Print this page

מרגיש חנוק בקשר הזוגי Featured

 m5 couple

אורה שושן, ראש 'מרכז משפחה' בבית שאן

לאחרונה אני מרגיש חנוק בקשר הזוגי שלנו. אשתי מתקשרת אליי על כל דבר ומערבת אותי בכל נושא שמטריד אותה. אני מבין שזוגיות נוצרה בין השאר בשביל זה, אבל אני מרגיש שלא נותר לי זמן ומרחב משלי.

תשובה:

זוגיות טובה משלבת תקשורת ותמיכה הדדית עם מקום להתפתחות ולמרחב לכל אחד מבני הזוג.

כתבת שאתה "חנוק לאחרונה". השאלה הראשונה שכדאי לך לשאול את עצמך היא מה נשתנה לאחרונה - אתה? אשתך? הקשר ביניכם? למשל, האם אתה טרוד יותר ומתקשה להתמודד עם הצורך של אשתך? האם קרה משהו בחיי אשתך? משבר? האם היא הפכה למוטרדת יותר? ואולי זה משהו בזוגיות, התרופפות מסוימת או משבר? אם הקושי שלך נובע באמת ממשהו שהשתנה בעת האחרונה, יש להבין את הבעיה ולפתור אותה, ותחושת המחנק שמטרידה אותך תתפוגג ממילא.

מאידך גיסא, אם מדובר בדפוס קבוע ומתמשך בזוגיות שלכם שכעת אתה מרגיש שהוא לא תואם את רצונותיך, הרי שחשוב שתדברו על כך ותנסו למצוא פתרון, כמו למשל זמן קבוע ביום לשיחה שבו אשתך תוכל להשיח את אשר על ליבה. בשיחות מעין אלו נחוצה אמפתיה כלפי הזולת, אך חשובה יותר ההתבוננות לתוך עצמנו וההבנה שהקושי נובע בעיקר מהערך שלנו בעיני עצמנו, וממילא שהמפתחות לשינוי מצויים בידיים שלנו.

תחושת מחנק יכולה לנבוע מצמצום המרחב הפרטי אך גם מצמצום החופש האישי במרחב הזוגי. זוגיות שחסרה בה כנות, שמייצרת אילוצים מלאכותיים שנובעים מאי נעימות (להבדיל ממחויבויות בסיסיות), פוגעת בחופש של בני הזוג במרחב המשותף ועלולה לייצר קשר של ריצוי ותלות שמעוררים מחנק או התעלמות שמייצרת ניכור. מכאן חשיבות השיח הקשוב והמכבד בין בני הזוג. פעמים רבות אלו שיחות קשות לניהול ואז מומלץ להיעזר במספר קטן של פגישות עם מטפל זוגי או מטפלת.

אולי יעניין אותך גם