% חושבים שצריך לחנך לכך ששירות צבאי לבנות הוא לגיטימי. בוודאי, אם כן, שהוא לא שווה ערך בעיני ההורים לשירות לאומי.

ההיגד שקיבל את התוצאות המובהקות ביותר הוא על כך שאין לחנך לפתיחות בכל הנוגע למה שמכונה "המשפחה החדשה" (95%). כך גם רוב מוחץ של ההורים אינם רוצים שיחנכו את ילדיהם לפתיחות ביחס ללהט"בים בחברה הדתית (81.5%) וכן האמירה שלפיה "בעידן הנוכחי יש לשים דגש על מבנה המשפחה היהודית המורכבת מגבר ואישה" זכתה לאחוזים דומים (81%).

הנחלת ערכים
 • הערך החשוב ביותר להנחיל לילדים: תורה כמרכז החיים.

 • יותר מ-70% מההורים סבורים שיש להכניס את השמירה על חבלי ארץ ישראל בתוך החינוך בבתי הספר.

 • יש לחנך את הילדים ללכת לאחר התיכון ללימודי תורה בישיבות, במדרשות ובמכינות. ובמקביל גם להכווין את הילדים ללימודים אקדמיים.

 • פחות ממחצית חושבים שיש לחנך את הילדים לאור הערכים ההומניסטיים.

באיזו מידה היית מעוניין לראות את הערכים הבאים מונחלים במערכת החינוך הדתית?

מדגם הורים לתלמידים

גבוהה מאוד

גבוהה

בינונית

נמוכה

נמוכה מאוד

סה"כ

התורה כמרכז החיים

44.0

36.2

15.4

2.7

1.7

100.0

הקפדה הלכתית

32.4

38.9

24.2

2.7

1.7

שמירה על חבלי ארץ ישראל

30.4

42.0

19.1

3.8

4.8

חינוך מכווין ללימודים אקדמיים

16.4

56.7

24.2

2.0

0.7

ערכים הומניסטיים (זכויות אדם, חירויות הפרט וכד')

12.3

31.4

42.7

9.2

4.4

חינוך מכווין ללימודי תורה על תיכוניים (מכינות, ישיבות, מדרשות)

35.2

38.9

19.5

5.5

1.0

מדגם הורים לתלמידים- הורים לתלמיד/ים בכיתה א'-י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים.

כדי לפשט את הממצאים, נחבר את הציון הגבוה ביותר עם הבא אחריו ונראה אותם כמקשה אחת.

הערך שקיבל את הציון הגבוה ביותר הוא "התורה כמרכז החיים" עם 80%. בהתאם, רוב ההורים רוצים שהמוסדות יחנכו ללימודי תורה לאחר התיכון במסגרת ישיבות, מכינות ומדרשות (74%). אחוז דומה רוצה שהמוסדות יחנכו ללימודים אקדמיים (73%), אולם שם יש רבים שרוצים זאת במידה "גבוהה" ולא "גבוהה מאוד".

לאחר מכן מגיע הערך, שלמרות נפיצותו הפוליטית וחרף העובדה שהיו מי שהעריכו שנפגע אחרי הגירוש מגוש קטיף, מקבל ציון גבוה: 72% סבורים כי יש לחנך את ילדיהם לשמירה על חבלי ארץ ישראל.

רק אחרי כל אלה מגיע החינוך להקפדה הלכתית, שאמנם גם הוא זוכה לאחוזים גבוהים (70%), אולם מפתיע בהשוואה ל"תורה כמרכז החיים".

מאחורי כל הערכים הללו מזדנבים הערכים ההומניסטיים: רק 44% חושבים שיש לחנך את הילדים לזכויות אדם וחירויות פרט, אף שרבים ציינו זאת במידה "בינונית".

חינוך אינטגרטיבי
 • כמעט שוויון בין ההורים שרוצים שילדיהם ילמדו גם עם ילדים מבתים מסורתיים לבין ההורים שרוצים שילדיהם ילמדו רק עם ילדים מבתים תורניים.

סמן את העדפתך בטווח שבין הערכים הבאים (בין 1 ל-5):

אני מעדיף שבכיתה של ילדיי ילמדו...

מדגם הורים לתלמידים

1

2

3

4

5

 

רק ילדים מבתים תורניים

11.9

18.8

28.3

13.7

27.3

גם ילדים מבתים מסורתיים

מדגם כלל המגזר הדתי-לאומי

השקפה

הורות

א

ל

ק

ת

 

תלמידים

1- רק ילדים מבית תורני

9.3

4.2

6.9

16.0

 

11.9

2

2.7

7.6

21.7

28.4

 

18.8

3

24.0

33.9

34.1

26.0

 

28.3

4

21.3

20.3

12.4

7.1

 

13.7

5- גם ילדים מבתים מסורתיים

42.7

33.9

24.9

22.5

 

27.3

סה"כ

100.0

ל- ציו"ד ליברלית, ק- ציו"ד קלאסית, ת- ציו"ד תורנית, א-אחר, דתיים נוספים, תלמידים- הורים לתלמיד/ים בכיתה א'-י"ב (N=300), כללי- מדגם כלל המגזר הדתי לאומי (N=600),התשובות מציינות אחוזים.

עד כמה חשוב להורים שילדיהם ילמדו רק עם ילדים מבתים תורניים, ועד כמה הם רוצים, או לפחות מאפשרים, לימוד גם עם ילדים מבתים מסורתיים?

אם נחבר את תוצאות 1-2, את תוצאות 4-5, ואת תוצאה 3 נחלק בין שתי הקבוצות, נראה שיש רוב לרצון ללמוד גם עם ילדים מסורתיים, אולם בפער די קטן (55% מול 45%).

כאשר מפלגים את הניתוח לגוונים השונים בציונות הדתית, נראה שבעוד ש-71% מההורים הליברליים רוצים שילדיהם ילמדו גם עם ילדים מסורתיים, רק 42% מההורים התורניים ו-54% מההורים הקלאסיים רוצים כמותם.

בשבוע הבא:
 • איך צריך להיראות האיזון בין הקודש והחול בתכנית הלימודים?

 • אילו מקצועות היו ההורים מקצצים במערכת השעות?

 • מה ההורים חושבים על שימוש בטלפונים חכמים בבית הספר ועל תוכנות הסינון?

 • כמה משקיעים בבתי הספר בחינוך למצוינות?

 • והאם ההורים מרוצים מבית הספר בו ילדיהם לומדים?

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם