מזמור נ' לירושלים

1858526 790

ש"צ

לפני נ' שנה, באותו יום מפורסם, בהישמע ברדיו קולו של מוטה גור על הר הבית, נהר העם בהמוניו לכותל לחוג ברבים את רגשי שמחתו. הייתה הרגשה כי נתקיימה נבואתו של רבנו הרצי"ה זצ"ל: "איפה שכם שלנו" וכו', והדברים ידועים. אך אנו לא יכולים לצאת ולהצטרף לשמחה. נשב בדד ונידום כי נטל עלינו. באלו השעות לא נוכל להשלים עם הנעשה, עם אותה בשורה נוראה, כי אכן נתקיים דבר ה' בנבואה בתרי-עשר - "ואת ארצי חילקו"!

אכן, חברון שלנו בידינו (סוג של) ושכם שלנו בידינו (עם ליווי צבאי עד קבר יוסף) ויריחו (לא משנה). אבל...

איפה עבר הירדן שלנו? איפה כל רגב ורגב, כל חלק וחלק, של ארבע אמות של ארץ ה'? הבידינו לוותר על איזה מילימטר מהן? חלילה וחס ושלום!

והלא אין בידינו אלא מאמר חז"ל ששלוש ערי מקלט שבעבר הירדן ובארץ ישראל תלויות אלו באלו (עיין מכות ט'), ואכן שכם בידינו וחברון בידינו, ואפילו קדש וגולן בידינו, אך איפה בֶּצֶר שלנו? ואיפה רמות בגלעד שלנו? והלא בלעדיהן אין חברון ושכם קולטות כלל!

איפה ערבות מואב שלנו? איפה אדרעי שלנו? איפה יהץ שלנו? איפה אָבֵל השיטים שלנו? איפה בית פעור שלנו? איפה נחל ארנון שלנו? איפה נחל זרד שלנו? איפה נחל יבוק שלנו? איפה הפכים הקטנים בנחל יבוק שלנו? אנחנו שוכחים את זה? חס לנו! צדיקים חסים על ממונם! אפילו פכים קטנים!

איך נוכל ונראה בעוני עמנו? היכן נחלת ראובן, גד וחצי מנשה – נחלתנו! איפה עטרות ודיבון שלנו? איפה מחניים? איפה מחנה א-לוקים?

כיצד יקוים בנו, בכנסת ישראל, "עיניך ברֵכות בחשבון" וחשבון איננה שלנו? איפה הר נבו שלנו? משה רבנו! אנחנו שוכחים את משה רבנו? אנחנו שוכחים את אהרן הכהן, הקבור בהֹר ההר? איה מקומות מנוחתם של גדולי מנהיגי אומתנו, איככה אינם בידינו?

במצב זה, מזועזעים בכל גופנו, לא נוכל לשמוח. זהו המצב כבר עשרות שנים, ואין פוצה פה ואין מצפצף.

על כן נרים קול קורא ונצווח ככרוכיה ונתאבל מרה ביום נורא זה עד אשר נתיישב, אנו וכל עם ה' בארץ הקודש, בעבר הירדן כולו, עלֹה נעלה כי יכול נוכל לה, ונפעל בכל תוקף לקיים ציווי ה' למשה "רְאֵה הַחִלֹּתִי תֵּת לְפָנֶיךָ אֶת סִיחֹן וְאֶת אַרְצוֹ הָחֵל רָשׁ לָרֶשֶׁת אֶת אַרְצוֹ".

ובעזהי"ת ובהשתדלות עם קודש נראה מהרה בנחמת ציון ובקליטת בצר, ויקוים בנו מה שכתוב "את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים... ונשען לגבול מואב", ומחה ד' א-לוקים דמעה מעל כל פנים ובבניין ארץ ישראל השלמה ננוחם.

 

atarMbaolam

 

 

 

כתבות אחרונות

Prev Next
שני מיליון דונם מחכים

  מאמר מאת יוסי אביחי...

יש אור

  הטור של אבינועם הרש

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם