שירה, תפילה ומגאולה לתפילה Featured

 2 reuven sason

 הרב ראובן ששון

משה ועם ישראל עומדים על שפת הים. מצרים רודפים אחריהם, ולכן הם צועקים לה'. תגובת ה' מפתיעה מאוד: "מַה תִּצְעַק אֵלָי!" חכמים מלמדים (זוהר ב מח, א) שה' אמר למשה שלא זהו הזמן להתפלל. ויש להבין מה כוונת הדברים שכעת אין זה זמן להתפלל, וכי יש זמן כזה שלא ראוי להתפלל בו, וכבר אמרו חז"ל 'ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו'! אלא שבטעם הדבר הזוהר מבאר עניין עמוק מאוד, שהסיבה שכעת אין להתפלל היא מפני שהגיעה השעה להתגלות אור עליון כל כך, שבו "אשתכח רעוא בכלהו עלמין עלאין, כדין נהירו דכלא אתנהיר", כלומר שיתגלה רצון עליון בכל העולמות העליונים, והכול יתמלא בשפע של אור.

ביאור העניין הוא שהתפילה היא למעשה צעקה שבאה מתוך הרגשת החיסרון, שהאדם נמצא במציאות חסרה וכואבת ומתפלל לה' שישלים חסרונו. זהו יסוד התפילה, שהיא באה להשלים חסרונות המציאות השבורה, בסוד 'תפילה לעני'. אך ישנם רגעי חסד עליונים מאוד שבהם השלמות שבעליונים מאירה בכל עוזה ונפתחים שערי רצון העליון ונמשכים ממנו נהרות של אור להאיר את כל ההוויה כולה, עד שמתבטלים כל החסרונות מיסודם. וממילא שוב אין מקום לתפילה, כי אין כלל חיסרון במציאות. והוא דוגמת שבת קודש, שאין לזעוק בה כי היא מעין עולם הבא, שבו הכול שלם בלי שום חיסרון ומכאוב.

ובאמת העילוי שבא לאדם מכוח התגלות זו הוא פלאי פלאות, כי בניגוד לתפילה, המכוונת להשלים חסרונות שעליהם הוא מתפלל, ונמצא שהשפע בא לפי מידת הכלי והצורך של האדם במילוי חסרונו, במעמד זה של פתיחת השפע שבמרומים מתגלה האור בשלמותו, וכל ההוויה המצומצמת מתרוממת אל השלמות שבעליונים, ומתבטל כל הפער שבין העליונים והתחתונים עד שלא נותר שום חיסרון במציאות.

והכלל הוא שהתפילה מתחילה מתוך גבולות המקבל, והשפע ניתן לפי מידותיו, כשפע האור המכוון למידות הכלי, כי היא התחילה מתוך נקודת החיסרון המבקש מילוי. מה שאין כן בשפע שמתגבר במרומים מצד עצמם עד שמעוצם ההתגברות נפתחות ארובות השמיים וה' מוריק ברכה עצומה, שעל זה נאמר "והריקותי לכם ברכה עד בלי די", שאין כאן שום מידת גבול וצמצום. וכך היה בשירת הים, ולכן נעשה הנס בים, שהוא מקום בלי גבולות, בחינת מים שאין להם סוף, כי עיקר הגבול ניכר ביבשה, אך בים יכול לנוע לכל הכיוונים בשווה, רמז להוויה שמעל הגבול, וכן נרמז בדגים שאין להם עפעפיים ועינם פתוחה תמיד, להורות שאין רגע שבו נעצר השפע, בסוד עצימת העין.

לאור דברים אלו נוכל להבין את היסוד הגדול שהורו לנו חכמים לסמוך גאולה לתפילה, כמאמר חכמים "איזהו בן העולם הזה, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית" (ברכות ד, ב). התפילה נובעת ממקום החיסרון והמכאוב, ואילו הגאולה היא ביטוי להתגלות השלמות. וכבר בראשית ימי האומה, בעת ילדותה, נגלה עלינו הקב"ה על ים סוף והאיר את אור הגאולה השלמה.

דבר זה מתבטא בשירה, שהזכירו בה ישראל את המקדש ואת העתיד הגדול, "עַד יַעֲבֹר עַמְּךָ ה' עַד יַעֲבֹר עַם זוּ קָנִיתָ" (שמות טו, טז). עם קריעת הים נקרעו גם השמיים ושמי השמיים, ואור עולם הבא, שיאיר בשלמות בעתיד, האיר לישראל על הים, ושרו שירה הטומנת בחובה את כל הגאולות העתידיות. משל לאדם שהראו לו את אחרית ימיו הטובה והשיג איך כל מכאובי חייו היו חלק מבניין אותה טובה עד שהתמלא שירה בכל חדוות לבבו.

מהות סמיכות הגאולה לתפילה מלמדת שלפני שאנו ניגשים לתמונת המצב בהווה, עם כל מכאוביו וצרותיו של הכלל ושל הפרט, אנו צריכים להתמלא מהאור העתידי, מהגאולה שגנוזה בפנימיות, ולדעת בוודאות שהכול יתהפך לטובה והכאב יעבור ויומתק, לדעת שה' הוא רוענו ומנהיגנו, וכשם שסיבב את פרעה לבוא על שפת הים כדי לעשות ישועה לישראל, ומוראם הגדול בתחילה התהפך ליראה ואמונה ושירה, כך גם כל צרותינו מנוהלות מלמעלה כדי להצמיח אורה ושמחה וששון ויקר.

אשר על כן, קודם בואך לתפילה, המבטאת את חסרון ההווה, תאמר את הגאולה, תתחבר לשירת הים, שהיא יסוד הגאולה הנאמרת קודם התפילה, ומתוכה תתחבר לַמלאוּת שבפנימיות לפני החיסרון שבחיצוניות, ותבוא מלא אור וביטחון להתפלל למילוי החסרונות ולהעלות את ההוויה שבהווה אל שלמותה העתידית. שנזכה!

מתוך הספר החדש, 'באור פניך – שמות', מאמרי עומק לפרשות השבוע מאת הרב ראובן ששון. 520 עמודים מלאים וגדושים בשפע של ביאורים עמוקים מתוקים ובהירים. מחיר מיוחד לרגל ההוצאה. להזמנות (משלוח מהיר): 0536240891

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם