Print this page

שו"ת SMS לפרשת אמור Featured

sms790

 

הרב שלמה אבינר

 

השם שבות * האם השם שבות לבת הוא טוב? הרב אבינר: לא. המובן הוא שבי. אלא לתת השם שיבת.

משקוף באמצע חדר * אנו גרים בקרוון ובאמצע הסלון יש מזוזות ומשקוף צמודים לקירות ולתקרה. צריך מזוזה? הרב אבינר: לא. זה לא פתח אלא תמיכה.

קריאה בזמן שיעור * האם בזמן שיעור במכללה שהשתתפותי בו חובה, מותר לי לקרוא דברים אחרים? הרב אבינר: שאל ישירות במכללה.

גרביים * אני גורבת גרביים מטעמי צניעות אך זה גורר אצל בנות אחרות מבטים מוזרים. להמשיך? הרב אבינר: ודאי. אשרייך. חזקי ואמצי. או "חצאית רצפה" ואז לא צריך גרביים.

העולה להר הבית * מה דין מי שעולה להר הבית? הרב אבינר: חוטא. * אז איך הרב... מתיר? הרב אבינר: מה דין מי שאוכל עוף בחלב? חוטא. אז איך רבי יוסי הגלילי מתיר (שבת קל א)? אלא אין הלכה כמותו.

בחירת מורה * מי עדיף למנות בבית הספר, מורה ותיק שאם לא ימונה ייפגע, או מורה צעיר שיועיל יותר לבית הספר? הרב אבינר: כלל גדול: המורה בעבור התלמידים ולא התלמידים בעבור המורה.

לימוד אמונה או גמרא * מה גדול יותר, לימוד אמונה או לימוד גמרא? הרב אבינר: צריך שניהם.

תינוק על הבטן * האם אפשר להשכיב תינוק על הבטן או שזה מסוכן? הרב אבינר: א. כדי לישון לא להשכיב. לשחק כן. ב. זו לא שאלה של תורה. לעשות עפ"י הוראת רופאי ילדים.

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם