Print this page

מאחורי הצלילים

froind kavuaa

הרב יובל פרוינד

המנגינה המרכזית של פרשת בחוקותיי היא של שכר ועונש. מקצב קבוע של אם ואז, אם תתנהגו יפה – החיים יהיו נפלאים, ואם לא – יהיה רע, ואם עדיין לא – יהיה רע מאוד. אנחנו נעים לאורך הפרשה בין ציורי השכר היפים והמענגים, של שפע כלכלי וביטחון קיומי, של ימי שלווה ושלום, לבין הציורים המפחידים של ההידרדרות והחולי, הדלות והגלות. אלו צלילים שלא תמיד נעים לשמוע. צלילים מזרי אימה וחתוכים. צלילים שנשמעים כמו התניה חיצונית שיש בה תחושה של ניכור. אם תהיו טובים – הכול יהיה טוב, אבל אם לא.

אבל האמת היא שזו לא בדיוק המנגינה. מי שיקשיב קצת יותר לפרשה ישמע שם ניסיון לקשר. הביטויים אינם רק ביטויים מעשיים של 'עשיתם' או 'לא עשיתם' אלא ביטויים של יחס: "אם בחוקותיי תמאסו", "את משפטיי תגעל נפשכם", "תלכו עמי קרי", ובהתאמה לכך - "והלכתי אף אני עמכם בקרי", "וגעלה נפשי אתכם". זאת עדיין שפה נוקבת אבל היא לא עסוקה בביצוע, היא עסוקה בקשר, ביחס, בברית. האם אתם קשורים אליי או לא? האם אתם רוצים בכלל את הקשר?

אם נטה אוזן לצלילים נסתרים - נקלוט באמת על מה יושבת כל המערכת המסועפת של השכר והעונש. על תקווה אחת – שהאדם יוכל להיות באמת בצלם אלוקים. כך אומרים הפסוקים בשיאה של התמונה המבורכת: הקב"ה נמצא בתוכנו. ברצונות וברגשות שלנו, בחיים שלנו, בחוויות האישיות והקולקטיביות

ואם נמשיך ונטה אוזן לצלילים נסתרים - נקלוט מה באמת קורה כאן בפרשה ועל מה יושבת כל המערכת המסועפת של השכר והעונש. על תקווה אחת – שהאדם יוכל להיות באמת בצלם אלוקים. כך אומרים הפסוקים בשיאה של התמונה המבורכת: "ונתתי משכני בתוככם... לא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא-לוהים". אלו פסוקים מדהימים. הקב"ה נמצא בתוכנו, לא רק במשכן, אלא מתהלך ממש בתוכנו. ברצונות וברגשות שלנו, בחיים שלנו, בחוויות האישיות והקולקטיביות.

רק בגלל זה ישנה התניה. רק כדי לאפשר את קרבת אלוקים הזאת. כל הרצון של אלוקים שנקיים את מצוותיו אינו בשבילו אלא בשביל שהוא יוכל לשכון בנו. בשביל שהמפגש יתממש. בשביל שהאדם יתעלה. שיהיה לו טוב מלא ושלם. טוב מטוב.

כל ההקפדה ופרטי הפרטים הם הגנה על הקדושה. כי הקדושה היא עדינה ושברירית. ואם מתערבים במרחב שלה כוחות גסים ואגואיסטיים – היא לא יכולה להישאר. היא לא יכולה לעמוד בסירחון הזה, עד שהיא פשוט מסתלקת. וממילא המציאות הופכת להיות מצומקת יותר, כוחנית ועיוורת. העונש הוא לא עונש של מורה שאומר לכתוב אלף פעם כי הפרעת לו. העונש הוא תוצאה של נתק. תוצאה של עולם ללא קדושה. עולם עם ואקום אדיר, שמי שישלוט בו הוא החזק והאלים.

אולי צריך טעמים מיוחדים לצמד הפסוקים הללו שיבליטו אותם וידגישו שזה הלב של כל הסיפור. במיוחד את צמד המילים "והתהלכתי בתוככם". אלו ממש מילות פלא, כמו התיאור היפהפה של רש"י: "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני". קדושה טבעית ופשוטה. אור גדול שמונח באנשים והם לא מסתנוורים או מזדעזעים ממנו אלא חיים ושמחים. לשם הכול מכוון. במהרה בימינו, אמן.

 

אולי יעניין אותך גם