מוזיקה בספירת העומר

 2 shut
האם אסור לשמוע מוזיקה בכלל בימי ספירת העומר או שיש מקום להקל במקרים מסוימים?

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, ראש סולמות ותעסוקטיף (לאופק) ורבה של אלון שבות דרום

בגמרא או בראשונים לא מצאנו איסור נגינה בספירת העומר. המגן אברהם (תצ"ג, ס"ק א) כותב שיש לאסור ריקודים ומחולות של רשות, ודבריו הובאו להלכה במשנה ברורה (ס"ק ג) ובערוך השולחן (שם, ב). הטעם לכך ברור: ריקודים ומחולות הם ביטוי של שמחה, ובימים של אבלות צריך למעט בשמחה.

האם נגינה בלא ריקוד נאסרה? לכאורה אפשר היה לדייק מדברי המגן אברהם שרק ריקוד נאסר ולא נגינה. אולם מסתבר שנגינה כלולה בריקודים ומחולות (ואף חמורה יותר) מכיוון שהיא גורמת לשמחה, וכך כתבו פוסקים רבים. פוסקים אלו ציינו שאיסור זה כולל גם שמיעת מוזיקה ממכשיר אלקטרוני (להלן נדון ביישום דין זה במציאות שלנו).

האם מותר לשמוע סוגי מוזיקה מסוימים?

ייתכן שיש מקום להקל בשמיעת סוגים שונים של מוזיקה ממכשירים אלקטרוניים. אם מדובר על מוזיקה רגועה שאינה מביאה לריקוד, ובפרט אם מדובר על מוזיקת רקע שקטה – שמיעתה בספירת העומר תהיה מותרת, משום שהיא אינה גורמת לשמחה ואינה מביאה למחולות ולריקודים.

מנהגי האבלות בספירת העומר לא נועדו לאסור הנאה אלא למעט בשמחה. לכן, יש לחלק בין מוזיקה שגורמת שמחה ולכן אסורה, ובין מוזיקה (ממכשיר אלקטרוני) שגורמת הנאה ולכן לא נאסרה. לפיכך, יש לכאורה מקום להתיר שמיעת מנגינות שקטות ורגועות ממכשיר אלקטרוני אם הן מרגיעות ומהנות אך אינן מביאות לשמחה.

למעשה, נראה שיש לחלק בין אנשים שונים. יש אנשים שכמעט כל מוזיקה (גם דרך מכשיר אלקטרוני) גורמת להם לשמחה. מסתבר שלאנשים אלה יהיה אסור לשמוע כמעט את כל סוגי המוזיקה. אולם יש אנשים שמוזיקה רגועה אינה גורמת להם שמחה אלא הנאה, והיא מועילה להם בעבודה, בנהיגה ובהתנהלות היומיומית. לאנשים אלו יהיה מותר לשמוע מוזיקת רקע (ממכשיר אלקטרוני).

עם זאת, מסתבר שאסור לנגן בכלי נגינה או לשמוע את צליליהם בכל המקרים, מכיוון שדין זה הוזכר במפורש בפוסקים וקשה יותר להקל בו. לכן, אין לנגן בכלי נגינה אפילו מנגינות רגועות ואין לשמוע נגינה זו.

לסיכום: אין לרקוד ריקודים ומחולות בימי הספירה, וכמו כן אין לנגן בכלי נגינה או לשמוע את צליליהם. גם שמיעת מוזיקה ממכשיר אלקטרוני אסורה, אולם יש מקום להקל ולשמוע מוזיקה רגועה הגורמת הנאה ולא שמחה (גם מוזיקה כזו טוב לשמוע בפרטיות, באמצעות אוזניות וכדומה). גם המקילים לא ישמעו מוזיקה רועשת וקצבית או מוזיקה המביאה לשמחה או לריקוד (ואפילו שירה בפה ראוי לאסור באופן זה).

יש להעיר: היתר זה עיקרו בימי ספירת העומר. בשלושת השבועות יש להשתדל להקפיד יותר ולהימנע לגמרי משמיעת מוזיקה.

היתרים נוספים לנגינה
  • ·ריקודים או מחולות בחול המועד.
  • ניגון לצורך פרנסה או לצורך לימוד מותר בכל ימי הספירה (שו"ת אגרות משה, או"ח, ח"ג, פ"ז).
  • ·ריקודים או מחולות בסעודת מצווה המגן אברהם (שם) אסר ריקודים ומחולות "של רשות". מדבריו אפשר לדייק שאם מדובר על סעודות מצווה מותר גם לנגן ולרקוד. לכן ריקודים ומחולות מותרים בברית מילה, בשבע ברכות, בסיום מסכת וכדומה. סעודת בר מצווה או בת מצווה הנעשית בו ביום נחשבת אף היא סעודת מצווה (יש"ש בבא קמא, פ"ז, סי' ל"ז). אם הסעודה אינה בו ביום אפשר לעשות סיום מסכת, וכך היא תיחשב סעודת מצווה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
המלחמה ששינתה אותנו

  מאמר מאת עדו רכניץ

מוצאים דרכים חדשות

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם