ספר ויקרא וסוד הקורבנות

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

ספר ויקרא נוגע בלב של עבודת ה', בעבודת הקורבנות בבית המקדש. הזוהר מלמד שהקורבן הוא מלשון התקרבות, כי זו תכליתו – לקרב בין ישראל לאביהם שבשמיים. כדי להבין את סוד הקורבן, צריך להבין את עומק בריאת העולם. מבואר בספרים הקדושים שהבריאה השתלשלה מדרגה אחר מדרגה – ממציאות רוחנית זכה, שהלכה והצטמצמה, עד שנוצרה המציאות החומרית למדרגותיה – דומם, צומח, חי ומדבר. כל הבריאה הגשמית שאנו פוגשים היא למעשה תוצר של אור רוחני, שהתעבה והתגשם, עד שנוצרה ממנו מציאות חומרית. העולמות הם שלשלת אחת מחוברת, שמתחילה מהוויה אצילית זכה שירדה דרגה אחר דרגה, עד למציאות הגשמית הנמוכה.

תהליך הבריאה הוא 'מלמעלה למטה', מהרוחני לגשמי, ומטרתו הפוכה – להעלות את הגשמי לשורשו הרוחני. כאן נכנס האדם וסדר עבודתו – להעלות את הבריאה הגשמית התחתונה עד למקור העליון שממנו היא באה, אל האור והקודש. כי באמת, זוהי תכלית הבריאה, שירדה עד למטה, כדי שיבואו ישראל בעבודת קודשם ויעלו את ההוויה כולה בחזרה אל מקורה העליון.

שתי התנועות הללו, 'פעולת הבריאה' ו'עבודת האדם', נקראות בספרים הקדושים 'אור ישר' ו'אור חוזר'. הקב"ה ברא את העולם באור ישר, ואנו מעלים את הבריאה אל שורשה – בתנועת אור חוזר. המים והאש הם שני הנבראים שרומזים במהותם על שתי התנועות האלו: המים בסוד אור ישר, והאש בסוד אור חוזר. דרכם של המים לרדת ממקום גבוה למקום נמוך. כמו כן, הגשם הוא תנועת התעבות, שאדים נעשים מים ומים נעשים קרח. ממש כמו סוד הבריאה, שמנברא זך נעשה נברא מגושם יותר. לכן אמרו חכמים "גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ", כי סוד אחד לשניהם.

לעומת זאת, האש נעה מלמטה למעלה כמי ששואפת לשוב אל השורש העליון. כמו כן, תכונת האש היא להפוך חומר לגז ולעשן. היא מפוררת ומחלישה את הממד החומרי, וכמי ש'מבטלת' אותו.

ומכאן לעבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות מושתתת על בחינת האש, בסוד אור חוזר. פעולת הקורבן היא פעולה הפוכה מבריאת העולם – להשיב את העולם הגשמי אל שורשו הרוחני. תהליך זה כלל שני שלבים. ראשית, התכללות של כל 'נציגי' הבריאה הגשמית יחדיו. כך מבאר הרמח"ל, שבקורבן נכללו כל נציגי הבריאה – הדומם בנסכים, הצומח במנחות והחי בבהמה. כמו כן היו נציגי אומות העולם סביב לחיל, מעמדות של ישראל, לויים בדוכנם, וכוהנים בעבודתם.

לאחר ההתכללות הזו בא העילוי העצום במקום המזבח, באש המערכה. האש שעל המזבח לא הייתה סתם אש, אלא אש שירדה מהשמיים, כמין זרוע שמימית שירדה להחזיר את הבריאה אליה. אין בכוחו של האדם לעשות את פעולת העילוי העצום הזה. הוא יכול להכין את הממד החומרי, ולהמתין לפעולה האלוקית האדירה, אש הקודש, שתבוא מלמעלה ותאסוף אליה את הבריאה בחזרה למקורותיה הנעלמים.

אש המערכה מלמדת אותנו שרק מי שברא את הבריאה והמציא את היש הגשמי מהאין הרוחני, הוא זה שבכוחו להשיב את היש הזה לשורשו הרוחני.

אין בכוח השכל האנושי להבין את סוד הקורבנות, כשם שאין השכל תופס את השורש הרוחני של המציאות הגשמית. עין התבונה האנושית אינה רואה אלא מציאות חומרית ולא מעבר לכך. ולכן במבט האנושי המוגבל הקורבן נראה רק כשרפת בשר וזריקת דם. אך ישראל הוא עַם קרובו של הקב"ה. זכינו לתורת ה', תורת אמת, שבה נברא העולם, והיא מנחה אותנו להביא את העולם אל תכליתו דרך הסדרים המופלאים של עבודת ה', שעל ידיהם הבריאה מתעלה אל שורשה והנברא הגשמי נקשר בשורשו הרוחני, ובכך מתרבה הברכה בכל ההוויה כולה.

כשבית המקדש היה קיים, השכינה הייתה מאירה בעוז ונשמות ישראל היו מתרוממות ברוממות קודש וזוכות להשגה בהירה, עד שפעולת הקורבנות הייתה מובנת ומאירה את הלב, מרנינה את הנפש ומעצימה את הדבקות וההתקרבות בין ישראל לאביהם שבשמיים.

הסוד הגדול הזה רמוז במילה הראשונה של הספר, שטומנת בחובה את סוד הספר כולו. זוהי המילה 'ויקרא', שמלמדת אותנו שבלי שהקב"ה קורא לנו להתקרב אליו, ומלמד אותנו את הדרך לכך, לא נוכל לעשות זאת בעצמנו. וכשהלב מלא אמונה בה' – כל הספקות מתפוגגים והמצוות מאירות באור קודש.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם