עשרה בטבת שחל ביום שישי Featured

shut790

 

הרב יוסף צבי רימון

שאלה

מהם הדינים המיוחדים של צום עשרה בטבת, שחל השנה ביום שישי?

תשובה

בעבר, כאשר היו מקדשים את החודש על פי הראייה, היו צומות שונים יכולים לחול ביום שישי. כיום, כאשר הלוח קבוע, צום עשרה בטבת הוא היחיד שיכול לחול בשבת.

ההכנות לשבת

רחצה:איסור רחצה קיים רק ביום הכיפורים ובתשעה באב, אולם יש מחמירים שלא להתרחץ גם בשאר הצומות (ראו בית יוסף שם). ומכל מקום, גם לדעתם מותר בעשרה בטבת לרחוץ כרגיל לכבוד השבת (משנה ברורה תק"נ ס"ק ו).

טעימת תבשילים: בערב שבת מצווה לטעום מן התבשילים כדי לדעת אם הם מוכנים (משנה ברורה ר"נ, ס"ק ב). דבר זה נכון גם בעשרה בטבת, אולם יש לטעום בלי לבלוע, ואין לברך על טעימה זו (שמירת שבת כהלכתה, ח"ב, מ"ב, סא). ומי שכבר בירך בטעות – יבלע מעט (שם הערה רלו). אדם שלא רגיל לטעום את המאכלים בערב שבת, ברור שלא יעשה כך דווקא ביום צום.

תפילת מנחה ביום שישי

שעת התפילה: יש להקדים את התפילה כדי להספיק לסיים את קריאת התורה, חזרת הש"ץ וברכת כוהנים לפני השקיעה, ולהותיר זמן לקבל תוספת שבת. בדיעבד, אם איחרו את התפילה, יש מקילים לקרוא בתורה גם אחרי השקיעה (שו"ת דבר יהושע, ח"ג, יו"ד, סימן ס"ג). במקרה זה יעשו "חזרת הש"ץ קצרה" (כלומר, יתחילו כולם שמונה עשרה, והש"ץ יאמר בקול עד אחרי הא-ל הקדוש). יש הנוהגים ביום שישי זה להתפלל מנחה גדולה (גאוני ירושלים, מובאים בחזון עובדיה, ארבע תעניות עמ' קג, הערה ב).

קריאה בתורה: נחלקו הפוסקים אם קוראים בתורה במנחה של תענית בערב שבת (ראו בית יוסף תק"נ, ג). הרמ"א (תק"נ, ג) פסק שקוראים בתורה במנחה גם בערב שבת (וגם הפטרה), ואף הספרדים נוהגים לקרוא בתורה (כף החיים שם ס"ק יט; חזון עובדיה, ארבע תעניות, עמ' קג).

ברכת כוהנים: אם מתפללים מנחה גדולה הכוהנים לא עולים לדוכן. אם מתפללים אחרי פלג המנחה – הכוהנים עולים לדוכן גם בערב שבת (עד השקיעה).

הוספות בתפילה: בעמידה מוסיפים "עננו" בשומע תפילה, והש"ץ בין ברכת גואל ישראל לרפאנו (משנה ברורה שם, ס"ק יא). אולם לא אומרים אבינו מלכנו ולא תחנון (משנה ברורה שם) (אך בשחרית אומרים).

מתי מסתיים הצום?

התנאים נחלקו מתי מסתיים צום כזה (עירובין מא ע"א; תוספתא תענית פ"ב ה"ח). להלכה פסק הרמ"א (רמ"ט, ד) שיש להשלים את הצום, כלומר, ממשיכים לצום בשבת עצמה, ושבירת הצום תיעשה בצאת הכוכבים, בעת הקידוש.

כדי שלא להטריח את הציבור, יש לדאוג שלא להאריך בתפילה בשבת זו ולהתחיל תפילת ערבית מיד בצאת הכוכבים, כך שיוכלו לשבור את הצום כשאפשר.

ליל שבת

אם האנשים בבית רעבים, אפשר לקצר את אמירת הקטעים שלפני הקידוש (למשל, לומר פעם אחת כל בית של "שלום עליכם" ולא לומר את שאר המזמורים), או לדחותם לאחר הקידוש, שהרי ברור שפגיעה בכבוד שבת קודמת למזמורים אלה.

לסיכום

א.      ביום שישי מותר להתרחץ כרגיל, והרגיל לטעום את תבשילי השבת בכל ערב שבת רשאי לעשות זאת (בלי לבלוע).

ב.      יש להקדים את תפילה מנחה כך שיספיקו את קריאת התורה, חזרת הש"ץ וברכת כוהנים לפני השקיעה, ואף יספיקו לקבל תוספת שבת קטנה, ויש הנוהגים להתפלל מנחה גדולה.

ג.       בתפילת מנחה קוראים בתורה "ויחל" (למנהג האשכנזים גם הפטרה) ואומרים "עננו", אך לא אומרים תחנון ולא אבינו מלכנו.

ד.      אם מתפללים מנחה גדולה – הכוהנים אינם עולים לדוכן. מנחה קטנה – כוהנים עולים לדוכן (עד השקיעה).

ה.      הצום מסתיים בצאת הכוכבים, ושוברים אותו בקידוש.

ו.        מתחילים תפילת ערבית מיד בצאת הכוכבים, ולא מאריכים בתפילה.

עשרה בטבת – אפילו בשבת!

האבודרהם (מובא בבית יוסף תק"נ, ג) כותב שאילו עשרה בטבת היה חל בשבת צריך היה לצום בשבת (כמו ביום הכיפורים) כי כתוב בו "בעצם היום הזה" (יחזקאל כ"ד, א-ב), בניגוד לכל שאר הצומות.

הביטוי "בעצם היום הזה" מופיע בדרך כלל באירועים מיוחדים. מדוע התחלת המצור משמעותית כל כך? הרי לכאורה לא התרחש ביום זה שום דבר, והעיר המשיכה להתקיים עוד זמן רב!

מסתבר שנקודת הראשית, התחלת המצור, חשובה ביותר: אמנם לא נבקעו החומות, אבל בעצם היום הזה התברר שגורלה של ירושלים נתון בסכנה.

נקודות הראשית משמעותיות גם בדברים אחרים. כשרואים התנהגות לא מוסרית, כשמוסכמות פשוטות מנופצות, כשרואים פרצות בענייני צניעות, הרי שגם אם מדובר על דברים שוליים בחברה – עלינו להיות מודאגים ולטפל בבעיות. עלינו להתחזק ולחזק בקדושה ובטהרה, ולדעת שנקודות ראשית באות לאותת לנו ולהזהיר אותנו שעלינו להתחזק ובכך להימנע מחורבן פיזי או רוחני.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תן לי את היום הזה

  הטור של סיון רהב...

בג"ץ והחמץ

  דברים שאמר ראש ישיבת...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם