קרבן צמחוני?

Rabbi kook

הרב יובל פרוינד

הרב קוק ראה את ניצני תנועת הצמחונות. הוא ראה בה אתגר רוחני גבוה שודאי שעינינו נשואות אליו: "שאי אפשר כלל לצייר שאדון כל המעשים המרחם על בריותיו, ברוך הוא, ישים חוק נצחי כזה בבריאתו הטובה מאוד, שאי אפשר יהיה למין האנושי להתקיים כי אם בעכרו את רגש מוסרו על ידי שפך דם, יהיה גם דם בעל חיים" (חזון הצמחונות והשלום א). כלומר, ברור לכל אדם שמאמין שהבורא הוא טוב לכול "ורחמיו על כל מעשיו" שהמצב שבו האדם מתקיים על ידי הרג של בעלי חיים הוא לא נורמלי והוא ודאי מצב ארעי וזמני.

לאורך המאמר 'חזון הצמחונות והשלום' מפרט הרב קוק מדוע התקופה הארוכה שבה הותר לאכול בעלי חיים הייתה מחויבת המציאות. הסיבה הראשונה היא ההבדלה שהייתה חייבת להיווצר באופן מובהק בין אדם לבעלי חיים, כדי שלא יהיה טשטוש והשפלה של האנושיות למדרגת בעלי החיים.

הסיבה השנייה שעליה מתעכב הרב קוק היא ההבנה שאסור "לקפוץ מדרגות" בתהליך התיקון המוסרי, ובשלבים הראשונים האדם חייב להתמקד בעבודה המוסרית בין אדם לאדם: "כמה מגוחך הדבר, אם (האדם)... כל עוד טומאתו בו... יפנה לו לדרך צדקה הרחוקה, להתחסד עם בעלי חיים, כאילו כבר גמר כל חשבונותיו עם בני אדם הברואים בצלם אלקים, כאילו כבר העמיד הכול על נכון, כבר העביר את שלטון הרשעה והשקר, שנאת עמים וקנאת לאומים, איבת גזעים ומריבת משפחות, המביאה להפיל חללים רבים ולשפך נחלי דמים - כאילו כל אלה כבר אפסו מן הארץ, עד שאין לה לאותה חסידות 'האנושית' במה להצטרק כי אם לפנות להעמיד על נכון מוסרה בדרך בעלי חיים".

אולם אחרי כל ההסתייגויות ואחרי שהרב קוק מזהיר לא להיחפז ולא לדלג על שלבים נפשיים ומוסריים - כדי לא להגיע למצב אבסורדי שבו לא אוכלים חיות אבל "אוכלים" בני אדם, עדיין ברור שפסגת המוסר העתידני היא חזרה אל הצמחונות. ומה יהיה אז גורל הקרבנות? קודם כול הרב קוק ממקם את השאלה. השאלה מתחילה רק אחרי שאין מסעדות בשריות ברחוב הקרוב. כלומר, לא ייתכן שה"חמלה" תהיה רק בעניין הקרבנות שיש להם ערך נעלה מצד עצמם, ואילו ביומיום ימשיכו להתקיים ארוחות בשריות. אם האנושות תגיע למצב כזה שיש בתוכה שלום ואחווה ואנשים אינם פוגעים בבעלי חיים לצורך חומרני, אז תישאל השאלה ובמלוא הרצינות:"על העת ההיא שהיא ראש פסגת הגעת הקולתורה הטהורה, אמרו חז"ל... 'כל הקרבנות בטלין לעתיד לבוא"' (תנחומא אמור יט), והכתוב אומר על קץ החזון 'וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים' (מלאכי ג) - הבליט מנחה מן הצמחים, במקום הקרבנות". אז הקרבנות אכן ייבטלו במתכונתם הראשונה וייהפכו למנחה מן הצומח.

ב'פנקס בויסק' הרב קוק משתעשע בהכנת 'טיוטה' לסנהדרין כיצד לדרוש את פסוקי הקרבנות באופן כזה שמבטל אותם: "שהסנהדרין אז ימצאו לנכון, על פי הכוח שיש להם לעקור מן התורה ב'שב ואל תעשה' לפטור מקרבנות החובה של מין החי, כיוון שכבר חדלה הריגת החי מן המנהג של תשמישי הרשות. והמקרא מסייע, שקרא הכתוב לקרבן 'לחם', 'את קרבני לחמי לאישי', ואחר כך אומר 'את הכבש האחד', הא כיצד? כל זמן שבעלי חיים קרבים לתשמיש הרשות עשה בעלי חיים לגבוה, אבל כשבעלי חיים אינם קרבים לרשות עשה הקרבנות מלחם".

הרב קוק מדייק בפסוקים של קרבן התמיד. בפסוק הראשון מדובר על קרבן מ'לחם' ולאחר מכן בפסוקים הבאים מצטרף קרבן מ'כבש'. אז מניין הקרבן – מן הלחם או מן הכבש? כדי ליישב עונה הרב קוק, שכל עוד אנשים אוכלים בעלי חיים ישנה מצווה לעשות מהם קרבן לד', אולם כאשר בעלי חיים כבר לא ייאכלו - הקרבנות יהיו מלחם בלבד, כפי שמתואר בפסוק הראשון (עוד אפשרות שהרב קוק מעלה היא שהציווי הזה הוא על כוהנים ואילו אחרי שיתוקן החטא הציווי יהיה כמו הכוונה המקורית - על הבכורות, ואז ודאי שהכול ישתנה).

בכל אופן, כדי להרגיע את הרוחות, שלא נחשוב שמדובר במשהו שהוא עובר לעשייתו, חותם הרב קוק באותה פסקה: "וכך היא המידה בכל פעם שנמצא פסוק בתורה וסברא ישרה, שיש כוח ביד בית דין הגדול, מכל שכן בצירוף הנביאים, לפסוק הוראות גדולות כאלה. אמנם זה החיזיון הוא לימים רחוקים מאוד, ויוכל היות שתיקון העולם בתחיית המתים יהיה לפני זה, ואז באמת כמה עניינים ישתנו לפי ערך הזמן. רק הרשעים הם האוכלים פגה (פרי בוסר) את עץ הדעת, ולא ידעו גודל הערך של כל דבר בשעתו".

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם