חסידות תורנית לאומית

1858526 790

אבנר שאקי

סבי האהוב, אלישע שור, נולד למשפחה קרלינאית ירושלמית שורשית בשלהי שנות ה-30. הוא היה הילד ה-16 במשפחתו. אמנם להוריו יש כיום יותר מ-2,000 צאצאים, אך ממשפחתו הגרעינית נותרו רק שניים, הוא ושרה פייגא, אחותו הישישה המתגוררת בעיר העתיקה. הכותל המערבי, לא פחות, היה אחד מקירות התמך של העסק המשפחתי - יקב ירושלמי משגשג.

בסביבות גיל 18 החליט סבא להתגייס לצה"ל ולהצטרף למאבקה של מדינת ישראל הצעירה, ומשם הדרך שלו ושל צאצאיו לחיק הציונות הדתית הייתה קצרה.

עם זאת, רוב משפחתו עודנו נטוע עמוק בחסידות קרלין, אחת החסידויות השורשיות והמרתקות, והקשר עם בני המשפחה חשוב ויקר לי מאוד.

בשבוע שעבר קיבלתי הזמנה, בפעם הראשונה בחיי, לשבות עמם בקהילתם בשבת, ונעניתי לה. כאדם שמשתדל שעבודת ה' תהיה הנושא העיקרי בחייו, הן מחשבתית הן מעשית, השבת בחסידות קרלין 'סניף' קריית-ספר הייתה בעבורי חוויה עוצמתית, משמחת, מחכימה, ולעיתים אף מטלטלת. אתמקד באחת מהחוויות כי היא כנראה החשובה מכולן.

תנועת החסידות, אשר ייסד הבעש"ט לפני כ-270 שנה, העניקה לעולם התורה ולעולם כולו אור וטוב שקשה להפריז בחשיבותם. מטבע הדברים, אנשים שונים חושבים שעניינים שונים הם הבשורות החשובות ביותר של תנועת החסידות, ואכן הבחירה ביניהם לא פשוטה: ההבנה שלכל יהודי יש חלק חשוב וטבעי בא-לוהי ישראל ובתורתו, ההתלהבות בעבודת ה', כוונת הלב בתפילה, הניגונים, השמחה הפשוטה, ההתקשרות לצדיק, וכו'.

עם זאת, לעניות דעתי, לפחות ברובד הנגלה שלה, החסידות עוסקת בעובד ה' הפרטי. קשה "להאשים" אותה בכך. בימים שבהם נוסדה, "כלל ישראל" היה מושג כמעט ערטילאי. מבחינה זו, ואני אומר זאת בדחילו ורחימו, החסידות היא אמת גדולה, אבל אמת לשעתה.

כפי שעולה מכל פינה בתורתנו הקדושה, עיקר העניין של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, שלושת היסודות הנצחיים שלנו, הוא דווקא כשהם מתגלים ומופיעים על ובעזרת כלל ישראל.

תקופות השיא של עמנו היו ויהיו כאשר רוב עם ישראל יקיים את המצוות בארץ ישראל. לשם כך נועדנו. כל מצב אחר הוא חסר, פגום, כואב, וממתין לתיקונו. את העניין הזה ביכר מרן הרב קוק זצ"ל, ועליו ביסס את עיקר תורתו האדירה, תורת ארץ ישראל, התורה הגואלת.

קו ישיר חזק וברור עובר מאברהם אבינו, דרך משה רבנו, דוד המלך, ועד הרב קוק וממשיכי דרכו החיים עמנו כיום. ואת הקו הזה, של חשיבות כלל ישראל, והמסתעפים ממנו - תלמוד שמביא לידי מעשה, אחדות ישראל, היחס החיובי לשלטון ישראלי בארץ ישראל וכו', - צריך להמשיך בכל עוז.

עם זאת, לענ"ד חשוב מאוד לאמץ דברים טובים שכביכול נוספו לעם ישראל במהלך השנים, ובהקשר הזה - את הדברים הטובים והנפלאים שהביאה עמה תנועת החסידות.

הקומה הבאה שעלינו לבנות, הקומה שבסייעתא דשמיא תהיה הקש שישבור את צער הגלות הנורא, היא הקמת תנועת חסידות תורנית-לאומית. ידוע לי שיש מאפיינים חסידיים שחדרו לישיבות ולקהילות דתיות-לאומיות, אך לעניות דעתי זה לא "הדבר האמיתי". אני מדבר למעשה על הגעה למצב הזהה לזה הקיים בחסידויות היום, ולקיומם המעשי של הדברים שבין היתר מאפיינים אותן - רב מובהק, שכהונתו עוברת לרוב בירושה מאב לבן, חסידים מוגדרים, ניגונים משלה, ספרי קודש משלה, עריכת "טישים", כניסה אל הרֶבֶּה, עלייה משותפת למירון להילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הגעה כוללת לחתונת ילדיו של האדמו"ר, וכו' וכו'.

וכעת נקודה חשובה: המטרה של המאפיינים הללו היא לקרב את עובד ה' הפרטי לה' יתברך, ולהעלות את הקהילה כמה שיותר גבוה מבחינה רוחנית. ההתקרבות לה' ועשיית רצונו היא מטרת החיים עצמם, ולכן זו מטרת החסידות על כל מאפייניה ומנהגיה.

והנה כי כן, דווקא מתוך כך, לדעתי ייטב אם תקום חסידות שכזו, חסידות של עובדי ה' ששמים את עניין ההתקרבות אליו ועשיית רצונו כעיקר חייהם, ונעזרים בכל מה שיש לחסידות להציע, אבל תורתם היא תורה גואלת, כלל ישראלית. ולא רק פרטית.

מעבר לכך שחסידי החסידות הזאת יאמצו את הערכים וההשקפות של הרב קוק וממשיכי דרכו, חשוב ביותר שבחסידות זו יהיה עיסוק מרכזי ומאומץ בפיתוח ויצירה של תורה שמאחדת בין תורת הרב קוק, התורה הכלל-ישראלית-עולמית, לבין תורת החסידות, שהיא אישית ופרטית מיסודה, ושהיא תרומם את שתיהן יחד לקומה חדשה.

הקמה של תנועת כזו, והליכה של אלפים ורבבות בדרכיה, יוסיפו לעם ישראל ולעולם כולו אור וטוב שקשה לאמוד את גודלם וערכם העצום, בבחינת "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה", יחישו בע"ה את גאולתנו השלמה בשובה ובנחת, עד אשר תחזינה עינינו במהרה בימינו בשוב ה' לציון ברחמים.

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם