שבת בלי לשון הרע Featured

 2 shut
בשבת הבאה אנחנו רוצים לשמור 25 שעות בלי לשון הרע. איך עושים את זה?

הרב אורי סדן, רב המושב נוב

אז זהו, זו לא הולכת להיות תענית דיבור שבתית. שולחן שבת יכול להיות ערני וחיוני; אחרי התפילה לא צריך לברוח מהר ואפשר לקשקש ברחבה שליד בית הכנסת; הצעידה לפעולת ליל שבת יכולה להיות מלווה בשיחה קולחת; המפגש החברתי יכול להיות מהנה ולכלול אפילו עיסוק בפוליטיקה (למי שלא נמאס). והכול ללא שמץ של לשון הרע!

כדי לעשות זאת יש להכיר כמה כללים המרכיבים את מרבית הלכות לשון הרע, אולם נחלק אותם לסור מרע ועשה טוב:

סור מרע
  • "על אמת" – אין לספר דבר בגנותו של אדם כלשהו אפילו אם ברור שהסיפור אמיתי (וכל שכן אם הוא שקרי. רמב"ם, דעות ז, ב).
  • רק לשמוע אסור להאמין ללשון הרע שמספר אחר (רמב"ם שם, ג), ואם נראה שהדבר נוגע לכם באופן אישי מותר לשמוע את הדברים אך לקבלם בספקנות (נידה סא ע"א). יש להעיר כי עצם העובדה שהדבר נכתב בעיתון אינה מעידה כי הוא נכון (לפעמים זוהי כמעט הוכחה הפוכה), ואין להאמין ללשון הרע מודפס גם כאשר הוא עוסק בדמות ציבורית. אם דמות זו עשויה להשפיע על חייכם (כגון שמדובר באדם בעל השפעה פוליטית), יש לשמוע את הדברים ולפעול בהתאם להם אגב הטלת ספק רב באמינותם.
  • מתיחת ביקורת אין הבדל בין סיפור חדש לבין השמעת ביקורת על דברים ידועים (ספר חסידים ס' מד). אם יש לכם ביקורת, אמרו אותה ישירות למי שצריך לתקנה, לא מאחורי גבו ולא בפני אחרים.
  • גם על עצמי לספר ידעתי אסור לספר שהייתם שותפים עם אחרים לעשיית מעשה הנחשב בעיני השומעים למעשה שלילי (חפץ חיים כלל א, אות ט). עם זאת בדרך כלל המדד לשאלה מהו לשון הרע הוא התשובה לשאלה "האם הייתם רוצים שיספרו עליכם כך שלא בפניכם?" (שם כלל ה, אות ג).
  • כולם כבר יודעים מצד הדין, כאשר הדברים כבר ידועים לכול אין הכרח להישמר מלדבר עליהם (רמב"ם שם, ה), אולם אסור לאדם להוסיף לידוע שום דבר, ואפילו לא נימת ביקורת משלו, ובטח שאין להפיץ שמועות מרושעות ובלתי מבוססות בהישענות על עקרון זה. העובדה שהדברים ידועים, ואפילו אם הם שודרו ברדיו והודפסו בעיתונים, אינה אומרת שהם נכונים, ואסור להאמין להם ככל לשון הרע (חפץ חיים, באר מים חיים, אות ב).
  • לשון הרע לתועלת – דיבור חיובי שמטרתו לבנות ולקדם או פשוט למנוע נזק מותר אף על פי שכרוכה בו מתיחת ביקורת על אחרים. לנוכח כלל זה אפשר לפרט מקרים מספר שבהם מותר לספר לשון הרע. ככלל, כאשר אדם פועל באופן שגורם נזק לאחר מותר להזהיר מפניו כחלק ממכלול הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע את הנזק (רבנו יונה, שערי תשובה ג, רכא). מאותה סיבה מותר למתוח ביקורת ציבורית על פעילותם הציבורית של אישי ציבור שבמעשיהם מזיקים לציבור.
  • ·"ובין איש לאשתו" ככלל, אין מקום לבטל את הלכות לשון הרע בתוך הבית פנימה, ואין היתר גורף לספר כל דבר על כל אחד, אפילו בין בעל לאשתו (אבות דרבי נתן ז). הדבר אינו מוסיף, בלשון המעטה, לקדושת הבית ולשאיפותיו הרוחניות. עם זאת ברור שהגדרת "תועלת" בשיחה בין בעל לאשתו רחבה מאוד, ובכללה הצורך הנפשי לשתף ולהתייעץ, ואפשר להתיר על פיה הרבה דברים שבין אחרים היו נחשבים ללשון הרע.
עשה טוב

הרמב"ן (דברים כד, ט) מסב את תשומת ליבנו לבחירת התורה להתבטא בנוגע ללשון הרע ולשבת באותה הלשון ממש: "זכור את אשר עשה ה' א‑להיך למרים – לפי דעתי שהיא מצות עשה ממש, כמו זכור את יום השבת לקדשו... והיא אזהרה מלדבר לשון הרע". במצוות זכור את יום השבת האדם אינו מצווה לשבת רגל על רגל ולהמתין בסבלנות ליציאת השבת, אלא למלא את השבת בתוכן רוחני חיובי. באותה מידה מצוות לשון הרע אינה החובה לשבת בדד בדממה אלא להשתמש בדיבור למטרה שלשמה ניתן לנו; לאפשר האדם לעלות ולהתעלות: ללמוד, לשתף אחרים בניסיונו, לקדם רעיונות חיוביים, לדחוף למימושה של אג'נדה, להריץ מועמד מסוים וכדומה באמצעות דיבור בונה ויעיל אשר אינו מציג את הצדדים השליליים שבדברים שבהם איננו מעוניינים אלא את הצדדים החיוביים שאנו באים לבנות.

עצה קטנה: חשוב לפני השבת על כמה נושאים חשובים שמעניינים אותך ואתה רוצה לקדמם, שאינם עוסקים במגרעותיו של אדם מסוים, גדול או קטן, מוכר או נעלם. הם יכולים להיות קשורים לעצמך, למשפחתך, לחבריך או למדינת ישראל. העלה את הנושאים על סדר היום בכל מקום שאתה נמצא, בבית, על הספסל, בסניף או ברחוב. היה קשוב לנושאים מסוג זה שמעלים הסובבים אותך ותרום לשיחה משלך. בהצלחה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם