עלייה להר הבית

1858526 790

עלייה להר הבית –תגובה לרב אלישע וולפסון

ישי שחור ואריאל וינוגרד

בשבוע שעבר התפרסמה בעלון תגובה של הרב אלישע וולפסון לדברי הרב עדס בנוגע לעלייה להר הבית. נקדים ונאמר שאנחנו צעירים עוד ואיננו מתיימרים להכניס ראשנו בין הררים, אך אנו רואים חובה להראות לציבור גם את הצד השני, הצד של האוסרים, שבוטל במחי יד בידי הרב אלישע וולפסון.

נקודה ראשונה היא בקשר לרב שלמה גורן. הרב גורן מוזכר במאמר ברשימת הרבנים המתירים עלייה ואף צוטט שם בהרחבה כתומך בעלייה להר. אמת, הרב גורן התיר עלייה למקומות מסוימים בהר הבית. ברם, הוא אחז בשיטה אחרת מהנהוג כיום, כמובא בספרו "הר הבית". הרב גורן לא סמך כלל על טופוגרפיה, ארכיאולוגיה ואף לא על תשובת הרדב"ז, אלא אך ורק על משנת "רובו מן הדרום". לפי הרב גורן, כיפת הזהב אינה מקום קודש הקודשים אלא מקום המזבח. ועל כן הוא התיר עלייה לשטח הדרומי בלבד. יתרה מזאת, לפי הרב גורן, המסלול הרגיל, שכל מי שעולה להר הבית הולך בו, הוא אסור באיסור כרת גמור! לכן, הבאת שמו ברשימת הרבנים המתירים היא דבר לא מדויק.

"מי שעולה להר הבית מקיים מצוות עשה ולא תעשה", כותב הרב וולפסון. במקומות אחרים הוא כותב שיש חמש מצוות עשה ולא תעשה בעלייה להר הבית. בשו"ת 'אורחותיך למדני' (חלק חמישי) המחבר מתכתב עם הרב וולפסון בעניין זה ודוחה לו את כל המצוות שמנה.

"יש לציין שכל הממצאים הארכיאולוגיים והטופוגרפיים תומכים בשיטה זאת".

ארכיאולוגיה: בשל המצב, לא נערכה שום חפירה ארכיאולוגית יסודית בהר הבית ולכן אין שום ממצא ודאי. אדרבה, ממצאים ארכיאולוגיים שכן גלויים דווקא תומכים בשיטת האוסרים (ראו במאמר של הרב סילבצקי באתר מרכז הרב).

טופוגרפיה: שיטת הטופוגרפיה נשענת על הספר "בחצרות בית ה'" של הרב זלמן קורן. הרב זלמן קורן כותב כמה וכמה פעמים בספר שמה שהוא כותב הוא לא להלכה כלל וכלל והוא מתנגד נחרצות לעלייה להר הבית, וכלשונו "והרוצה לטעות – יטעה". בנוסף, כל הספר מלא בביטויים כמו: אולי, יש להניח וכדומה. ושיטה זאת אינה מבוססת דייה (ראו במאמר הנ"ל).

שיטת הרדב"ז: רבים מגדולי דורנו לא סמכו על שיטת הרדב"ז. לדוגמה: הגרי"מ טוקצ'ינסקי, ה'ציץ אליעזר', ה'מנחת יצחק', הגר"ע יוסף והגר"ש גורן.

בנוסף, חשוב להדגיש שבעל 'כפתור ופרח' שהיה כמאה וחמישים שנה לפני הרדב"ז, חולק על הרדב"ז וסובר שהמקום שהיום עולים אליו הוא באיסור כרת (עיינו בכפתור ופרח, פרק ו').

מסורת ברורה: "ישנה מסורת ברורה לאורך כל הדורות שכיפת הזהב היא מקום קודש הקודשים". רוב העדויות מתבססות על סיפורים של תיירים שביקרו בארץ שאינם תלמידי חכמים ואנחנו לא יודעים מניין הגיעה אליהם הידיעה הזאת. כמו כן, ניכר מדבריהם שהם לא היו בקיאים בידיעת הארץ. לדוגמה, ר' פתחיה מרגנשבורג שמצוטט רבות בהקשר הזה כעדות על כיפת הזהב, כותב בספרו בין היתר שהישוב 'מעון' שמוזכר בספר שמואל בהקשר לנבל הכרמלי נמצא ליד הר הכרמל ולא באזור הר חברון...

ברצוננו להדגיש שאיננו באים להכריע במחלוקת גדולה זו כי אנו באמת צעירים, אך רצינו להראות לציבור שהדברים אינם חד-משמעיים כפי שעולה מהמאמר של הרב אלישע וולפסון בשבוע שעבר.

בע"ה נזכה כולנו לעלות לבית המקדש ולחזות בזיו ה', אמן.

 

כתבות אחרונות

Prev Next
כמה זה קורונה בגימטרייה?

  הקורונה: מאמרים מאת הרב...

מעלות התורה

  סיום ש"ס כזה עוד...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם