Print this page

תקציר הפרשה

 

הפרשה החותמת את ספר במדבר, פותחת בפירוט המסעות של ישראל ממצרים ועד ערבות מואב. לאחר מכן ציווי להוריש את הארץ, לאבד העבודה הזרה שבתוכה, ואזהרה משלום עם הכנענים. כאן מפורטים שוב גבולות הארץ, ומופיעים שמות מנחילי הארץ. ציווי להפרשת ערי הלויים והקצאת ערי מקלט, ואחר כך דיני רוצח במזיד, רוצח בשגגה ושחרורו מעיר המקלט ואיסור לקיחת כופר מרוצח. בסוף הפרשה חוזרת התורה לבנות צלפחד – עם הטענה על העברת הנחלות ונישואי הבנות לבני שבטן.


אולי יעניין אותך גם