יהודה ייגש אל יוסף?

Rabbi kook

הרב יובל פרוינד

באותה שנה שבה עלה הרב קוק לארץ (תרס"ד) נפטר בנימין זאב הרצל, והרב קוק נתבקש לספוד לו. הרב קוק סופד להרצל ועל הדרך דורש דרוש עמוק על מותו של משיח בן יוסף המוזכר בחז"ל ועל המספד הגדול שבעקבותיו. ספק רב אם מישהו מהנוכחים הבין את דבריו של הרב קוק ואת האמירה הרדיקלית שמסתתרת בין המילים. בהספד הרב קוק סוקר את כל ההיסטוריה הישראלית דרך שתי דמויות מפתח העומדות זו מול זו – ממש כמו בתחילת פרשתנו – יהודה ויוסף.

הרב קוק רואה בשתי דמויות-הענק הללו אב-טיפוס לשני זרמי רוח שתמיד יתגלגלו ויתגוששו בכל ימי ישראל. לא קשה להבחין באותו עימות בימי שאול (בנימין) ודוד (יהודה) ומאוחר יותר בפיצול של ממלכות יהודה וישראל. בגלות, על פי הרב קוק, הכיוון ה'יהודי' משל בכיפה, וכעת בימי הציונות קמות ועולות שוב דמותו ורוחו של יוסף.

אבל קפצנו מהר מדי למאה השנים האחרונות. נחזור ונראה כיצד מאפיין הרב קוק את יוסף ואת יהודה:

"וכמו בתחילה מעשי אבות סימן לבנים - יוסףהיה המשביר, ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה להחיות עם רב, והחיה את יעקבובניו בחיי החומר... והיהנבלע בין האומות, וידע שבעים לשון, שהוא מורה על הצדדים שיש יחשׂ שיווי (דמיון) בין ישראל לעמים כולם, ומכל מקום ידע כוח קדושתו".

יוסף מייצג את הקדושה ששורה בתוך החיים. היכולת של יוסף להנהיג את החומר ולהיות מחובר אל הטבעיות, להיות אוניברסלי – ועדיין לחיות חיי קודש ואמונה – היא התכונה ה'מנצחת' של בני רחל. יוסף מדבר את שפת העולם ולכן גם יכול להוביל אותו. הוא רואה את ה'קדושה' כמתקנת את סדרי העולם והחיים.

הרב קוק רואה בארץ ישראל את מלחמת יוסף ביהודה במלוא עצמתה. יוסף מקצין ומתעוות ויהודה במקביל מקצין ומתעוות. במצב קיצוני כזה מי שישלם את המחיר הוא דווקא משיח בן יוסף

לעומת זאת יהודה עסוק בצד הישראלי הבודד. בתורה וברוח הקודש הישראלית שאין להן דבר וחצי דבר עם העולם ושאינן תלויות במציאות ולא מתחשבות בה:

והצד השני (של יהודה) הוא העניין המתייחד לישראל עצמם, שעל זה נאמר "ד' בדד ינחנו... ובגויים לא יתחשב", מצד תורת ד' והקדושה העליונה המיוחדת לישראל עם קדוש.

המתח בין שני סגנונות הקדושה הללו מתבקש. זאת מבקשת את העולם וזאת מתעלה מעליו. זאת צועקת אוניברסליות וזאת זועקת התבוללות. זאת עוסקת בחומר וזאת מתנזרת ממנו. זאת רואה את העיקר במציאות החיצונית ומה שמתרחש בה וזאת רואה את העיקר בתורה ובתהליך הרוחני. לא פלא ששני הצדדים הללו "רדפו" זה אחר זה לאורך ההיסטוריה והמרדף עדיין לא הסתיים גם בישראל תשע"ז.

ואם כבר דילגנו לתשע"ז בואו נחזור לתרס"ד. מה הרב קוק רואה שם? "והנה כל זמן שמתדמה, מפני הפירודהשורר בגלות, שב' הכוחות (יוסף ויהודה) הם באמת נפרדים זה מזה, עד שמי שנחלץ והגביר אתהצד הכללי באומה נעשה בעוונותינו הרבים צר ואויב לתורה ולקיום המצוותץ.. וכן מי ששם מגמתו ליסוד ההתייחדותהישראלית נעשה ע"י זה עצמו מנגד ומפריע לכל תיקון חומרי כללי".

הרב קוק רואה בארץ ישראל את מלחמת יוסף ביהודה במלוא עצמתה. יוסף מקצין ומתעוות ויהודה במקביל מקצין ומתעוות. יוסף מבקש לאומיות בלבד ותרבות אוניברסלית בלבד ויהודה מבקש דתיות שדבר אין לה עם לאומיות וטבעיות.

במצב קיצוני כזה מי שישלם את המחיר הוא דווקא משיח בן יוסף (כזכור מדובר על ההספד להרצל, והרב קוק משיח לפי תומו הספד לתנועתו של הרצל עוד בימי העלייה השנייה...) מפני שהקיצוניות שלה תעלה אותה על שרטון של ניתוק מהישראליות: "ההתנערות לבקש חוזקלאומי, חומרי, ויתר מכשירי החיים הכלליים הם הכשרת 'משיח בן יוסף'... כיוון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו, שהוא התייחדותהצורה הפרטית הישראלית... אינו בולט בו כל כך, אי אפשר לו להתקיים, על כן עתיד משיח בית יוסף להיות נהרג".

אבל, על פי הרב קוק, אנשי יהודה לא אמורים לחגוג את ניצחונם אלא להתאבל גם הם על משיח בן יוסף, ובעצם לקלוט את עיקר הבעיה – ששני הכוחות הללו לא הצליחו לראות את עצמם כמכלול אחד, כשתי רוחות שמהמפגש ביניהן יוצאת האמת האלוקית:

אמנם אחרי הניסיון האחרון של סיבת מניעת הקיום של משיח בית יוסף, יתבוננו הכול שבאמת אין כאן כוחותמתנגדות, ושראוי להכניס הכול בחוברת אחת ולסדר דרכי האומה, באופן שכלשכלול כללי (יוסף) יהיה בסיס לשכלול הישראלי המיוחד (יהודה), ותהיה ההכרה בחסרון ההצטרפותמשני הצדדים - בין מן הנוטים אחרי החומריות והכלליות (יוסף), בין מהנוטים אחרי הרוחניות והפרטיות (יהודה).

 

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם