שפע עצום מלמעלה

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

הציווי "לך לך" לכאורה תמוה, שהלא בסוף הפרשה הקודמת התורה מתארת שאברהם אבינו התחיל כבר ללכת מעצמו לארץ כנען, ומדוע צריך לצוותו על כך? הזוהר הקדוש שואל זאת ולומד מכאן יסוד גדול מאוד – דווקא מתוקף העובדה שאברהם התחיל ללכת בעצמו, בא הציווי השמימי אליו. ההתעוררות שלו מלמטה גרמה להתעוררות מלמעלה. היסוד הזה נקרא 'אתערותא דלתתא', שהקב"ה משתווה לבני האדם – לפי ההתעוררות שלהם מלמטה, כך יבוא השפע מלמעלה. וכפי שאומר הכתוב – "עיני כול אליך ישברו", כלומר קודם כול בני האדם פונים מלמטה, ואז מתעורר השפע מלמעלה – "ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו".

יסוד זה מוזכר פעמים אינספור בזוהר הקדוש, ולפי חכמי הסוד זהו אולי היסוד העיקרי ביותר בפנימיות התורה ובעבודת ה', כי הוא נוגע במהות הבריאה - שרצה הקב"ה לשתף את ישראל עַם קרובו בהנהגת העולם, ולכן תלה את פעולתו בהתעוררותם למטה. זהו הכוח העיקרי שנמסר לעם ישראל. לפיכך, כבר ברגע הראשון להופעת אברהם אבינו ועם ישראל, בפרשת לך לך, מופיע היסוד הזה. כי הוא נוגע בעצם מהותם של ישראל.

הנטייה הטבעית, שבה האדם חש את קטנותו לעומת גדולתו של הבורא, עלולה להביאו להיות פסיבי, ולחשוב שאין לו אלא להמתין שיבוא השפע מלמעלה. על כן בא יסוד זה ומלמד שאדרבה, אם חשקת בברכה מלמעלה, תתחיל לנוע מלמטה. ומקרא מפורש מכריז ואומר: "תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו". וכן נאמר "אין כא-ל ישורון רוכב שמים בעזרך".

אכן, הקב"ה אינסופי ולגדולתו אין חקר, והוא העושה כמעט הכול, אך זאת מסר בידינו - את נקודת ההתחלה, רגע ההנעה. הקב"ה ממתין לנו, ורק לאחר שתחל התעוררות מצידנו, יתגבר השפע ממרומי מרומים, והנהגת ה' העליונה תריק ברכה ושפע לרומם את ההוויה כולה. כך אנו מוצאים בקריעת ים סוף, שהצעד שעשה נחשון בן עמינדב לקראת הים סובב את הנס האדיר של קריעתו.

דבר זה הוא אבן יסוד בגאולתם של ישראל, כפי שאומר הנביא – "...הַמַּזְכִּרִים אֶת ה' אַל דֳּמִי לָכֶם, וְאַל תִּתְּנוּ דֳמִי לוֹ עַד יְכוֹנֵן וְעַד יָשִׂים אֶת יְרוּשָׁלַ‍ִים תְּהִלָּה בָּאָרֶץ". דווקא בכך שתהיו מעוררים על העניין, גם מלמעלה תהא התעוררות. וכן אומר דוד המלך בתהילים – "אתה תקום תרחם ציון... כי בא מועד", ומהיכן אני יודע שבא מועד? "כי רצו עבדיך את אבניה", כי כבר נעשתה התעוררות מלמטה, וממילא באה העת שגם מן השמיים תבוא ברכת הישועה.

מכאן אנו למדים שצריכים אנו להעריך נכונה את הכוח שמסור בידינו. אל נאמוד אותו כפי שהוא נראה בחיצוניות, זעום ודל מאוד, אלא לפי הגלים האדירים שהוא מעורר מן השמים. כמשל למי שפותח סכר בפני האוקיינוס ומאפשר בכך לכל עוצמתו לפרוץ החוצה. כך, ערך כוחנו הוא בכך שאנו פותחים חלונות ושערים להארת האלוקות, שתימשך בארץ ותפעל פעולתה, מעין הדבר שאליו התעוררנו.

אשר על כן, כשהאדם מוצא עצמו חסר כוחות בעבודת ה', אל יתמהמה, אלא יעשה את שלו, אפילו צעד אחד קטן בקדושה. כי על ידי התעוררות האדם בקדושה, אפילו קמעא, מתעוררים מקורות השפע ממרומים לסייעו בדרך ה'. כיוצא בדבר, כשמתעורר הלב למען גאולתם של ישראל, אל ייאש האדם ואל יחליש את עצמו, כשיראה עד כמה המשימה גדולה ממנו; אלא ישכיל להביט על ערך מעשיו לפי האיכות הנעלמת שטמונה בפעולתו. וכדרכו של אברהם אבינו, שעשה את הצעד הראשון, כן אנו נלך אחריו, ונעורר עצמנו לפעול למען גאולתנו, ונשיב אל ליבנו, כי פסיעותינו הקטנות בשיעורן מעוררות גלים אדירים של פעמי גואל צדק, גואל חזק, ההולך ומחזיר שכינתו לציון במהרה בימינו אמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם