האתון באמת דיברה?


הרב אמנון בזק


ראב"ע מביא מחלוקת קדומה בין הגאונים במאה העשירית בשאלה האם האתון אכן דיברה אל בלעם, או שדיבור זה היה על ידי המלאך. הוא מציין תחילה את דעת רבי סעדיה גאון – "כי לא דיברה האתון", כפי שפירט כבר בביאורו לפרשת האישה והנחש: "אחר שהתברר לנו שאין דיבור ודעת כי אם באדם לבדו, נצטרך לומר כי הנחש גם האתון לא דיברו, רק מלאך דיבר בשבילם" (אבן עזרא לבראשית ג', א). ראב"ע מציין שרב שמואל בן חפני גאון (שאף הוא כתב פירושים למקרא) חלק עליו, ולא פירט כיצד, אך הוסיף שרבי שלמה הספרדי "בעל השירים" (כלומר, ר' שלמה אבן גבירול המשורר) דחה את קושיותיו.
ראב"ע מציין שבאופן כללי, "אנשי שיקול הדעת" – כלומר אנשים בעלי גישה רציונליסטית – "הוצרכו להוציא הדברים ממשמעם, כי אמרו שהשם לא יחדש אות בעולם לשנות המנהג שברא רק להצדיק נביאו". ראב"ע דחה טענה זו מצד עצמה, שכן "הנה חנניה, מישאל ועזריה נעשה להם אות, ולא היו נביאים", ומכאן שגם בנוגע לאנשים שאינם נביאים עשויות להתרחש תופעות שלא בדרך הטבע. עם זאת, ראב"ע נמנע מלתקוף גישה זו מכיוון אחר – שבלעם בעצמו היה נביא, שכן לדבריו בלעם הוא לא היה באמת נביא, אלא רק קוסם, בעל יכולת להבין באסטרולוגיה, אך לא אדם שמקבל באמת את דבר ה'. ראב"ע מתאר באופן מעניין את שיטתו של בלעם: "והנכון בעיניי, כי היה יודע מזלות, ובעת ראותו במזל של שום אדם שהגיע עת רעתו היה מקלל אותו. ובבוא הרעה אל המקולל, יחשבו הרואים והשומעים הנמצאים, כי בעבור קללתו באה הרעה". כלומר, בלעם ידע לחשב את השעות שבהן יש לאדם מזל רע (שכן ראב"ע האמין בחישובי המזלות, ואף כתב חיבורים באסטרולוגיה), והוא נהג בערמה, כאשר לפני הגיען של שעות אלו לאדם, הוא היה מקלל אותו, והאנשים שמסביבו חשבו שאכן קללתו של בלעם השפיעה, אף שהרעה הייתה מגיעה על האדם בכל מקרה על פי מזלו.
בסופו של דבר, ראב"ע מגיע למסקנה: "והישר – כי האתון דיברה", והוסיף: "ואם תבין סוד מלאכי אברהם, גם יעקב, אז תבין האמת". מה כוונתו במשפט עמום זה? נראה כי בכך התכוון ראב"ע לרמוז, שהיות שמלאכי אברהם ומלאכי יעקב נראו כאנשים לכל דבר, הרי שיש להסיק מכאן שמלאכים יכולים להיראות גם כדמות בשר ודם, ואם כן, אין מניעה שמלאך יתגלה גם כאתון. לפי גישה זו, אכן אין בכוחה של אתון רגילה לדבר, כדעת רס"ג, אך יחד עם זאת יש ביכולת מלאך להתגלם גם באתון, ובפועל האתון הייתה זו שדיברה, כדעת רב שמואל בן חפני.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם