אחדות האמונה בכניסה לארץ

 הרב ינון מדר, ראש המכינה הקדם-צבאית 'חמדת יהודה'

 

מדוע הפכה קריאת שמע למצווה היחידה שאם לא כיוון בה צריך לומר אותה שוב אפילו בדיעבד? יעקב אבינו מבקש על מיטת חוליו לגלות את הקץ לבניו, ונסתלקה ממנו שכינה. יעקב חשש שיש פסול בבניו, כדוגמת ישמעאל באברהם ועשו ביצחק, שמא יש באחד מהם פגם בתפיסת האלוקות. "אמרו בניו: שמע ישראל [כלומר יעקב], ה' אלוקינו ה' אחד - כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". יעקב חושש מתפיסה דואליסטית, שמא אחד מבניו רואה את האלוקות ככוחות שונים המתפקדים במקביל. לכן הוא נבהל, ורק תשובתם "שמע ישראל" נוסכת בו ביטחון ששום בן לא נפלט החוצה וכולם מאמינים באחדות הא-ל. הציווי לחזור על קריאת שמע הוא עיקרון רוחני המיושם באמצעות חיוב הלכתי לקבל על עצמנו במודע ובכוונה שה' הוא בעל הכוחות כולם והוא אחד.
ערב הכניסה לארץ משה מזהיר את עם ישראל מסכנת העבודה הזרה הנפוצה בארץ כנען. הוא מאריך בתיאור כריתת הברית במעמד הר סיני ובמפגש "פנים אל פנים דיבר ה' עמכם בהר" (דברים ה, ד). משה חושש מפני התפיסה של שתי רשויות - תפיסה שרווחה בקרב עמי כנען ולפיה שני אלים או יותר מנהיגים את העולם והאדם צריך לעבוד כל אל בנפרד, להקריב לו קרבנות ולרַצותו. תפיסה זו של שתי רשויות היא לכאורה טבעית יותר לאדם. זוהי התפיסה הפרימיטיבית הראשונית שעולה מתוך חיי הטבע, בחיכוך היומיומי עם הכוחות המנוגדים שבו - יום ולילה, קיץ וחורף, טוב ורע. הדרישה מעם ישראל להאמין בתפיסה מונותיאיסטית שגם הטוב וגם הרע ניתנו מאותו א-ל ושעל ידי אותו א-ל העולם מושגח, היא דרישה קשה. דרישה זו לאמונה בא-ל אחד, הכוללת סתירות כואבות, היא מאמץ יומיומי. אמונה זו אינה נובעת מן השכל אלא מן הנשמה.על האדם להאמין שהכוחות המנוגדים הם ביטויים שונים שריבונו של העולם יצר בעולמו כדי לאפשר את הבחירה החופשית.
בספר תהילים (סב, יב) מוזכר הפסוק "אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי". הגמרא מתארת שבדיבור האלוקי כל עשרת הדיברות נאמרו בבת אחת. הדיבור האלוקי יכול להיאמר בו זמנית אך האוזן האנושית שומעת ורואה את הדברים כשניים או יותר. הציווי הניתן לאדם הוא לא להילחם בטבעו הרואה גילויים שונים אך להכיר בעזרת כוח האמונה שריבוי הגילויים ניתנו מרועה אחד. איחוד המידות הוא מדרגה גבוהה מאוד שיש לשאוף אליה. הרב אשכנזי הִרבה לדבר עליה בסוף ימיו. זוהי ההכרה שריבוי ההופעות אינו מביא לכפירה ולא לסתירה אלא לברכה גדולה של שפע, וכל כאב או קושי הוא עדות לכך שהטוב עדיין לא מצא את מקומו.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האזינו בעל פה

  מאמר קצר מאת הרב...

ציונות עכשיו

  מאמר מאת הרב שמואל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם