רשב"י ודורנו Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

רשב"י ודורנו – לראות את הא-לוהות שבכול

יש קשר עמוק בין רבי שמעון בר יוחאי ובין דורנו, ושני ה"צדדים" מעידים על כך. גם רבי שמעון בר יוחאי עצמו אמר פעמים רבות בספר הזוהר שהוא כותב את הספר הזה לדורות הגאולה, שהם יתפרנסו פרנסה רוחנית ממנו. וגם המוני בית ישראל מעידים על כך, שהצימאון לעומק התורה הולך ומתגבר בקרב רבים. מה סוד הקשר הזה, ומדוע הגאולה ופנימיות התורה כרוכות זו בזו?

פנימיות התורה היא כשמה – הנשמה והפנימיות של התורה. מהי הנשמה של התורה? – חכמים דרשו על מילת 'אנכי' – אנא נפשי כתבית יהבית, שהקב"ה נתן כביכול את נפשו בתורה. נמצא שלימוד פנימיות התורה מכוון להכיר את מי שאמר והיה העולם. זוהי הנשמה של הנשמה, השורש של השורשים כולם – דעת א-לוהות, לדעת את ה' יתברך ומתוך כך להידבק בו, באהבה וביראה.

געגועי הנשמה אל ה' יתברך הם אדירים, והיא מבקשת להידבק בו. וכדרך האב אשר בן יקיר לו, ומדי דברו בו זכור יזכרנו, כן הנשמה אינה מוצאת מנוח, עד שמדברת על דודה, ומתמלאת בכך זיו ונועם, שמחה ועונג. במובן זה, דווקא בעומק התורה מוצאת הנשמה מנוח לכף רגלה, ונחל עדנים לרוות בו את צימאונה, שכן הנושא העיקרי בפנימיות התורה הוא אור ה'. שורש השורשים של פנימיות התורה היא דעת ה'. והנושא והעסק העיקרי סובב סביב אורו הגדול והקדוש, דרכי התגלותו. משל לאדם שיש לו אהוב נפש, ידיד נחמד ונעים, אשר אהבתו גדלה ורבתה מאוד, עד שאינו יכול להרגיע את גודל אהבתו אלא כשיהיה קורא לו בשמו, כי שמו הוא המכוון העמוק ביותר אליו ממש, אל עצמו ונשמתו. אם יביט על בגדו, או על חפציו, לא יבטא בכך עדיין את עוצם אהבתו ולא יהיה מרגוע לגעגועיו. רק השם, ביטוי השפתיים בעצם המהות, הוא אשר נוגע בעומק העומקים, בעצם ההתקשרות, ומבטא את האהבה ותענוגיה. כך, הנשמות שלנו, מתגעגעות הן, מבקשות קרבת א-לוהים, דבקות פנימית, יישקני מנשיקות פיהו, טובים דודיך מיין. אין לנשמה מנוחה אלא במחשבות קודש של דעת א-לוהים ועמק האמונה. "נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודיך, מדי דברי בכבודך הומה ליבי אל דודיך".

בסגולת כוחה של התורה הפנימית לשבר את כל המחיצות בין ישראל לאביהם שבשמיים ולהסיר הלוט המסתיר את נוכחות ה' בעולם. שהנה, אף שה' ברא את העולם, והוא מחיה את הכול, נוכחותו נעלמת מעיני כל חי. ההתוודעות אל ה' יתברך היא על ידי התורה, בה נמצאים מפתחות החוכמה, לפתוח את הסתרים. בלא התורה אנו כעיוורים ואטומים, מעבה החומריות איננו מאפשר להכיר את מי שמחיה אותה ונוכח בה. התורה היא אור, אור המאיר תבל ומלואה, ומאפשר לחדור מבעד לחיצוניות העולם, להתוודע אל סוד פנימיותם, אור ה', אשר מלכותו מלכות כל עולמים, וממשלתו בכל דור ודור.

תורת הנסתר באה לדבר על הרובד הנסתר בעומק העולם. היא מרוממת אותנו להביט על העולם במבט של קודש, ולא לראות רק חומר וגושי עפר, אלא לראות אור, לראות את נוכחות שכינת א-ל אשר בכול משלה. על ידי כך נפקחות עיני האדם, להכיר את המשמעות העמוקה של הבריאה, להתוודע לקרבת א-לוהים והשגחתו האוהבת, ולראות את יד ה' שמנהלת את האומות והממלכות, ומנהיגה את האנושות כולה לתכלית הגדולה, שבה יתוקן הכול במלכות ה'.

ומכאן לדורות שלנו, דורות הגאולה. הגאולה היא חזרה שלנו אל ה', אל ביתו והיכלו. היא עת דודים מתחדשת של הדוד והרעיה. תחת הגלות, שבה היינו נזופים, כעת האהבה חוזרת וגוברת. ככל שאור הגאולה גובר, כן הנשמות שלנו הולכות ומתמלאות באור האהבה, ובעומק הגעגוע לה' יתברך. זהו סוד הנבואה של "והשלחתי רעב בארץ... לשמוע את דברי ה'", כי האהבה תגבר בעומק הנשמות, ותתעצם כל כך, עד ש"תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא"... "לבקש את דבר ה'".

בדורנו, העסק בעומק התורה הולך ונעשה חיוני לרבים. וברוך ה' שלא השבית גואל לישראל, והכין לנו מזון בשפע. כי גם אם תורת הסוד בעצמה היא נחלתם של יחידים ולא של רבים, מכל מקום שלח לנו ה' את ענקי הרוח, גדולי הדעה, שנכנסו לתוך אוצרות התורה הפנימיים, והביאו לכל בית ישראל רעיונות והגיונות קודש, בשפה המותאמת לציבור הרחב. אלו הם המהר"ל והרמח"ל, בעלי החסידות והרב קוק זצ"ל וכל ההולכים בדרכם, שתורתם מושתתת על פנימיות התורה, והם מביאים את נועם מחשבותיה לכל דורש.

מוכרחים אנו לשמוע את הקול הקורא, בפי גדולי הרוח הללו ובעומק הנשמות שלנו, ולשוב אל מעיין דעת ה' –ספרי האמונה, להגות בהם באהבה, ובכך יתבהרו חיינו, יתרפאו מַשברינו, ונשוב אל ה' יתברך באהבת עולם ובאהבה רבה, אמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תכלה שנה וברכותיה

  מאמר לראש השנה מאת...

לתת לכולם להיות שותפים

  מאמר לראש השנה מאת...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם