מידה כנגד מידה Featured

 2 reuven sason

 

הרב ראובן ששון

למה הקב"ה הביא דווקא מבול לעולם ומה זה יכול ללמד אותנו על הכוח המיוחד שניתן לבני אדם?

אף שבעין גשמית האדם חושב שהעולם עומד מכוח עצמו, באמת כל הבריאה הגשמית מתקיימת מכוח אור רוחני, אורו של הקב"ה, שמעמיד את הכול, כמשל קרן אור היוצאת מהפנס. האורות הרוחניים שמהווים את הכול הם מידותיו של הקב"ה, שהן דרכי התגלותו יתברך אלינו. את היסוד הזה לומדים חכמים מהעובדה שהקב"ה ברא את העולם 'בעשרה מאמרות', שאלו הם עשרת מידותיו של הקב"ה, שהן השורשים של העולמות כולם. לדוגמה, מידת החסד היא שורש לעניינים רבים בבריאה – היא כוח האחדות, היא השורש לאהבה והיא גם השורש לנבראים גשמיים רבים, כדוגמת המים. לעומת זאת מידת הדין היא שורש לכוח ההבדלה והצמצום, היא גם השורש לנבראים רבים כדוגמת האש. לכן תכונת המים לדבק ותכונת האש לפורר, מעין השורש שממנו חוצבו.

אחד היסודות הגדולים בעבודת ה' הוא הידיעה שהקב"ה מחדש בכל יום מעשה בראשית, כלומר בכל עת נמשכת הארה מהשורשים אל הענפים, ובכך העולם מתקיים בצורה מבורכת. הקב"ה מסר לאדם את האחריות לקשר בין הענפים לשורשים, בין המידות הא‑לוהיות ובין הבריאה כולה, כי רצה הקב"ה שיהיו בני האדם שותפים בהנהגת העולם. לפיכך ברא את העולם באופן שתהיה לבני אדם השפעה עצומה על כל מערכות ההוויה.

דבר זה נעשה על ידי התנהגותו של האדם – כפי מעשיו כן הוא מעורר למעלה, בשורשים העליונים. זה היסוד שהורו חכמים "במידה שהאדם מודד – כך מודדים לו". וכשהאדם הולך בחייו בצורה מאוזנת, לא רק שחייו מתברכים אלא גם ההוויה כולה. כי כשהוא נוהג בחסד, הרי שהוא מעורר את מידת החסד העליונה, ושפע אור נמשך לעולם. וכשהוא מתחם את תאוותיו למקומן הנכון הוא מעורר את מידת הדין שתרסן את כל מי שצריך ריסון והגבלה.

חטאם של דור המבול היה שזנחו לגמרי את מידת הדין וזלזלו בחשיבות הגבולות בחיים. זהו הגזל והעריות, שהאדם לוקח מה שאינו שלו ומתכחש אל הגבול. הנהגה זו החלישה לגמרי את מידת הדין שבהוויה וממילא גרמה חוסר איזון בין החסד לדין עד שבא המבול, שהוא למעשה מצב של חסד בלא דין, מים בלי סוף, בלי שום גבול. המבול היה תוצר ישיר של התמוטטות עמוד הדין בעולם מכוח הנהגה מושחתת של בני אדם.

וכך העולם היה הולך ומיטלטל עד שבאו אבותינו הקדושים, עמודי העולם, ומתוך אחריות להוויה כולה לימדונו הדרך הנכונה: ללכת בדרכי ה', להגשים בחיינו את המידות הא‑לוהיות בחסד, בגבורה וברחמים, ובכך לאחד את ההוויה כולה עם מקורה ולהמשיך את אור האלוקות לכל מרחבי תבל. זהו כוחו של האיש הישראלי, שמעשיו הטובים אינם מסתכמים רק כאן אלא עולים עד רום שמיים וממשיכים ברכת ה' לכול.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם