חידון הדף היומי וא"י Featured

 12 hidon
חידון הדף היומי וארץ ישראל - למצוא את ארץ ישראל גם בבבל

ענו על השאלות בלי להשתמש בגוגל או בפרויקט השו"ת. התשובות בהמשך העמוד (אל תציצו!)

הרב מנחם ויצמן

1. בית דינו של איזה תנא ישב במקום שתמונת בית הכנסת שלו הייתה בעבר על השטר של 100 ₪?

א. רבי שמעון

ב. רבי יהודה

ג. רבי יהושע

ד. רבי עקיבא

2. איזו עיר מהערים שלהלן נקראת גם "רקת"?

א. טבריה

ב. יפו

ג. גינוסר

ד. צור

3. איזה מהשבחים על ארץ ישראל לא נאמר בתלמוד הבבלי?

א. אוירא דארץ ישראל מחכים

ב. אין תורה כתורת ארץ ישראל

ג. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו א-לוה

ד. אין ארץ ישראל חסרה כלום

4. שמו של הקיבוץ "אור הנר" נקרא כך

א. על שם יישוב בשם דומה שהיה במקום בתקופת התלמוד

ב. על שם הנרות שהדליקו במקום, כפי שמסופר בתלמוד

ג. על שם הביטוי "אור הנר בברור חיל" המוזכר בתלמוד

ד. משום שעד לאזור זה האירו הנרות שהדליקו בשמחת בית השואבה, כפי שמסופר בתלמוד

5. מהם "אביונות וקפריסין"?

א. שני סוגי יין מבושמים שרווחו בארץ ישראל בתקופת התלמוד

ב. כינוי בתלמוד לשתי רמות עוני שהיו בארץ ישראל

ג. שמות מקומות שמהם הביאו את סממני הקטורת

ד. שני חלקים של צמח הצלף, שרווח בארץ ישראל בתקופת התלמוד

6. איזה מהכפרים בגליל לא נקרא על שם יישוב יהודי המוזכר בתלמוד?

א. טמרה

ב. כאבול

ג. סח'נין

ד. עראבה

7. על מה מברכים "בורא שמן ארצנו" (לפי חלק מהדעות בגמרא)?

א. על שמן מזיתים שגדלו בארץ ישראל

ב. על שמן אפרסמון, שהיה מצוי בארץ ישראל

ג. על שמן שהיו מביאים להדלקת המנורה בבית המקדש, שמקורו רק בארץ ישראל

ד. על השמן של הנסכים שהיו מצרפים למנחות, שמקורו רק בארץ ישראל

8. איזה פרי הביאו לפני החכמים לאכילה, ובשל מעלתה של הארץ היה גדול כמו קדרה גדולה?

א. רימון

ב. תאנה

ג. אתרוג

ד. אפרסק

9. מה משותף לערים תקוע וגוש חלב שהיו בארץ ישראל בתקופת התלמוד?

א. שתיהן בנחלת שבט יהודה

ב. שתיהן בנחלת שבט אשר

ג. שתיהן נתברכו בשמן זית לרוב

ד. בשתי הערים היה בית דין של אחד מחכמי הגמרא

10. איזו מהערים שלהלן לא מוזכרת בתלמוד הבבלי כמקום יישוב של יהודים?

א. חיפה

ב. יפו

ג. צפת

ד. עכו

11. מחלף "סומך" שבכביש 70 נקרא כך

א. על שם האירוע שהתרחש בו – רבי יהודה בן בבא סומך במסירות נפש באזור זה את תלמידיו.

ב. על שם יישוב יהודי בשם זה שהיה קיים בתקופת התלמוד והונצח בשם הכפר הערבי "סומאק"

ג. משום שהוא סמוך לבית שערים, מקום משכנה של הסנהדרין, החכמים הסמוכים מדור לדור

ד. משום שהוא "סמוך ונראה" לעיר "אושא", שמוזכרת בתלמוד כעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

12. באיזה מהמקומות שלהלן ישבה הסנהדרין?

א. בני ברק

ב. לוד

ג. כפר חיטין

ד. שפרעם

13. מי שהיה בזמן הקרבת קורבן פסח "בדרך רחוקה" צריך לעשות "פסח שני". איזה מהמקומות שלהלן מוזכר בתלמוד הבבלי כמקום שממנו והלאה זו "דרך רחוקה"?

א. באר שבע

ב. מודיעין

ג. חברון

ד. בית לחם

14. היכן גדלות ערבות גדולות שהביאו מהן לבית המקדש בחג הסוכות?

א. בגיחון (מעיין השילוח)

ב. בעין נפתוח (ליפתא)

ג. בהר הזיתים

ד. במוצא

15. "אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים". המשפט הזה מן התלמוד הבבלי יכול להתקיים במלואו ב:

א. סיום הש"ס העולמי בתיאטרון בקיסריה

ב. סיום הש"ס העולמי באצטדיון יד אליהו

ג. סיום הש"ס העולמי ב"מדיסון סקוור גארדן"

ד. סיום הש"ס העולמי בקרמלין במוסקבה

לתגובותThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

תשובות ומקורות לחידון הדף היומי

1. ג.

המקום המופיע על השטר הישן של 100 ₪ הוא פקיעין. הסיבה שהוא מופיע על השטר שעליו הונצח יצחק בן צבי היא מחקריו של בן צבי על רציפות היישוב היהודי בפקיעין. מקור: סנהדרין לב ע"ב, "אחר רבי יהושע לפקיעין".

2. א.

מקור: מגילה ה ע"ב–ו ע"א: "וקיימא לן רקת זו טבריא".

3. ב.

מקורות:

אוירא דארץ ישראל מחכים: בבא בתרא קנח ע"ב.

כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו א-לוה: כתובות קי ע"ב.

אין ארץ ישראל חסרה כלום: ברכות לו ע"ב.

הביטוי "אין תורה כתורת ארץ ישראל" מקורו במדרש – בראשית רבה פרשה טז.

4. ג.

ראו סנהדרין לב ע"ב וברש"י ותוספות שם.

5. ד.

מקור: ברכות לו ע"א ועוד.

6. א.

מקורות:

כאבול – כבול. ראו למשל מגילה כה ע"ב.

סח'נין – סכנין/סכני - ראו בבא בתרא עה ע"ב.

עראבה – ערב. משנה בשבת קכא ע"א.

7. ב.

מקור: ברכות מג ע"א.

8. ד.

מקור: כתובות ק"ב ע"א.

9. ג.

מקור: מנחות פה ע"ב.

10. ג.

חיפה – רבי אבדימי דמן חיפה, למשל בבא בתרא יב ע"ב.

יפו – רב אדא דמן יפו, למשל תענית טז ע"ב.

עכו – רבי אבא דמן עכו, למשל כתובות כב ע"א.

לא מצאנו שצפת נזכרת בתלמוד הבבלי.

11. א.

ראו סנהדרין יד ע"א.

12. ד.

מקור: ראש השנה לא ע"ב.

13. ב.

מקור: משנה פסחים צג ע"ב.

14. ד.

משנה סוכה מה ע"א.

15. א.

מקור: מגילה ו ע"א.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם