הבסיס לכול – אמונה

pash 2 790

הרב יעקב עדס

מכאן מתחילים כל חיינו, הגשמיים והרוחניים, וכדי להתחיל להכיר בבורא העולם מספיק להתבונן בכוס מים פשוטה. הרב המקובל יעקב עדס מחזק

א. האמונה בבורא העולם היא המצווה הראשונהבתרי"ג המצוות למניין הרמב"ם. בפירושו למשניות הוסיף הרמב"ם (סוף מסכת ברכות) שיקר בעיניו ללמד דבר בענייני האמונה בה' יתברך יותר מכל דבר אחר שילמדהו. בפרשיות השבוע של שבועות אלו אנו קוראים בתורה על האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב. הרמב"ם בהלכות עבודה זרה (פרק ראשון) מסביר שעיקר תפקידו של אברהם אבינו היה ללמד את העולם שחייב להיות בורא שברא את העולם ושהוא המפעיל את העולם. והיה הולך ממקום למקום ודורש לרבים על זה וכותב ספרים על זה (כמה חבל שהספרים הנפלאים האלה אינם בידינו היום) עד ששכנע בזה המונים, וכלשון הרמב"ם אלפים ורבבות הלכו בדרכו.

ידוע בספרים הקדושים שבכל זמן יש הארה מיוחדת של פרשיות השבוע, ואם כן זה זמן לשנן לעצמנו ולאחרים דברים בעניין זה. באמת ראוי היה לכתוב על זה הרבה מאוד, אך מפאת קוצר המקום נשתדל להביא מעט ממה שיש לבאר בזה.

הראיה הפשוטה והמוכרחת לגמרי שיש בורא לעולם הוא מה שכתב הרמב"ם שם, שלא ייתכן שעולם כל כך פלאי ייווצר מאליו, וכדברי רבי עקיבא בסוף מדרש תמורה - כשם שהבגד מעיד על אורגו, כך העולם מעיד על בוראו. ניקח לדוגמה אדם שמצא ברחוב תיק מלא בכסף וחפצי ערך בשווי של מיליוני דולרים, ולקחו לעצמו. עצרוהו השלטונות בתביעה של גנבה, שלא השיב את האבדה. אם יטען להגנתו שהוא עמד ברחוב וראה שלא היה שם שום תיק ולפתע נעשה שם תיק מאליו ואין לו בעלים, ועוד שפתח את התיק והיה ריק לחלוטין ולפתע נעשה שם מיליון דולר ועוד חפצים יקרי ערך נעשו מאליהם ואין להם בעלים - ברור שאין שום דיין בעולם שיקבל את טענתו (משל זה ראיתי בספר מסוים). על אחת כמה וכמה שעולם כזה פלאי לא יכול להיווצר לבד.

ב. דוגמה קטנה ביותר לפלאיות העצומה שבבריאה: כיום יודעים שכל דבר ביקום הניתן למישוש, בין בכדור הארץ וכל אשר הוא מכיל ובין בחלל כגון הכוכבים, בין דומם בין צומח ובין חי ובין מדבר - כל דבר מהם מורכב ממספר עצום מאוד של אטומים (וכן הוא גם בכמה דברים שאפשר לומר שלא ניתנים למישוש מרוב דקותם כגון האוויר שבאזור כדור הארץ שאי אפשר למששו אבל הוא דבר קיים, שמוכח מענייני לחץ אוויר שגם האוויר שמצוי אצלנו מורכב ממיליארדי אטומים).

וביתר פירוט יש לפרש הדבר בדוגמה של כוס מים: כל כוס מים אינה סתם דבר פשוט כמו שנראה לעין אלא המים שבכוס מורכבים ממיליארדי מולקולות של מים, שכל מולקולה מורכבת משני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן. האטומים עצמם נחלקים בחלוקה פנימית שיש בכל אטום במרכזו גרעין המכיל מספר מסוים של פרוטונים וניטרונים והם החלק העומד שבאטום, וחוץ מחלקים אלו שבגרעין בתוך האטום סובבים סביב הגרעין אלקטרונים במהירות עצומה מאוד.

כל אחד מהפרטים הללו מתחלק לעוד חלקים וכוחות שאין כאן המקום לפרטם (בדרך כלל בכל דור או אחת לכמה דורות מוצאים עוד חלוקות).

הנפח של כל אטום בפני עצמו הוא הרבה פחות מאחד חלקי מיליון של מילימטר מעוקב והמשקל של כל אטום בפני עצמו הוא הרבה פחות מאחד חלקי מיליארד של גרם, ומזה יובן קצת המספר העצום של אטומים שיש בכוס אחת של מים, וכן של דבר בגודל כזה.

עיקרי הדברים של הידע שיש כיום על האטום הם דברים המוסכמים בכל שורות המדע בכל העולם. ויש הוכחות לדברים, למשל פצצות האטום שהטילה ארצות הברית ביפן בסוף מלחמת העולם השנייה וגרמו להרס אדיר. שתי המכות הצבאיות הללו, שהן הגדולות ביותר שידועות בהיסטוריה מבחינת נתינת מכה אחת בהיקף כה גדול – הייצור שלהן שורשו בידיעה שיש בענייני האטום בדורות האחרונים.

העולה מהדברים הוא שבתוך כוס מים פועל בית חרושת עצום שהוא יותר משוכלל מבתי החרושת המשוכללים ביותר בעולם, והוא פועל שנים על גבי שנים בלא שום הפסקה ובלא שום צורך בפועלים והסדרי עבודה, ולאן שלוקחים את המים - כל הבית חרושת המורכב הולך לשם בקלות מוחלטת. מבחינות מסוימות אפשר לומר שהדברים שקורים בתוך כוס מים, על פי הידע של המדע היום, הם הרבה יותר מורכבים ופלאיים ממה שידעו גדולי המדענים של לפני 500 שנה על כל מה שקורה בכל כדור הארץ וודאי שלא ייתכן שכאלו דברים עצומים ונוראיים ייעשו מאליהם בלא מתכנן ברמת גאונות נוראה מאוד ועצמת יכולת בלתי ניתנת לתיאור כלל.

ג. על אחת כמה וכמהשיש בבריאה דברים שהם פי כמה וכמה מורכבים יותר מכוס מים, ואחד הדברים המורכבים ביותר הוא מוח האדם. כיום יודעים על אופן פעולתו דברים שאפשר למלא בהם כרכים שלמים של מדע ברמה גבוהה ביותר, וכל שמבין בידע החדיש בענייני מוח האדם וגם מבין בענייני מחשבים יודע שהמוח של האדם הפרימטיבי ביותר שקיים בכדור הארץ משוכלל הרבה יותר מהמחשב הכי משוכלל שקיים בעולם, וההפרש ביניהם לטובת המוח הוא הרבה יותר מרובה מההפרש שיש בין מנוע של מטוס קונקורד משוכלל ביותר למנוע של מכונית סוסיתא מהדגם הפשוט ביותר. ואם נעשה סקר בעולם מה מספר האנשים שמוכנים לחשוב על מחשב פשוט ביותר שנוצר מאליו באיזו צורה שהיא ולא על ידי אדם, התשובה תהיה כנראה אפס, מפני שאין אדם הגיוני שיאמר כזו שטות על מחשב פשוט ביותר שנוצר מאליו, ואם כן על אחת כמה וכמה שלא ייתכן לומר כזה דבר על מוח האדם.

ד. ההיגיון הזה פשוט כל כךעד שלא ייאמן שיש אנשים שלא מאמינים בבורא העולם. אבל לצערנו יש רבים כאלו, והסיבה היא כמו שמסביר החזון אי"ש בספרו "אמונה וביטחון" - מפני שהם משוחדים ברצונותיהם לעשות נגד רצון הבורא, וכבר נאמר "כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דבר צדיקים". הגר"א מסביר שכאשר אדם לוקח שוחד, לא רק הסברה שלו מתעקמת אלא אפילו את המציאות הוא רואה בצורה לא נכונה.

ה. ומכיוון שזו הסיבה של האנשים שאינם מאמינים, לכן הם בושים בתוך תוכם בזה, וחלק מהם יוצרים להם דת חדשה של שנאה איומה אל האמונה הברורה, וככל שבתוככי לבם הם יותר יודעים שדרכם שקר כך הם מקדשים ביותר מלחמה נגד האמת, מפני שהאמת מציקה להם ומביאה אותם לידי נקיפות מצפון הפוגעות בשלוותם. שנאת חלק מחוגי האקדמיה אל התורה הקדושה ואל האמת הצרופה מגיעה עד כדי שלפני שנים אחדות בארץ ישראל פיטרו במשרד החינוך את המדען הראשי שלהם, עם כל זה שהוא היה מקצועי ביותר ומומחה ביותר (כמדומני שמו היה גבי אביטל), והסיבה לפיטורין הייתה אך ורק מפני שהוא פרסם בריאיון בעיתון שהוא מאמין בפסוק "בראשית ברא אלקים". הציעו לו שיחזור בו ויחזירו אותו אך הוא לא הסכים לחזור בו בשום אופן ונאלץ לעזוב את משרתו. וכבר אמרו דורשי רשומות על שם מה הם קוראים לעצמם אקדמיה? שהם חיים בדמיונות שווא שהם קודמים לה', וממש מתדמים לדור ההפלגה שחיפשו להילחם כביכול בשמים.

יש עוד הרבה להאריך בדברים על האמונה, אך המקום קצר, ואפנה לספר "דברי יעקב - פרקי מחשבה" חוברת שביעית, ששם יש המשך לדברים הנ"ל, ואפשר לראות את הספר ברשת.

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם