מן הקל אל הכבד Featured

 2 shut
הרב יכול לעשות עבורנו סדר בהלכות של שלושת השבועות – מאיזה זמן מתחיל כל מנהג ולפי איזו עדה?

הרב אורי סדן, רב המושב נב

שלושת השבועות (מי"ז בתמוז ועד ר"ח אב)

הלכות האבלות בתקופה זו אינן מוזכרות כמעט בגמרא וכל הדברים האסורים בה הם מנהגים יקרים שנתקבלו בעם ישראל במשך השנים. השולחן ערוך מביא שני מנהגים ביחס לתקופה זו:

א.      ברכת שהחיינו – עדיף שלא לברך שהחיינו בימים אלו על בגד או פרי חדש (תקנא יז) אלא אם לא יהיה אפשר להשיג זאת לאחר מכן (רמ"א שם), ובכל מקרה בשבת אפשר להקל (מ"ב צח).

ב.      סיכונים מיותרים – השו"ע (תקנא יח) מביא שיש להימנע מלהסתכן בימים אלו, כגון הליכה בדרכים בשעות הצהרים. מדבריו מסיקים חלק מן האחרונים כי רצוי בכלל להימנע מלקחת סיכונים מיותרים בימים אלו, וכן ראוי לנהוג.

הרמ"א מביא את מנהג האשכנזים להוסיף שני מנהגי אבלות בולטים והם:

ג.        גילוח ותספורת(תקנא ד).

ד.      עריכת שמחות והשתתפות בשמחות מכל סוג שהוא (תקנא ב). יש מהספרדים שנהגו גם כן להימנע מעריכת שמחות עם כלי נגינה בימים אלו (כף החיים תקנא מ וכך פסק הגר"מ אליהו בקצוש"ע קכב ב) ויש שהקלו בדבר בסעודות מצוה הנערכות במועדן ממש (יחווה דעת ו לד). יוער כי כאשר מי שמחמיר בדבר מוזמן לסעודת מצוה שעורך מי שנוהג היתר בדבר, מותר לו ללכת, לשמח ולרקוד הואיל ובעל השמחה עושה זאת בהיתר (אגרות משה או"ח ב צה).

בפוסקים אחרונים אפשר למצוא שני איסורים נוספים בימים אלו:

ה.      שמיעת מוזיקה –אחרונים רבים הסיקו שיש להימנע משמיעת מוזיקה בימים אלו (אגרות משה או"ח א קסו, יחווה דעת ו' לד). לדעת רוב הפוסקים יש להימנע משמיעת מוזיקה גם באמצעים אלקטרוניים, אך יש מי שהגביל את האיסור להופעה חיה (שו"ת חלקת יעקב אורח חיים סימן סד), ויש שהקלו בשמיעת מוזיקת רקע שאין בה שמחה, לכל הפחות עד ר"ח אב (הרב יעקב אריאל). אפשר להקל גם בהקשבה לתוכנית רדיו המשמיעה מוזיקה בין ראיונות (הגר"מ אליהו שם) ומסתבר להתיר גם שמיעת מוזיקה רגועה במהלך נסיעה ברכב לשם שמירת הערנות. גם את לימודי הנגינה אין חובה להפסיק בימים אלו, ובלבד שלא ינגנו ניגונים של שמחה (ציץ אליעזר טז יט). יש לציין כי גם הפוסקים המקילים בעניין שמיעת מוזיקה מחמירים בכך מתחילת חודש אב.

ו.        בילויים, טיולים ושחייה בים ובבריכה

יש מן האחרונים שכתבו שיש להימנע מלהתענג בימי בין המצרים (הובאו בשדי חמד מערכת בין המצרים א, י) ולפיכך יש שאסרו לטייל או ללכת לים, לבריכה ולבילויים אחרים בתקופה זו (הגר"מ אליהו הלכות חגים פכ"ה). אך במקום שבו האלטרנטיבה לטיול או להליכה לבריכה תהיה בטלה ושעמום, אין להחמיר בכך (תשובות והנהגות ח"ב רס"ג).

תשעת הימים

הלכות אבלות בתשעת הימים מקורן במשנה ובגמרא (תענית כו ע"ב יבמות מג ע"א) וחומרתן גדולה הרבה יותר. הלכות אלו מתווספות להלכות הנוהגות בשלשת השבועות:

א.      שיפוצים – אין לשפץ את הדירה, לצבוע אותה או לעבור דירה לדירה מרווחת יותר. שיפוץ ע"י קבלן גוי שהתחיל לפני תשעת הימים מותר. מותר לעשות תיקונים של ליקויים המפריעים למגורים בדירה. במקרים מיוחדים שבהם דחיית השיפוץ עשויה לגרום להפסדים מומלץ להתייעץ עם רב.

ב.      גינון – אין עושים בגינה עבודות גינון אסתטיות כגון שתילה וגיזום לנוי. אפשר לעשות עבודות גינון לתחזוקה שוטפת של הגינה כגון כיסוח עשבייה, השקיה וכדומה.

ג.        כיבוס והחלפת בגדים – איסור זה חל על פי המשנה (תענית) רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ולפיכך פוסק השו"ע שאיסורים אלו אינם נוהגים כלל בשנה זו (שצום תשעה באב חל ביום ראשון) וכך נוהגים הספרדים. אולם האשכנזים נוהגים כראשונים המחמירים באיסורים אלו גם קודם לכן, ונוהגים באיסור תספורת כבר בשלושת השבועות, ובאיסור כיבוס כבר מראש חודש אב. לפיכך האשכנזים אוסרים לכבס בגדים או ללבוש בגדים מכובסים החל מר"ח אב ועד למוצאי תשעה באב. האיסור אינו כולל בגדי תינוקות, לבנים, וכדומה.

מלבד ההלכות הללו ישנם מנהגים שנתפשטו בקהילות ישראל במשך אלפי שנים ואף הם נפסקו להלכה:

ד.      אכילת בשר ושתיית ייןהאשכנזים מקפידים שלא לאכול בשר ולשתות יין החל מראש חודש (למעט בשבת), ואילו הספרדים נוהגים כמנהג ירושלים ומקפידים שלא לאכול בשר החל מהיום שאחר ראש חודש. בנוגע לשתיית יין המנהגים חלוקים והשנה אפשר להקל. תימנים נוהגים בדבר רק בשבוע שחל בו תשעה באב והשנה לא ינהגו איסור זה כלל.

ה.      רחצה – בראשוני אשכנז מופיע המנהג שלא לרחוץ. לדעת השו"ע איסור זה חלק רק בשבוע שחל בו תשעה באב (ולמעשה השנה איסור זה אינו נוהג כלל) וכך נוהגים הספרדים. לעומת זאת הרמ"א פוסק שלא לרחוץ כבר מר"ח אב וכך נוהגים האשכנזים. חשוב לציין שרחצה שנאסרה היא רחצה שנועדה לתענוג כגון שחייה בים ובבריכה. לא נאסרה רחיצה שמטרתה ניקיון מלכלוך או מזיעה. לכן אדם שהזיע וצריך להתקלח רשאי לעשות זאת, אלא שכדאי שיעשה כן במים פושרים ובמקלחת קצרה.

בשולי הדברים

האבלות על חורבן בית המקדש דומה לאבלות על קרוב שנפטר, גם בכך ששתיהן נמשכות לאורך זמן ובנויות באופן הדרגתי. אף על פי כן ההדרגה בהן הפוכה, כלומר האבלות על הקרובים מתחילה בעוצמה ובמשך הזמן פוחתת, מכיוון שאחת ממטרותיה היא לאפשר לאדם לצאת באופן הדרגתי מהצער שהוא חש למן הרגע הראשון. לעומתה, האבלות על חרבן בית המקדש בנויה הפוך, מן הקל אל הכבד, שכן מטרתה להוציא את האדם מהשגרה ולהובילו באופן הדרגתי וממושך עד שיחוש בערב תשעה באב את החורבן ממש "כאילו מתו מוטל לפניו" (הגרי"ד סולובייצ'יק).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם